Rosa March, nova presidenta d’Agroprés

L’Assemblea General d’Agroprés, celebrada el dimecres 15 de maig al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), ha nomenat, per unanimitat, a Rosa March Pàmpols com a presidenta, substituint en el càrrec a Miquel Rusiñol Tarrés, que passa a ser el tresorer de l’entitat. La resta de la Junta Directiva està integrada per Núria Ruiz Milà, com a vice-presidenta; Eduard Gelpi Giménez, com a secretari; Isidre Font Aceitero, vocal; Josep Fatjò-Vilas i Barbat, vocal; Roger Galofré Mercadé, vocal; Jordi Sala Casarramona, vocal i Marco Antonio Jacho López, vocal.

Per delegació de la Junta s’ha nomenat els socis que formaran part del Comité Executiu. Aquests són Rosa March Pàmpols, Núria Ruiz Milà, Miquel Rusiñol Tarrés, Eduard Gelpi Giménez, Antoni Roca Casanovas, Josep Riera Sobrevias, Vicenç Manent Pericàs, i Maribel Calvo Osanz.

Anuncis

Modificació del conveni entre el MAPA i la Universitat Politècnica de Madrid per a la conservació dels oms ibèrics

El Consell de Ministres ha aprovat un Acord pel qual es modifica el Conveni subscrit entre el Ministeri d’Agricultura (MAPA) i la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), al desembre de 2017, per a la conservació dels oms ibèrics.

El Programa Espanyol de Conservació i Millora dels oms ibèrics, va néixer el 1986 com a resposta a la mortalitat generalitzada al començament de la dècada de les omedes espanyoles per efecte de l’anomenada ‘grafiosi agressiva’ i que estava suposant de fet, de la mateixa manera que estava succeint a la resta d’Europa i Amèrica, la desaparició d’aquesta espècie tan emblemàtica.

Aquest projecte s’ha desenvolupat de forma continuada, en diferents subprogrames i etapes des de 1986 mitjançant convenis de col•laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Universitat Politècnica de Madrid.

Amb les modificacions introduïdes s’actualitzen algunes de les actuacions, així com la seva previsió d’execució temporal, a fi d’adaptar-les a les necessitats actuals i a l’estat del coneixement científic existent.

Aquests canvis tenen també un reajustament en la distribució de les aportacions financeres del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sense alterar la quantitat total prevista, que ascendeix a un màxim de 828.654 euros. A mesura que la nova distribució d’anualitats, correspondrien 82.595,50 € a 2017; 97.173,96 € a 2018; 284.524,97 € per 2019; 210.899,79 € per al 2020 i 153.460,02 € per a 2021.

Les actuacions recollides en el Conveni s’emmarquen en el Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR), i estan cofinançades en un 75% pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), que aporta un ajut màxim de 621.505,53 euros.

Programa de conservació i millora

Com a resultat de més rellevància d’aquest Programa Espanyol de Conservació i Millora, està a l’obtenció de 7 clons ibèrics de l’espècie ‘Ulmus minor’ resistents a la grafiosi que s’han autoritzat com materials de base per iniciar la seva multiplicació. La previsió és que en els propers dos anys puguin obtenir almenys 4 clons més que ampliïn la llista dels 7 ja certificats.

Els més de 30 anys d’activitat continuada permeten situar al Programa Espanyol com a pioner en la conservació i millora dels oms a nivell internacional, i els resultats obtinguts han permès establir les bases necessàries de coneixement implicades en l’èxit d’un programa de conservació i millora genètica. És la primera vegada que a Europa s’obtenen exemplars autòctons d’Ulmus minor resistents a la grafiosi que puguin servir per a restauració de riberes en ambients naturals amb l’espècie europea pura.

J.D.M.

Crida als operadors ecològics a participar en les eleccions a la Junta Rectora del CCPAE que se celebraran el 4 de juny

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) fan una crida per a la participació en les eleccions a membres de la Junta Rectora de l’entitat de certificació, que tindrà lloc el proper dimarts 4 de juny. La campanya electoral començarà divendres 24 de maig i finalitzarà diumenge 2 de juny.

Aquesta renovació de l’òrgan de govern del CCPAE afecta a sis del total de dotze membres, i l’elecció es realitza mitjançant llistes obertes per subsectors.

Seguint el calendari electoral, aquest dilluns 13 de maig s’han proclamat les candidatures presentades, que opten a l’elecció en els respectius subsectors.

Subsector de l’Elaboració, Importació de Països Tercers i/o Comercialitzadors:

– CELLER COOPERATIU DE SALELLES SCCL, representada per Josep Oliveras Pla, amb núm de registre CT/1150/EC

– CHOCOLATES SOLÉ SA, representada per Alessandro Baldassarri Pou, amb núm. de registre CT/593/E

– GRAMONA SA, representada per Jaume Gramona Marti, amb núm. de registre CT1609/PE

– Maria Mercè Sangüesa Millan, amb núm. de registre CT/594/PE

Subsector de la Producció:

– ALGUAIRA SCP, representada per Eric Bisen Pabant, amb núm. de registre CT/692/P

– David Torrelles Vilella, amb núm. de registre CT/1322/P

– Ignasi Sinfreu Blasi, amb núm. de registre CT/4004/P

– Isabel Vidal Marsal, amb núm. de registre CT/2715/P

– Joan Pons Font, amb núm. de registre CT/3590/P

– QUEB 2011 SL, representada per Jesús Rovira Pago, amb núm. de registre CT4828/P

– Ramon Tribó Reig, amb núm. de registre CT/2159/P

– TENDÉ SCP, representada per Montse Martínez Gasa, amb núm. de registre CT/764/PE

Facilitar el vot per correu i l’accés a la informació

La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, anima els operadors inscrits al CCPAE a què participin en l’elecció dels seus representants, “per al qual el Departament ha posat a l’abast de tothom totes les eines per a poder prendre part d’aquest procés democràtic”. En aquest sentit, el procés s’està duent a terme pel Consell en coordinació amb les oficines comarcals del DARP, facilitant el vot per correu i establint set meses electorals arreu del territori on poder votar.

Per la seva banda, el CCPAE ha facilitat l’accés a la informació i la documentació necessària per fomentar el vot a través d’un especial eleccions al web ccpae.cat. L’actual president del Consell, Daniel Valls, afirma que “és molt important anar a votar el 4 de juny, ja que s’escull quins seran els representants i la veu del sector ecològic per als propers quatre anys a l’entitat de control”.

Campanya electoral, votació i proclamació

La campanya de les eleccions comença el proper divendres 24 de maig i finalitza diumenge 2 de juny. L’endemà serà jornada de reflexió i dimarts 4 de juny tindran lloc les votacions, des de les 9.00h fins les 17.00h.

Els inscrits que no hagin demanat el vot per correu podran dipositar el seu vot a les meses electorals preparades a les Oficines Comarcals de Barcelona , Girona, Lleida, Sort, Tarragona, Tortosa i Vic. Els operadors hauran de dirigir-se a la seu de la demarcació territorial que els pertoqui i votar en les urnes dels subsectors corresponents.

La proclamació de resultats es durà a terme el 7 de juny i la nova Junta Rectora es constituirà el 25 de juny.

Renovació de la Junta Rectora

El passat 12 de març, el DARP va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre ARP/45/2019, per la qual s’aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció Ecològica i es convoquen les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Del resultat, sortiran la meitat dels vocals de l’òrgan de govern, que s’estructura de la següent manera per mantenir paritat d’interessos: del total de 12 membres, 6 s’escullen en les eleccions mitjançant llistes obertes (3 representants del subsector de la producció i 3 representants del subsector de l’elaboració, la importació de països tercers i/o la comercialització), i 6 es proposen (3 representants de l’Administració i 3 representants dels consumidors). Més informació al portal web http://www.ccpae.cat.

Una empresa israeliana inventa un dron especial que podrá triar i recollir la collita de fruites en els propis horts

L’empresa israeliana Tevel Aerobotics Technologies ha desenvolupat una tecnologia que permetrà que drons especials recullin les collites de fruites en horts. La tecnologia involucra la combinació de plataformes de drons amb algoritmes sofisticats perquè puguin triar i recollir les fruites en els horts per col·locar-les en un recipient a terra, donant així una solució holística de collita als agricultors.

El primer prototip de l’empresa israeliana és capaç de reconèixer els diferents tipus de fruita i fins i tot catalogar-les per la seva grandària, color i maduresa per així diferenciar les fruites i determinar quan recollir-les. De moment, la tecnologia ja és apta per a la collita de taronges, i diversos tipus de poma esperen estendre l’ús en el futur.

La visió de l’empresa és acabar així amb un dels problemes més importants que enfronta l’agricultura avui dia: la mà d’obra. Segons explica la companyia en la seva pàgina web, la mà d’obra és un dels majors despeses dels agricultors i “en un món en què la demanda per productes agrícoles frescos està creixent i la disponibilitat de treballadors agrícoles disminueix, els agricultors busquen solucions tecnològiques i econòmiques”.

Els fundadors de Tevel creuen que una vegada que el producte estigui disponible de forma comercial, tindrà un gran impacte de forma gairebé immediata en el mercat agrícola. L’equip de la firma israeliana inclou a experts en l’àrea de la intel·ligència artificial, els algoritmes i el programari. L’empresa, a més, indica que la seva visió és crear un model de servei únic que “alliberi els agricultors de la necessitat de contractar personal de treball temporal cada temporada de collita”. Els drons de Tevel estarien operats per una companyia de serveis que duria a terme la collita d’una manera eficient que reduiria els costos per als agricultors.

J.D.M.

Almenys 62 matèries actives

Un estudi presentat per LA UNIÓ de Llauradors -que pertany a la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders-, al costat de l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), revela que els productors de cítrics de Sud-àfrica poden utilitzar 62 matèries actives de fitosanitaris que el seu l’ús està prohibit per als de la Unió Europea. L’estudi, que no ha procedit a l’anàlisi de les produccions importades, s’ha fet sobre les 305 principals matèries actives que s’utilitzen en la citricultura. D’aquestes 62 utilitzades, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té qualificades a 13 com a extremada o altament perilloses.

En aquest sentit, Unió d’Unions vol deixar clar que és funció de les diferents administracions el control d’aquestes substàncies actives en els productes que arriben als mercats europeus. Així doncs, l’organització explica que la Comissió Europea estableix nivells màxims de residus (LMR) per fitosanitaris, és a dir, els nivells més alts de residus de fitosanitaris que són legalment tolerats en els aliments, inclosos els productes importats.

Quan no s’esmenta específicament un fitosanitari, s’aplica un LMR predeterminat general de 0,01 mg/kg. i els agricultors, comerciants i importadors han de complir amb els LMR perquè són responsables de la innocuïtat dels aliments. De l’estudi es desprèn que de les 13 matèries catalogades com extremada o altament perilloses utilitzades a Sud-àfrica, 4 tenen un Límit Màxim de Residus (LMR) superior al límit més baix per omissió (0,01 mg/kg). I un fitosanitari i un nematicida en particular superen fins a 5 i 10 vegades, respectivament, aquest LMR més baix.

Unió d’Unions reclama per a una protecció efectiva dels consumidors eliminar el nivell màxim de residus (LMR) per defecte general per fitosanitaris de 0,01 mg/kg i establir en 0 mg/kg pels fitosanitaris no autoritzats a la Unió Europea. A més, els límits màxims de residus (LMR) s’han de fixar segons els criteris estrictes de la Unió Europea i no a petició del país exportador.

En l’estudi també s’analitza des d’un punt de vista toxicològic les 20 matèries actives de pesticides que s’utilitzen per al control de plagues o malalties en citricultura (com el Citrus Black Spot-CBS o la Thaumatotibia leucotreta) que tenen el seu ús prohibit a la UE, però que s’empren habitualment a Sud-àfrica.

Les conclusions són evidents per a la salut humana perquè segons l’Organització Mundial de la Salut, 6 d’elles tenen un risc cancerigen probable, 5 tenen efecte segur sobre la reproducció humana i 7 un efecte probable sobre la reproducció humana. L’origen suposa garantia de qualitat, ja que “l’entrada d’una plaga d’aquesta magnitud en el nostre territori podria ser un autèntic drama i els càlculs indiquen que si el CBS s’introduís els costos de la citricultura s’elevarien un 40% i la farien totalment inviable”, afirmen des de l’organització.

Tant Carles Peris, responsable sectorial de crítics d’Unió d’Unions i secretari general de LA UNIÓ com Fernando Moner, president d’AVACU, han insistit en “comprovar l’origen i apostar per comprar els productes més propers perquè garanteixen els estàndards més exigents de qualitat, sostenibilitat, seguretat i respecte mediambiental”.

LA UNIÓ s’ha entrevistat en els darrers mesos amb la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, juntament amb Unió d’Unions també amb l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i ha contactat també amb l’Autoritat Europea de seguretat Alimentària -EFSA-. A partir de la presentació d’aquest estudi es va a traslladar també a la Comissió Europea, als consumidors europeus i al Parlament Europeu a través dels eurodiputats que surtin elegits després de les eleccions del proper 26 de maig.

J.D.M.

Iniciats els tràmits per a la posada en servei de les dues primeres zones del canal i la xarxa de reg del Xerta-Sénia

Infraestructrues.cat, del Departament d’Agricultura, ha publicat la licitació del contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu del regadiu Xerta-Sénia. Concretament, per a  l’adequació de les obres singulars dels trams 2 i 3 del canal i xarxa de reg de les Zones 2 i 3.

L’import de licitació del projecte és de 253.483 € i el termini per la presentació de les ofertes finalitza el proper dia 20 de maig.

Amb aqueta licitació es donarà resposta a les demandes dels agricultors, de les Cooperatives  i de la Comunitat de Regants, que durant aquest últim any han estat treballant en la recollida de signatures d’adhesions al projecte de regadiu.

En aquest procés de recollida de signatures s’han pogut identificar dues zones que s’han denominat Zona 2 i 3 on l’adhesió té suficient entitat per poder redactar els projectes necessaris per poder executar les obres de reg en aquest àmbit. Aquest nou plantejament del projecte, que preveu realitzar obres només en les zones on hi ha l’adhesió suficient per que sigui viable la posada en regadiu,  ha fet que s’hagi de replantejar el disseny inicial del projecte de regadiu, adaptant-lo a les demandes del regants.

Les zones on es desenvoluparà el projecte constructiu  tenen una superfície agrícola, segons la DUN, de 3.264,79 ha i abasten parcel·les dels municipis de Santa Bàrbara, La Galera, Mas de Barberans i Roquetes.

El DARP destina més de 2 milions d’euros a projectes per a mitigar el canvi climàtic en les explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha ajudat 148 emprenedors catalans a realitzar inversions que permeten mitigar el canvi climàtic dins de les explotacions agràries. L’import total de l’ajut atorgat ascendeix a 2.091.392,70 euros, que representa un volum d’inversió de gairebé 4,75 milions d’euros.

L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic correspon a la convocatòria del Contracte Global d’Explotació (CGE) 2018 i s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Catalunya és pionera a apostar per aquest nou ajut del PDR 2014-2020, que es va convocar per primer cop el 2015 i que pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. La majoria d’inversions auxiliades són en l’àmbit de les energies renovables d’energia i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida i la Catalunya central, tant pel que fa al nombre d’expedients, com els imports invertits i subvencionats.

Serveis Territorials Nbre. Expedients Import de la subvenció Import de la inversió 
Barcelona
Catalunya Central 45 588.629,64 € 1.275.639,46 €
Girona 9 123.564,93 € 295.313,42 €
Lleida 60 962.026,57 € 2.273.715,32 €
Alt Pirineu i Aran 12 185.049,65 € 392.342,15 €
Tarragona 9 79.626,13 € 170.893,95 €
Terres de l’Ebre 13 152.495,78 € 333.258,70 €