Administració i sector critiquen el fet que s’apliqui un sol pla estratègic per a tot l’Estat espanyol a la nova PAC post 2020

La Generalitat de Catalunya i les organitzacions agràries catalanes participants en la Jornada sobre la Política Agrària Comuna (PAC) post 2020, organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), han coincidit en que la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2021-2027 comporta diversos riscos derivats de la introducció de normatives molt exigents en la gestió agrària, la reducció del pressupost i el fet que s’apliqui un sol pla estratègic per a tot l’Estat que no tingui en compte la realitat agrària catalana. Inaugurada per Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la jornada s’ha desenvolupat en el marc de la Fira de Sant Miquel i el saló Eurofruit.

En el decurs de la trobada, Carles Vicente, responsable d’Organització d’Unió de Pagesos (UP), ha advocat per lluitar per evitar la retallada del pressupost ja que considera que és il·lògic “reduir els ajuts mentre s’incrementen les exigències al sector agrari, moltes de les quals no es podran complir”.  Vicente ha considerat que resulta excessiu haver de condicionar, amb més obligacions en matèria de medi ambient (l’anomenada condicionalitat), un 40% dels fons destinats a ajuts al desenvolupament rural.

Igualment, UP considera que cal centrar els ajuts directes de la PAC en els agricultors per als quals l’explotació agropecuària suposi una part significativa de la seva economia, és a dir, adreçats a la figura de l’agricultor actiu, definida a l’Estat espanyol a partir del 2019, com aquell a qui l’activitat agropecuària suposa l’obtenció d’uns ingressos agraris d’almenys del 25% dels ingressos totals. En un altre àmbit, Vicente també ha denunciat el funcionament de les reserves de crisi, ja que sovint no s’han pogut aplicar (com per exemple en el cas de la crisi de la fruita) “per manca d’elements objectius a l’hora de gestionar-les”.

Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC, ha considerat que “ara més que mai és necessari un suport a la renda de l’agricultor i al ramader”, ja que aquests no tenen llibertat de producció —per exemple en els àmbits dels transgènics, els fertilitzants químics o les carns hormonades— en el marc d’una economia cada cop més globalitzada en la que certs països sí permeten aquestes pràctiques. Així mateix, Vidal ha criticat la caiguda de la renda agrària, afirmant que “els barems oficials per valorar aquest tema són una trampa, ja que no es valora la gran quantitat d’hores que dediquen els pagesos a les seves explotacions agràries”, i demanant millors polítiques econòmiques i fiscals per als professionals del camp.

El representant de JARC considera que el pla estratègic que es derivi de la reforma de la PAC també ha de tenir cura de l’explotació familiar agrària i que ha de tenir en compte la cadena de valor a nivell europeu, amb una nova distribució dels marges, i aconseguint que els beneficis arribin al productor.

Per la seva part, Xavier Pié, vicepresident primer de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), també considera que cal “regionalitzar” el pla estratègic la nova PAC per adaptar-la a cada comunitat, però també ha demanat que la Generalitat no redueixi el pressupost destinat al sector agrari. Pié ha defensat els programes operatius destinats a les organitzacions agràries, però considera que els 7,8 milions d’euros destinats a Catalunya són insuficients i que cal buscar fons addicionals. El representant de la FCAC ha afirmat que no veu malament l’anomenat capping (limitació de l’ajut màxim per explotació) si els fons resultants es dediquen als programes operatius. Finalment, ha a dit que és excessiu el nivell d’exigència per al programa de la fruita i l’horta, que en l’àmbit mediambiental ha passat del 10 al 20% i que en l’àmbit de la innovació és del 5%.

El director general de Desenvolupament Rural del DARP, Oriol Anson, considera que la Comissió Europea ha de tenir en compte les necessitats reals del sector primari a Catalunya. El Govern de la Generalitat reclama la regionalització dels fons i que els plans estratègics s’estableixin a nivell territorial amb l’objectiu de poder fer una gestió més eficient i eficaç dels ajuts, ja que “les diferents comunitats de l’Estat tenen realitats molt diferents”. El representant de la Generalitat consideraria idoni que “Madrid traspassés una partida econòmica al Govern català per tal que aquest fes el seu propi pla estratègic en funció de les necessitats reals del camp català”.

Anuncis

Projecte per construir una granja pilot per aplicar-hi la darrera tecnologia i transferir els resultats als ramaders

La 64 edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 33a edició d’Eurofruit han acollit la presentació del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Lleida PECT Porcí sobre la producció de porcí que la Diputació de Lleida, per mitjà del Centre d’Estudis Porcins (CEP) de Torrelameu, impulsa i coordina amb la finalitat de fomentar la investigació, la innovació, la transferència de resultats per contribuir a la millora tecnològica i la competitivitat d’un sector d’importància cabdal i rellevant en termes de producció, transformació, ocupació i valor afegit.

Durant la presentació de la iniciativa, en el marc de la jornada ‘La ramaderia porcina del segle XXI’, el professor associat del departament de Ciència Animal de la UdL i director del projecte Porcí Eficient, Gerardo Blanco, ha explicat que “el programa pretén impulsar la producció sostenibilitat intel·ligent, el respecte al medi ambient i l’eficiència del sector porcí, per mitjà de la modernització de les granges, amb la introducció de la maquinària i la tecnologia més innovadora que eviti el malbaratament de recursos i augmenti la rendibilitat de les explotacions”.

Amb l’objectiu d’aconseguir tots aquests objectius, es desenvoluparan les darreres eines existents en el sector porcí en els àmbits de l’eficiència, la tecnologia, la sanitat i les dejeccions ramaderes per transferir els resultats als professionals del sector. Respecte a la part tècnica d’eficiència, el Centre d’Estudis Porcins (CEP) de Torrelameu treballarà de manera individualitzada amb cada animal per tal d’ajustar les seves necessitats alimentàries i sanitàries i reduir la quantitat de dejeccions que produeixen les explotacions i, per tant, la contaminació del medi ambient.

Pel que fa a l’àmbit de la tecnologia, la Diputació de Lleida construirà en uns terrenys d’un municipi lleidatà, encara per determinar, una granja pilot amb 300 o 400 verres, que estarà del tot robotitzada, per aplicar les darreres tècniques de maneig dels animals i dur-hi a terme els estudis referents a la gestació i la reproducció. També s’organitzaran tallers i visites guiades per als professionals. La infraestructura estarà acabada entre finals del 2019 i principis del 2020.

El Grup de Sanejament Porcí (GSC) desenvoluparà una plataforma en què els tècnics podran conèixer a temps real les alertes sanitàries del territori. Quant a les dejeccions, la tasca correspondrà a l’Ajuntament d’Alcarràs i es faran els estudis pertinents per transformar els purins amb adobs per a arbres fruiters.

El projecte té un pressupost de 3,1 milions d’euros i disposa d’un finançament del 50% per part dels fons Feder de la Unió Europea. La Diputació col·labora en aquest projecte amb la Universitat de Lleida, el Centre d’Estudis Porcins (CEP) de Torrelameu, el Grup de Sanejament Porcí (GSC) i l’Ajuntament d’Alcarràs.

Dues obres sobre temes sanitaris guanyen els premis del llibre i de l’article agrari de la Fira de Sant Miquel de Lleida

La sanitat animal i la sanitat vegetal o fitosanitat han estat els temes protagonistes de la 47a edició del Premi del Llibre Agrari i de la 3a edició del Premi de l’Article Tècnic Agrari, guardons que organitza Fira de Lleida en el marc de la 64a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 33a edició del saló Eurofruit, que tindran lloc del 27 al 30 de setembre. En concret, ‘Inmunidad lactogénica en la cerda: enfoque práctico’, de Lorenzo José Fraile, ha estat l’obra guanyadora del Premi del Llibre Agrari, mentre que ‘Cartografía de Cynodon dactylon en viñedo mediante imágenes UAV y tecnología OBIA para un uso sostenible y localizado de herbicida’, de diversos autors, s’ha endut el Premi de l’Article Tècnic Agrari.

El jurat d’ambdós guardons ha destacat, d’una banda, que “es tracta de dos temes de molta actualitat i molts nous, concretament l’aplicació dels avenços tecnològics en immunologia al sector porcí i de l’aplicació de l’agricultura de precisió (drons) en el control de males herbes” i, de l’altra, “l’excel·lent nivell de la majoria d’obres presentades, en molts casos treballs de recerca i investigació”.

‘Inmunidad lactogénica en la cerda: enfoque práctico’ explica que una vacunació “intel·ligent”, és a dir, aplicada amb criteris científics i en el moment adequat, optimitza al màxim els efectes en els animals vacunats i evita o redueix l’ús d’antimicrobians. Igualment, es busca aplicar tractaments que adaptin el sistema immunològic del bestiar (l’humoral, o anticossos, i el cel·lular, o linfocits) per tal que no tingui reaccions autoimmunitàries que danyin el propi animal. El llibre considera que una bona transferència d’immunitat passiva de les truges als garrins és crucial per assegurar la supervivència d’aquests últims. L’obra pretén ajudar els veterinaris a optimitzar aquesta transferència, i per a això fa un repàs de les bases de la immunologia així com dels programes de vacunació utilitzats en truges i dels aspectes pràctics de la transferència d’immunitat passiva.

Pel que fa a ‘Cartografía de Cynodon dactylon en viñedo mediante imágenes UAV y tecnología OBIA para un uso sostenible y localizado de herbicida’, el jurat incideix en la progressiva importància que va adquirint l’agricultura de precisió, i en aquest cas l’ús de drons per a la detecció i control de males herbes en cultius de vinya. Aquesta tecnologia permet crear algoritmes que analitzen la problemàtica de cada parcel·la i actuar amb els tractaments adients sobre la mateixa de forma individualitzada, evitant l’ús excessius d’herbicides i altres productes i optimitzant costos. El treball es el resultat del treball conjunt de l’ETSEA (Universitat de Lleida), el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba i el Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid. El treball considera que el maneig adequat de les cobertes vegetals en vinyes de regadiu protegeix el sòl de l’erosió i permet equilibrar el vigor i rendiment de la vinya, el que redunda en una millora de la qualitat de la collita. Aquests avantatges queden minvades amb les infestacions de gram (Cynodon dactylon) en les cobertes, una espècie de mala herba o herba invasiva perenne, altament competitiva i difícilment controlable.

El premi atorgat al guanyador de la convocatòria del Llibre Agrari és de 3.000 euros i de 1.000 euros per al de l’Article Tècnic. Enguany han optat al premi 36 obres, 25 llibres (en paper i digitals) i 11 articles tècnics. El Premi del Llibre Agrari i l’Article Tècnic Agrari estan destinats a distingir les obres o els articles publicats recentment en format imprès o digital que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural i estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada als sectors esmentats.

Han concorregut al premi llibres i articles tècnics publicats entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018 per editorials, institucions o autors sobre temes centrats en l’experimentació agrària, la restauració forestal, la gestió integrada d’hivernacles, l’eficiència de l’ús de l’aigua, els olis d’oliva, les cooperatives agroalimentàries, la flora mediterrània, l’ametller, l’esporga i els empelts de fruiters, el reg, l’energia eòlica, la selecció genètica, les males herbes, entre d’altres. Cal destacar la presència de treballs dedicats a àmbits geogràfics concrets com ara els gavarrers de l’Espinar, la flora arvense de Navarra, el canal de Pinyana o el producte turístic del pasturisme a les comarques gironines.

Fires de setembre de 2018

CATALUNYA

 • Besalú Medieval, a  Besalú, dies 1 i 2
 • Mostra del Vi de l’Alt Empordà, a Figueres, del 6 al 9
 • Fira de la Mel, a Ribes de Freser. Dies 8 i 9
 • Fira del Bolet, a Setcases, el 15 i 16
 • Fira de l’Horta i la Poma Farcida, a Vilabertran. Dia 16
 • Fira del Formatge, a Lladó, el dia 16
 • Fira de la Vinyala, a Òdena, el dia 16
 • Mostra de Vins i Caves de Catalunya, a Barcelona, del 21 al 23
 • Fira de Calella i l’Alt Maresme, a Calella de Mar, dies 21 al 23
 • Fira de Santa Tecla, Fira d’Energies Renovables, eficiència energètica a la llar i construcció sostenible, a Cassà de la Selva, del 21 a 23
 • Barcelona Degusta, a Barcelona, del 21 al 24
 • Fira del Bastó de la Fusta, a Les Planes d’Hostoles. Dia 22
 • Fira de l’Ametlla, a Vilagrassa, el dia 22
 • Fira de Santa Tecla i Vehicles d’Ocasió, a Berga, els dies 22 i 23
 • Festa del Porc i al Cervesa, a Manlleu, el 22 i 23
 • Fira de l’Hostal del Vilar, a Sant Agustí de Lluçanès, el dia 28
 • Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit, a Lleida, del 27 al 30
 • Fira de la Mercè. Fira del Comerç i la Bona Teca, a Calldetenes, el dia 29
 • Fira de Sant Miquel, a Santpedor, el dia 30
 • Fira del Caçador, a Tàrrega, el dia 30
 • Fira de l’Oli, a Ventalló, el dia 30
 • Festa de la Verema del Bages, a Artés, del 30 de setembre a l’1 d’octubre

RESTA DE L’ESTAT

 • Feria de Ganado, a Vinuesa (Sòria), el dia 1
 • Feria Internacional de Muestras, en Valladolid. Del 1 al 9
 • Fira Ramadera (FEMAG’2018), a Benavente (Zamora). Dia 2
 • Concurs Nacional de Cavalls de Raça Hispano-Árabe, a Écija (Sevilla), els dies 2 i 3
 • Exposició Nacional de Ramats d’Asturiana de los Valles, a Somiedo (Asturias), del 5 al 7
 • Exposició Nacional i Saló Internacional de Bestiar Oví, a Castuera (Badajoz), del 5 al 8. El dia 8 tindrà lloc la Subhasta de animals selectes de diverses races 
 • AGROMAQ. Exposición Internacional de Ganado Puro. Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León – Exposición Internacional, a Salamanca. Del 5 al 9
 • FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS, a VALLADOLID. Del 5 al 10
 • Concurso-exposición del Caballo Losino e Hispano Breton, el 8 de septiembre en Criales de Losa, Medina de Pomar (Burgos)
 • Exposició Nacional a San Vitero. Concurs Morfològic de raça Alistana-Sanabresa, a Zamora, el dia 8
 • Feria Ganadera, el día 8, en Covaleda (Soria)
 • Feria multisectorial y agroalimentària, el 8 y 9 en Santa María del Paramo (León)
 • Mercat de Vaques de Muntanya, a Lugueros (León), el 9
 • Andalucía Sabor, en Sevilla, del 13 al 16
 • Subasta de Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France, Merina y Merino Precoz, en Fuente Ovejuna (Córdoba), del 14 al 16
 • FERIA AGROALIMENTARIA – ALUBIADA, en LA BAÑEZA, del 14 al 16
 • Concurso de ovino ‘Ojinegra de Teruel’ y Subasta de ‘Ojinegra de Teruel’, en Cantavieja, del 14 a 16. La subasta es el día 16
 • Feria de la Trashumancia, el 15 de septiembre, en San Vitero (Zamora)
 • Concurso Exposición de Ganado de Montaña, el 16 de septiembre en la Puebla de Lillo (León)
 • Fira-Mercat d’Animals d’Enxega, en Huerta de Arriba (Burgos), el día 16
 • MEAT ATTRACTION. Feria del Sector Cárnico. Del 18 al 20, en Madrid
 • Feria Agroganadera, Concurso de Ovino Segureño y Exposición de cabra Blanca Andaluza, en Huescar (Granada). Del 18 al 24
 • Feria del Caballo. Concurso de Doma Vaquera Nacional, del 21 al 23, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).
 • Concurs Nacional d’Ovelles de raça Rassa Aragonesa, a Sarinyena, del 21 al 23. El dia 23 hi haurà una subhasta d’ovelles de Rassa Aragonesa
 • En el marc de FEGASUR, a Jerez de la Frontera, hi haurà exposicions, concursos i subhastes de bestiar vaquí, oví i cabrum. Es fa del 21 al 23
 • Mercado del Queso, el día 22 de septiembre, en Villalón de Campos (Valladolid)
 • Concurs-Sabhasta Nacional de bestiar vaquí de raça Pirinenca, a Elizondo (Navarra). Del 22 i 23. El dia 23 hi haurà subhasta de bestiar selecte pirinenc.
 • Feria del Pimiento, en Torquemada (Palència), el dia 23
 • XII Feria de hortalizas y legumbres de Villares de Órbigo, en  Villares de Órbigo (León), el dia 23
 • Fira-Mercat i Concursos de Vaques i Toros de raça Avilenya-Negra Ibèrica, a Àvila, del 23 al 26
 • AGROPEC 2018 i EXPOLÁCTEA, Fira del Camp de les Indústries Agroalimentàries, a Gijón (Astúries), del 27 al 30
 • Concurs Morfològic Nacional de vaques de raça Frisona, a Gijón (Astúries), del 27 al 30
 • Feria Internacional Ganadera de San Miguel, en Zafra (Badajoz), del 27 de septiembre al 3 de octubre
 • Concurs Nacional de Races Ovines, Vacunes, Caprines i Porquines Selectes, a Zafra, del 28 de setembre al 3 d’octubre. Subhastes: dia 2 d’Oví i de Cabrum, i el dia 3 de Vaquí i de Porcí
 • FERIA DE SAN MIGUEL, en CACABELOS (León), el 28 y 29
 • Feria de San Miguel, el 29 de septiembre, en Béjar (Salamanca)
 • Feria de Productos de la Tierra, en Medina del Campo (Valladolid), el 29 y 30
 • Feria Virgen del Rosario, el día 30 en el Maíllo (Salamanca)

Agroprés torna a participar activament a Sant Miquel

Programa Jornada Tècnica- 64 FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL 2018

14ª Jornada 2018 AFRUCAT- EDULLESA – AGROPRÉS – ICEA – ETSEA-UdL

 

“LA IMPORTÀNCIA DE L’EXPORTACIÓ DE FRUITA I PRODUCTES AGROALIMENTARIS: NECESITAT I EVOLUCIÓ, PUNTS CRITICS I INCIDÈNCIES” 

 

Organitza: AFRUCAT- Associació Empresarial de Fruita de Catalunya; EDULLESA- Estació Duanera Lleidatana S.A.; AGROPRÉS-Associació de periodistes i escriptors agraris de Catalunya; ICEA – Institució Catalana d’Estudis Agraris. ETSEA-UdL- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Universitat de Lleida.

Coordinació: Manel Simón Barbero (AFRUCAT), Irene Marqués Pueyo (EDULLESA) i Antonio Colom Gorgues (ETSEA-UdL).

Inscripció: Inscripció gratuïta.

Lloc de celebració: Sala de Congressos de Fira de Lleida.

Dijous, 27 de setembre de 2018. TARDA

 

15:30-16:00 Recepció d’assistents i lliurament de documentació.
16:00-16:20  Benvinguda i presentació de la Jornada.

Francesc Torres, President d’AFRUCAT

Joan Serentill, President de EDULLESA

Narciso Pastor, Director de l’ETSEA-UdL

16:20-17:15  

Microponencies 1:

Informació i dades sobre comerç exterior de fruita i

sobre el funcionament de l’Estació de la Duana de Lleida

Manel Simón,

Director general d’AFRUCAT

Irene Marqués. 

Enginyera Agrònoma, Gerent d’EDULLESA

 

17:15-17:45  Pausa Café
17:45-18:45  

Microponencies 2: Problemàtiques, Punts Crítics

i Incidències habituals en la Exportació de Fruita i

Productes Agroalimentaris. Inspecció

fitosanitària i control del SOIVRE

Jaume Banchs,

Coordinador de Relacions Agràries del MAPA a Lleida

Patricia Jiménez,

Directora Territorial Adjunta del SOIVRE a Catalunya.

Natalia Roncero,

Inspectora Tècnica, responsable de secció SOIVRE Lleida

18:45-19:15  

Taula Rodona: Les necessitats, el funcionament i

les incidències habituals al procés de comerç exterior.

Preguntes, Col·loqui i Debat amb els ponents anteriors

Moderador: Francesc X. Miarnau, Productor fructícola

i Enginyer Agrícola, membre de AGROPRÉS.

19:15  

Cloenda

Jordi Sala. President de la ICEA

Miquel Rusiñol, President d’Agroprés

Fires d’agost de 2018

CATALUNYA

 • FIRAGOST, Fira-Exposició del Camp Català, a Valls. El 31 de juliol i l’1 d’agost
 • Fira Multisectorial de Mont-roig del Camp. Del 3 al 5
 • Fira de Sant Llorenç, a Bellver de Cerdanya. El dia 10
 • Fira de Sant Llorenç, Fira de l’Avellana, a Riudoms. Del 10 al 12
 • Fira de l’Artesania, a Les, l’11 i 12
 • Mercat Medieval, a Guimerà, l’11 i 12
 • Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans, a Cabrils, del 17 al 20
 • Fira de la D.O. Conca de Barberà, Festa de la Verema, a l’Espluga de Francolí, el 25 i 26
 • Fira de Sant Bartomeu-Fira del Meló, a Artesa de Segre. Dies 25 i 26
 • Mercat Medieval de Castell d’Aro, a Castell-Platja d’Aro, el 25 i 26

RESTA DE L’ESTAT

 • FERIA DEL LÚPULO Y LA CERVEZA, a CARRIZO DE LA RIBERA (León), del 3 al 5
 • Concurs Nacional de Raça Sayaguesa, a Fermoselle (Zamora). Dia 4
 • FERIA AGROALIMENTARIA, els dies 4 i 5 a FERMOSELLE (ZAMORA)
 • FERIA DE TURISMO Y ARTESANÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO, els dies 4 i 5 a CARRIÓN DE LOS CONDES (PALÈNCIA)
 • FIDMA. 62ª Feria Internacional de Muestras de Asturias. Del 4 al 19 a GIJÓN
 • MERCADO MEDIEVAL, del 11 al 15 en VILLABLINO (LEÓN)
 • Exposició Nacional d’Ovelles de raça Montesina, a VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN), del 12 al 15 de agost
 • FERIA MULTISECTORIAL Y TRANSFRONTERIZA, en Vitigudino (Salamanca). Dia 16
 • FERIA, EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE GANADO, el dia 16 en VITIGUDINO (SALAMANCA)
 • Exposició de Raza Asnal Zamorano-Leonesa. El dia 18 a  SANTA CROYA DE TERA (ZAMORA).
 • Fira de Bestiar Vaquí de Raça Parda Alpina, a San Salvador de Cantamuda (Palencia). Dia 18
 • FERMA. Feria Regional, en BARBASTRO (Huesca). Del 18 al 21
 • Feria de la Huerta Melgarens, el dia  19 en Melgar de Fernamental (Burgos)
 • CONCURSO-SUBASTA NACIONAL DE UHARTE ARAKIL–NAVARRA. Concurso Nacional Latxa, del  24 al 26 SUBASTA de OVINO, dia 26 en Latxa
 • FERIA DE ARTESANÍA y Concurso Nacional de raza Alistana-Sanabresa, el 25 y 26 en el PUENTE DE SANABRIA (ZAMORA)
 • Fira del Bestiar Boví i Equí, Fira de Sant Bartomeu, a Piedrahita (Àvila), el 25 i 26
 • Fira del Bestiar Boví i Equí, a Barco de Ávila (Ávila). Dies 25 i 26
 • MERCADO MEDIEVAL, en MEDINACELI (SORIA), los días 25 i 26
 • EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PRODUCTOS DE LA TIERRA (FEMAG 2018), del 31 de julio hasta el 2 de agosto en BENAVENTE (ZAMORA)

ESTRANGER

 • FoodAgro Kenya, a Nairobi (Kenya) del 4 al 6
 • Brasileño de Olericultura, del 6 al 10 a Bonito Mato Grosso do Sul (Brasil)
 • Anuga FoodTec Brasil, del 7 al 9 a CURITIBA, Estado de Paraná (Brasil)
 • Prognosfruit, a Hamburg (Alemanya). Del 8 al 10
 • Hipposphere, del 9 al 12  a Lenexpo St Petersburg (Rusia)
 • Potatoes in Practice, Balruddery Farm, The James Hutton Institute, Dundee (Reino Unido). El dia 10
 • Western Foodservice & Hospitality Expo, en LOS ANGELES, CA (ESTADOS UNIDOS). Del 10 al 12
 • II International Symposium on Micropropagation and In Vitro Techniques, del 12 al 16 en Istanbul (Turquía)
 • International Symposium on Evaluation of Cultivars, Rootstocks and Management, Systems for Sustainable Production of Deciduous Fruit Crops. Del 12 al 16 a Istanbul (Turquía)
 • Pet South America, Expo Center, Norte Rua José Bernardo Pinto, 333, Sao Paulo (Brasil). Dies 15, 16 i 17
 • Farmer Expo, del 17 al 20, Centre of Agriculture a Debrecen (Hungría)
 • Fenasucro & Agrocana, Marginal João Olesio Meloni, Sertãozinho (Brasil). Del 21 al 24
 • Agritechnica Asia, del 22 al 24 a Bangkok (Tailandia)
 • Aquarama.  Del 22 al 25 SNIEC, a Shanghai New International Expo Centre Shangai
 • ZEME ZIVITELKA-Bread Basket. Del 23 al 28, a Budejovice (República Checa)
 • AGRA|International Fair of Agriculture and Food. Del 25 al 30, a Pomurski sejem Gornja Radgona (Eslovenia)
 • Expointer. Del 26 agosto al 3 septiembre, en Esteio (Brasil)
 • XV ESA Congress, del 27 al 31, en GINEBRA (Suiza)
 • Rusian Farmer. Fira Internacional d’Agricultura i Alimentació, a Sant Petesburg (Rússia). Del 29 d’agost al 4 de setembre
 • AGRI TECH INDIA. Feria internacional agricola y tecnológica, en BANGALORE (INDIA). Del 31de agosto al 2 de septiembre
 • INDIA FOODEX. Exhibición internacional de la alimentación y sus tecnologías, en BANGALORE (INDIA). Del 31de agosto al 2 de septiembre
 • International Flora Expo. Exhibición y conferencia internacional sobre floricultura, , en BANGALORE (INDIA). Del 31de agosto al 2 de septiembre

Fires de juliol de 2018

CATALUNYA 

 • Fira Artesania d’Estiu, a Sant Cugat del Vallès. Dia 1
 • Argila Argentona. Fira de Ceràmica, del 6 al 8
 • Fira de la Mel Novella, a Colera, el dia 8
 • Fira Bagà Medieval, a Bagà. Dies 14 i 15
 • Fira de Sant Jaume, a Reus, del 20 al 22
 • Mercat Romà Ciutat de IESSO, a Guissona. Dia 21
 • Fira de Sant Jaume, a Prats de Lluçanès. Dia 22
 • Mercat del Comte Arnau, a Sant Joan de les Abadesses. Dies 28 i 29
 • Fira Artesana d’Estiu, a Gósol, el dies 28 i 29
 • FIRAGOST, Fira-Exposició del Camp Català, a Valls, del 31 de juliol a l’1d’agost

RESTA DE L’ESTAT

 • FERIA DE LA CEREZA DEL VALLE DE CADERECHAS, a SALAS DE BUREBA (BURGOS), el dia 1
 • FERCAM’2018, XLV Fira Regional del Camp i Mostres de Castella-La Manxa, a Manzanares (Ciudad Real). Del 4 fins al 8
 • Manzanares (Ciudad Real), del 4-8 de julio. Exposición de las razas Florida y Malagueña. Subasta de las razas Florida y Malagueña.
 • FERIA NACIONAL DE OFICIOS ARTESANOS, del 6 al 25 a BURGOS
 • Escuela de Verano REDVITIS, del 10 al 12 a Logronyo
 • FERIA DE YANGUAS, el dia 15
 • FERIA AGROGANADERA Y DEL AJO, el dia 16 en VEGUELLINA DE ÓRBIGO (LEÓN)
 • FERIA DE PRODUCTOS DE LA TIERRA Y ARTESANÍA CONCURSO-EXPOSICIÓN DEL CABALLO LOSINO E HISPANO BRETON, el 19 a MEDINA DE POMAR (BURGOS)
 • FERIA DEL AJO, a CASTROJERIZ (Burgos), del 20 al 22
 • Exposición del Caballo Hispano-Árabe, el dia 21 en VALDESTILLAS (VALLADOLID)
 • MERCADO ROMANO, els dies 21 i 22 a SALDAÑA (PALENCIA)
 • FERIA DEL AJO, en BURGOS, el 21 y 22
 • MERCADO MEDIEVAL, los días 21y  22 en CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
 • FERIA AGROALIMENTARIA Y DE LA ARTESANÍA, el dia 22 a HERGUIJUELA DE LA SIERRA (SALAMANCA)
 • FERIA DEL QUESO Y PRODUCTOS ARTESANALES, en FROMISTA (Palencia), el 22
 • FERIA DE SANTIAGO, en VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN), el dia 25       
 • XVI Exposición Nacional de Ganado Puro, en Piedrahita (Ávila), del 27 al 29
 • Exposición Pura Raza Española, en Piedrahita (Ávila), del 20 al 27
 • FERIA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE LAS MERINDADES, en MEDINA DE POMAR (Burgos), el 28 y 29
 • Mercado Tradicional, el dia 29 en Almarza (Soria)
 • Feria de Oficios Artesanos Tradicionales y Productos Locales Agroalimentarios, el dia  29 en Monleras (Salamanca)

ESTRANGER

 • ISEKI_Food Conference, del 3 al 5 a  Stuttgart (Alemanya)
 • Enflor & Garden Fair, del 8 al 10 en Holambra (Brasil)
 • Propak China, en Shangai (China), del 11 al 13
 • Nigeria AgroFood, en Lagos (Nigeria), del 13 al 15
 • Agroexpo, del 13 al 22 en Bogotá (Colombia)
 • Agri Intex. Del 14 al 17 en Codissia Trade Fair Complex Coimbatore (India)
 • IFT Food Expo, del 15 al 18 en McCormick Place, Chicago, Illinois (Estados Unidos)
 • XII International Conference on Grapevine Breeding & Genetics, del 15 al 20 en Burdeos (Francia)
 • Exposición Rural, en  Buenos Aires (Argentina), el 18 y 19
 • Pre&Postharvest Physiology of Temperate Fruit Crops – First ISHS Summer School, del 22 de julio al 4 de agost en Lake Constance (Alemanya)
 • Fruit Focus, el 25 en NIAB EMR, Kent (Reino Unido)
 • Expofacic | Cantanhede, del 25de  julio al 5 de agosto
 • Asia Agri-Tech Expo & Forum 2018, del 26 al 28 de julio en Taipei World Trade Center Hall 1 (Taiwan)
 • ICPP2018, 11th International Congress of Plant Pathology. Del 29 al 3 en Boston (EUA)