S’amplien els mètodes per controlar la processionària

Nous mètodes naturals per controlar la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) es complementaran amb els tractaments aeris que porta a terme habitualment cada tardor el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquests nous sistemes en fase de prova  pilot es concreten en la instal·lació de caixes niu per incrementar la presència de determinades espècies depredadores de la processionària  i una sèrie de tècniques silvícoles que facin les pinedes més resistents a aquesta plaga.

Des de fa unes setmanes, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, per encàrrec de la propia conselleria, està instal·lant caixes niu per a ratpenats (140) i per a ocells insectívors (200) i està fent un seguiment de la població d’aquestes espècies i avaluant-ne l’eficàcia en el control de la processionària. Aquestes caixes niu estan ubicades principalment al Berguedà i al Solsonès, i tenen com a objectiu incrementar l’abundància de determinades espècies que puguin actuar com a depredadors i minimitzar els efectes d’aquesta plaga.

Pinedes més resistents a la plaga

A banda, i com a alternativa  per evitar que les poblacions de processionària augmentin considerablement, des del departament d’Agricultura s’estan avaluant tècniques silvícoles que facin les pinedes més resistents a aquesta plaga, afavorint la proliferació de depredadors naturals. Calen mesures preventives, com afavorir que els ecosistemes forestals tinguin més diversitat i, per tant, més capacitat per a reaccionar front pertorbacions. Aquestes mesures són efectives a mig i llarg termini.

La processionària del pi és un lepidòpter defoliador que, a més d’ocasionar danys de consideració en extensions importants de boscos de pins, origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals i perjudicis importants a les economies locals (ramaderia, treballs silvícoles, caça, turisme rural…).

Totes aquestes actuacions que s’estan estudiant de manera experimental són compatibles amb altres mesures de control (retirades de bosses, trampes amb feromones, endoteràpia…) i no substitueixen els tractaments aeris amb productes biològics que, quan les afectacions són molt importants i en grans extensions, s’han demostrat com l’única mesura de control eficient.

Gran efectivitat dels tractaments aeris

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va tractar la tardor de l’any passat 20.000 hectàrees de bosc per controlar-ne la processionària. D’aquesta manera, el DARP va triplicar el tractament en relació a la campanya anterior. Es va actuar en 43 municipis de 12 comarques amb l’objectiu de rebaixar les poblacions d’aquesta plaga.

Els resultats de la campanya de la tardor 2016 va ser molt positius, ja que, d’acord amb un treball extern realitzat, la mortalitat a les zones tractades va ser del 95,5%.

Els tractaments es realitzen a ultra-baix-volum (<3l de producte per hectàrea) i amb un producte biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki) compatible amb l’agricultura ecològica.

Criteris per prioritzar les zones a tractar

L’hivern passat els danys que va produir la processionària van tornar a ser molt considerables en diferents indrets de Catalunya. D’acord amb les prospeccions efectuades pel departament, a través del Cos d’Agents Rurals, abans de la primavera, de les 725.000 ha de pinedes que hi ha a Catalunya, unes 160.000 estan afectades en diferents graus i 18.000 tenen el nivell més elevat.

La selecció de les zones a tractar es prioritza considerant diferents paràmetres com el grau d’afectació de l’any anterior, la reiteració de les afectacions, la susceptibilitat de les masses o l’impacte socioeconòmic, entre d’altres. El fet  que un hivern hi hagi hagut un nivell d’afectació important en una zona concreta no vol dir necessàriament que l’any següent el nivell hagi de ser també elevat.

Per a la tardor d’enguany, el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha previst una campanya de tractaments aeris de control en una superfície de 20.000 ha.

Detectat un nou focus de cargol poma al riu Ebre a Miravet

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha detectat un nou focus de cargol poma (Pomacea sp.) al riu Ebre, concretament al terme municipal de Miravet, a la comarca de la Ribera de l’Ebre. Aquest nou focus es troba fora de la zona demarcada, que fins ara incloïa les comarques del Baix Ebre i Montsià, i, per tant, el DARP procedirà  a l’ampliació oficial de la zona demarcada, que agafarà també els municipis de Miravet i Ginestar, de la Ribera d’Ebre.

La detecció de 150 postes de cargol poma s’ha produït a un tram de 200 metres del marge esquerra del riu, a l’alçada del municipi de Miravet, 40 kilòmetres aigües amunt de la població de Tortosa. El lloc on s’han trobat s’ha prospectat intensament i s’ha procedit a  prendre accions immediates per a la seva eradicació.

El cargol poma està present al riu Ebre des de l’any 2010 i actualment es troba àmpliament distribuït entre el pont d’Amposta i la desembocadura. També s’han detectat focus puntuals aquests darrers anys en el tram entre Amposta i Tortosa. 

Aclariment de competències

El departament d’Agricultura fa temps que reclama aclarir qui té les competències en cada tram del riu Ebre per poder actuar i frenar la proliferació del cargol. Fa més d’un any que la Generalitat va reclamar al Ministeri aquest aclariment sobre les competències per poder ser més eficients en la lluita del cargol poma a les Terres de l’Ebre, i encara no ha obtingut resposta.

El DARP, des que es va tenir constància de la presència del cargol poma al delta de l’Ebre, ha estat treballant conjuntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació activa de les diferents entitats implicades en el cultiu de l’arròs del delta de l’Ebre, com l’Agrupació de Defensa Vegetal, les cooperatives, les OPAs, les Comunitats de Regants, el Parc Natural, SEO/Birdlife i l’IRTA, en l’elaboració dels diferents Plans de lluita anuals i en la seva execució activa amb l’objectiu d’eradicar i evitar la propagació de la plaga.  En el cas de les actuacions al riu Ebre també es compta amb la col·laboració, en les prospeccions, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i pel que fa els  controls, amb el Cos d’Agents Rurals, el Cos de Mossos d’Esquadra i policies locals.

Actualment, el departament d’Agricultura està aplicant  les mesures del Pla de lluita contra el cargol poma 2017, previstes fins al mes d’octubre, i està treballant en determinar les accions d’un nou pla per a la propera campanya.

Cal recordar que el cargol poma és un mol·lusc aquàtic d’aigua dolça procedent d’una extensa àrea de Sud Amèrica. Està considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat. 

Agricultura ha pagat 138.000 euros corresponents als ajuts al foment de les races autòctones de l’any 2016 als ramaders

El departament d’Agricultura (DARP) ha pagat més de 138.000 euros corresponents als ajuts al foment de les races autòctones de l’any 2016. Amb aquest  pagament, l’Administració catalana assumeix el compromís contret amb els beneficiaris de l’ajut i es fa càrrec del pagament de la totalitat de l’import amb fons procedents del seu pressupost, atès que recentment el ministeri d’Agricultura ha comunicat que no farà la transferència dels fons corresponents a aquests ajuts, aprovats en conferència sectorial de juny de 2016.

A més, avui el DARP també ha convocat els ajuts al foment de les races autòctones per al 2017, per un import de 80.972,49 euros, ampliable d’acord amb l’aprovació per part del ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) dels fons corresponents a Catalunya per aquest any.

Conservació del patrimoni genètic

L’objecte d’aquest ajut és el foment de les races autòctones de Catalunya, i l’impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races.

Les despeses subvencionables d’aquesta línia d’ajuts són les ocasionades per  la creació i manteniment del llibre genealògic de races autòctones i les derivades de la gestió del programa de millora oficialment reconegut per a la raça.

Les persones que poden ser beneficiàries d’aquests ajuts són les organitzacions o associacions ramaderes reconegudes oficialment per a la gestió del llibre genealògic a l’àmbit territorial de Catalunya.

Preservar el patrimoni genètic de les races ramaders autòctones és un objectiu important a assolir davant les dificultats a què es poden veure sotmeses per la introducció de races foranes que poden fer-ne perillar la  presència. Per aquest motiu, el DARP considera molt necessari continuar donant suport a les races autòctones mitjançant els ajuts destinats a les entitats o associacions oficialment reconegudes per a la conservació d’aquestes races.

L’ase català i la cabra blanca de Rasquera

D’altra banda, el DARP dóna suport a la conservació de les races autòctones catalanes en col·laboració amb el centre de genètica animal de la Facultat de Veterinària de la UAB.

Exemples de les actuacions promogudes pel DARP són el  manteniment dels programes de conservació de determinades races, com l’Ase Català i la Cabra Blanca de Rasquera, l’obtenció de la informació científica necessària per poder incloure al Catàleg Nacional aquelles races que encara no hi figuren i que estan en greu perill d’extinció, com ara la cabra catalana, o el control de rendiments en races menys amenaçades.

Gràcies a aquest conjunt d’accions, el passat febrer es va publicar el reconeixement oficial de l’Associació de ramaders de cabra blanca de Rasquera per a la gestió del seu llibre genealògic, cosa que els permet accedir per primera vegada als ajuts.

La Comisió Europea amplia fins als 70 milions d’euros els ajuts als productors europeus de fruita afectats pel veto rus

A partir de l’1 de juliol s’han ampliat un any més, fins a final de juny del 2018, les mesures excepcionals vigents per ajudar els productors de fruita perible afectats per la prohibició d’importar fruita a Rússia imposada per les autoritats d’aquest país. Aquestes mesures van ser introduïdes per primera vegada per la Comissió Europea arran del veto rus del mes d’agost del 2014.

S’amplien fins als 70 milions d’euros els ajuts destinats als productors europeus de fruita, uns ajuts que constitueixen una xarxa de seguretat per a aquells productors que, arran de la prohibició russa, no aconsegueixen trobar cap mercat per als seus productes. Aquests ajuts compensen els agricultors europeus que, per exemple, trien distribuir els seus productes excedentaris a organitzacions benèfiques, escoles, etc. o els destinen a d’altres finalitats, com ara el compostatge, el pinso o el processament.

«La Comissió ha fet tots els possibles per ajudar els productors europeus afectats per la prohibició russa. Aquesta pròrroga dels ajuts és una mostra claríssima del fet que sempre farem costat als nostres agricultors. Aquestes mesures de suport, però, han d’anar acompanyades d’una modernització i simplificació de la PAC que beneficiï els agricultors i la societat europea en general», ha declarat el comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan.

Mesures excepcionals

La pròrroga dels ajuts se suma al seguit de mesures excepcionals de suport al mercat agrícola relacionades amb la prohibició russa. La supervisió i avaluació del mercat que fa la Comissió amb caràcter regular palesen que aquestes mesures han millorat la situació del mercat de conreus no permanents (hortalisses). La majoria de la producció afectada per la prohibició russa ha estat reorientada cap a mercats alternatius i se n’han estabilitzat els preus de mercat. Tot i així, com que els conreus permanents (arbres fruiters) són menys capaços d’adaptar-se a situacions inestables, les noves mesures han estat dissenyades específicament per a aquest sector.

Gràcies a aquestes mesures excepcionals els productors individuals es beneficien de percentatges de cofinançament més elevats del que rebrien en una situació normal. Els agricultors reben un 100 % de finançament europeu per distribuir gratuïtament els seus productes a organitzacions caritatives, per exemple, i evitar així el malbaratament d’aliments. En aquest sentit, val la pena recordar que la fruita que es retira del mercat sense ser consumida i, per exemple, es fa servir per fer-ne compost, que es cull abans de ser madura (collita en verd) o que directament no es cull rep uns ajuts inferiors.

També s’hi inclouen ajuts per a un màxim de 165 835 de tones de fruita de quatre tipus d’arbres: pomes i peres, prunes, cítrics, i préssecs i nectarines. Els beneficiaris d’aquestes mesures són agricultors de dotze estats membres. A més, també s’ha previst d’enretirar del mercat diversos volums de producció per garantir que l’ajuda financera arribi als productors que més ho necessiten.

A més de poder-se acollir a la pròrroga d’aquestes mesures excepcionals, els productors de fruita i hortalisses es continuen beneficiant d’altres mesures de la política agrícola comuna, com ara els pagaments directes, el finançament del desenvolupament rural o els ajuts destinats a les organitzacions de productors; tot plegat puja fins a un total d’uns 700 milions d’euros l’any.

Fires de juliol de 2017

CATALUNYA

 • Mercat Medieval, a Batea, els dies 1 i 2
 • Fira de la Mel Novella. Dia 2 a Colera
 • Fira Artesana d’Estiu, a Sant Cugat del Vallès. Dia 2
 • Argila Argentona. Fira de Ceràmica, del 7 al 9
 • Fira del Ferro Pirinenc, a  Alins. Els dies 8 i 9
 • Mercat Romà Ciutat de IESSO, a Guissona, el dia 15
 • Fira Bagà Medieval, a Bagà. Dies 15 i 16
 • Fira de Sant Jaume, a Reus, del 21 al 23
 • Fira de Sant Jaume, a Prats de Lluçanès. Dia 23

RESTA DE L’ESTAT

 • FERIA DE LA CERVEZA Y ARTESANÍA ALIMENTARIA, dies 1 i 2, a PORTILLO (VALLADOLID)
 • FERCAM’2017, XLV Fira Regional del Camp i Mostres de Castella-La Manxa, a Manzanares (Ciudad Real). Des el 5 fins al 9
 • Exposición-Subhasta de raza Florida i d’ovins, a MANZANARES (CIUDAD REAL). Dies 5 al 9
 • MERCADO MEDIEVAL, els dies 7, 8 i 9 a  VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
 • FERIA NACIONAL DE OFICIOS ARTESANOS, del 7 al 16, a BURGOS
 • Exposición Algeciras, Exposición de Malagueña, a Algeciras (CADIZ). Dies 8 i 9
 • Feria del Carmen, el dia 16, a Guardo (Palencia)
 • FERIA AGROGANADERA Y DEL AJO, el dia 16 a VEGUELLINA DE ÓRBIGO (LEÓN)
 • FERIA DE PRODUCTOS DE LA TIERRA Y ARTESANÍA. CONCURSO-EXPOSICIÓN DEL CABALLO LOSINO E HISPANO BRETON, el 19 a MEDINA DE POMAR (BURGOS)
 • FERIA DE SANTA MARINA, el dia 19 a MEDINA DE POMAR (BURGOS)
 • FERIA DEL AJO, a CASTROJERIZ (Burgos), del 21 al 23
 • Exposición del Caballo Hispano-Árabe, el dia 22 a VALDESTILLAS (VALLADOLID)
 • FERIA DEL AJO, a BURGOS, dia 22 i 23
 • MERCADO MEDIEVAL, els dies 22 al 23 a CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
 • FERIA AGROALIMENTARIA Y DE LA ARTESANÍA, el dia 23 a HERGUIJUELA DE LA SIERRA (SALAMANCA)
 • FERIA DEL QUESO Y PRODUCTOS ARTESANALES, a FROMISTA (Palencia), el  23
 • FERIA DE SANTIAGO, a VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN), el dia 25         
 • FERIA DE LA CEREZA, el 25, a MADROÑAL (SALAMANCA)
 • EXPOSICIÓ NACIONAL DE PIEDRAHITA (ÁVILA). FERIA MULTISECTORIAL DEL CABALLO, en Piedrahita (Ávila), del 26 al 30
 • XVI Exposició Nacional de Ganado Puro, a Piedrahita (Ávila), del 26 al 30
 • FERIA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE LAS MERINDADES, a MEDINA DE POMAR (Burgos), el 29 i 30
 • Feria Indiana, dies 29 i 30 a Villada (Palencia)
 • Mercado Tradicional, el dia 30 a Almarza (Soria)
 • Feria de Oficios Artesanos Tradicionales y Productos Locales Agroalimentarios, el dia  31 a Monleras (Salamanca)

ESTRANGER

 • International Peach Symposium, a București (Rumanía). Del 2 al 6
 • Animalia Istanbul, a Estambul (Turquía). Del 6 al 8
 • VIV Turkey. Istanbul Expo Center Exhibition Complex, a Estambul (Turquía). Del 6 al 8
 • 20th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, a Versalles (Francia). Del 9 al 14
 • XII International Mango Symposium, a Baise, Guangxi (China). Del 10 al 16
 • Propak China, en Shangai (China), del 12 al 14
 • Nigeria AgroFood, en Lagos (Nigeria), del 13 al 15
 • Agroexpo. Del 13 al 23, en Bogotá (Colombia)
 • Agri Intex. Del 14 al 17, en Codissia Trade Fair Complex Coimbatore (India)
 • Enflor & Garden Fair, Holambra (Brasil). Del 16 al 18
 • Asparagus Day, Kent (Reino Unido), el día 18
 • Exposición Rural Argentina. Del 19 al 30, en Buenos Aires (Argentina)
 • Congreso Internacional del Tomate, en Yakarta (Indonesia). Del 26 al 28
 • Agro Vietnam, en Saigon (Vietnam), el 27 y 28
 • 39th New Phytologist Symposium-Trait covariation: Structural and functional relationships in plant ecology, en Exeter (Reino Unido). Del 27 al 29
 • PMA Foodservice, Monterey, California (Estados Unidos). Del 28 al 30