La Comissió proposa modernitzar i simplificar la Política Agrària Comuna (PAC) per al pressupost de la UE 2021-2027

Amb un pressupost de 365.000 milions d’euros, aquestes propostes garantiran que la PAC continuï sent una política amb visió de futur que doni suport als agricultors i a les zones rurals, al desenvolupament sostenible de l’agricultura europea i a les ambicioses polítiques de la UE en matèria de protecció ambiental i de lluita contra el canvi climàtic, segons han assenyalat fonts comunitàries. Les propostes presentades oferiran als estats membres més flexibilitat i els atorgaran més responsabilitats a l’hora de poder decidir com i on invertir els fons de la PAC per tal de respondre als ambiciosos objectius de la UE en un sector agrícola que ha de ser competitiu, sostenible, resilient i intel·ligent i alhora ha de garantir uns ajuts més justos i més focalitzats en la renda dels agricultors, segons les mateixes fonts.

“La proposta que avui presentem respon al compromís de la Comissió Europea de modernitzar i simplificar la política agrícola comuna, oferir més subsidiarietat als estats membres, garantir un sector agrícola més resilient a Europa i fer una política més ambiciosa en matèria de lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient”, ha manifestat el comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan.

Els principals elements de les propostes de la Comissió Europea per modernitzar i simplificar la PAC són:

 1. Una nova manera de treballar: els estats membres tindran més flexibilitat pel que fa a la manera de fer servir la seva dotació financera, que els permetrà dissenyar programes adaptats que responguin més eficaçment a les necessitats dels agricultors i de les zones rurals. A més, els estats membres també podran transferir fins a un 15 % de la seva dotació de la PAC entre els pagaments directes i el desenvolupament rural i viceversa per tal de garantir que les seves prioritats i les seves mesures puguin ser ben finançades. La igualtat de condicions entre els estats membres es durà a terme a través de:
 • Plans estratègics nacionals que abastin tot el període de programació i determinin la manera com té previst cada estat membre assolir nou objectius socials, ambientals i econòmics mitjançant els pagaments directes i el desenvolupament rural; la Comissió haurà d’aprovar cada pla estratègic per garantir la coherència i la protecció del mercat únic.
 • A més, la Comissió seguirà de prop el comportament de cada estat membre i els progressos que hagi fet per assolir els objectius pactats.
 1. Uns ajuts més focalitzats i més justos: els pagaments directes continuaran sent una part fonamental de la política i garantiran l’estabilitat i la previsibilitat dels agricultors. Es donarà prioritat al suport a les petites i mitjanes explotacions, que constitueixen la majoria del sector agrícola, i s’ajudarà els joves agricultors. La Comissió manté el seu compromís de fer una distribució més justa dels pagaments directes entre els estats membres a través de la convergència externa.
 • Es reduiran els pagaments directes als agricultors a partir dels 60.000 euros i es limitaran a partir dels 100.000 euros per explotació; a més, es tindran en compte els costos laborals; la finalitat de tot plegat és garantir una distribució més justa dels pagaments.
 • Les petites i mitjanes explotacions agràries rebran més ajuts per hectàrea.
 • Els estats membres hauran de destinar com a mínim el 2% de la seva dotació de pagaments directes a ajudar els joves agricultors a establir-se; això es complementarà amb ajuts al desenvolupament rural i amb diverses mesures que facilitin l’accés a la terra i la cessió de terres.
 1. Objectius més ambiciosos en matèria ambiental i de lluita contra el canvi climàtic: entre els objectius de les propostes presentades hi figuren la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels recursos naturals, de la biodiversitat, dels hàbitats naturals i del paisatge. Els ajuts a la renda dels agricultors ja depenen de l’aplicació de pràctiques respectuoses amb el medi ambient, però la nova PAC incentivarà encara més l’ambició dels agricultors imposant-los mesures de compliment obligatori i oferint-los diversos incentius:
 • Els pagaments directes dependran dels progressos en matèria de medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.
 • Els estats membres hauran de confegir programes ecològics per donar suport als agricultors que vagin més enllà dels requisits obligatoris i els hauran de finançar amb un percentatge de la seva dotació nacional de pagaments directes.
 • Es destinarà a mesures de protecció del medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic com a mínim el 30 % de cada dotació nacional per al desenvolupament rural.
 • També s’espera que es destini el 40% de tot el pressupost de la PAC a lluitar contra el canvi climàtic.
 • A més de la possibilitat de transferir el 15% de les dotacions d’un pilar de la PAC a un altre, els estats membres també podran transferir un 15% més del pilar 1 al pilar 2 per finançar mesures ambientals i de lluita contra el canvi climàtic (sense cap cofinançament nacional).
 1. Més ús del coneixement i de la innovació: la modernització de la PAC implicarà haver de recórrer a les últimes tecnologies i innovacions per ajudar els agricultors i les administracions públiques fent el següent:
 • Reservar un pressupost de 10.000 milions d’euros provinents del programa de recerca Horitzó Europa per finançar projectes de recerca i innovació en matèria d’alimentació, agricultura, desenvolupament rural i bioeconomia.
 • Encoratjar els estats membres a fer servir les macrodades i les noves tecnologies de control i seguiment (per exemple, comprovar mitjançant dades obtingudes via satèl·lit les dimensions de les explotacions que hagin demanat un pagament directe) per tal de reduir la necessitat de fer controls sobre el terreny.
 • Impulsar la digitalització de la vida rural estenent, per exemple, l’accés a la banda ampla a totes les zones rurals per millorar-hi la qualitat de vida i la competitivitat de la producció agrícola europea.

Properes etapes

Des de la Comissió Europea s’apunta que es fonamental arribar de seguida a un acord sobre el pressupost a llarg termini de la UE i sobre les seves propostes sectorials per garantir que els fons europeus generin resultats sobre el terreny com més aviat millor i els agricultors disposin de la seguretat i de la predictibilitat necessàries per dur a terme les seves activitats o prendre les seves decisions d’inversió.

Si es torna a produir el retard que es va patir al començament de l’actual període pressupostari 2014-2020, agricultors i administracions nacionals podrien no beneficiar-se de la simplificació i flexibilitat dels tràmits que introduirà la nova PAC ni dels resultats més eficaços que també generarà. Per tant, si no s’aprova a temps el nou pressupost, es podrien endarrerir a tota la UE milers de nous projectes dissenyats per finançar agricultors i zones rurals i protegir el medi ambient o atraure nous agricultors.

Si s’assoleix de seguida un acord sobre el proper pressupost a llarg termini del 2019, es podria fer una transició fluida entre l’actual pressupost a llarg termini (2014-2020) i el nou i garantir la previsibilitat i la continuïtat del finançament en benefici de tothom.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: