Acord polític de la Unió Europea per a la revisió i major eficàcia dels controls oficials a tota la cadena alimentària

La Unió Europea (UE) ha assolit el juny un acord polític per a la revisió de les disposicions relatives als controls oficials en tota la cadena alimentària, que porta a normes més eficaces per al compliment de la legislació agroalimentària. I és que la UE s’està intentant dotar d’eines per al compliment de la legislació agroalimentària, i s’està equipant amb un sistema de control més simple i més eficaç en les àrees de seguretat dels aliments, requisits veterinaris i fitosanitaris, producció orgànica, i normes d’indicació geogràfica protegida.DSCF0026

Aquesta regulació forma part d’un paquet amb importants revisions. Les noves regles contribuiran molt significativament a modernitzar i enfortir els controls que efectuen les autoritats públiques i a lluitar contra les pràctiques fraudulentes que perjudiquen els consumidors i empreses que respecten la llei.

El nou marc de treball serà un repte de futur ja que permetrà que els requisits de les accions de control s’ajustin al llarg del temps a les noves tecnologies, als nous sistemes de producció o hàbits de consum, i als nous perills i riscos. I per primera vegada, el marc general també serà aplicable als controls realitzats per a verificar el compliment de les normes de la UE sobre sanitat vegetal, a més crea les condicions per a aconseguir avanços importants en l’àmbit del benestar animal.

També, i no menys important, el nou Reglament estableix un sistema totalment integrat de control de les fronteres i la independència i la qualitat dels agents encarregats de fer complir als Estats membres, millorant així la transparència dels controls oficials.

Cal destacar que en particular, la proposta preveu:

 • ampliar l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) 882/2004 sobre els controls oficials a la sanitat vegetal, material de reproducció vegetal i subproductes animals per tal de cobrir tota la cadena agroalimentària.
 • permetre l’adopció dels requisits oficials de control ajustat a les necessitats de sectors específics (per exemple, inspecció de la carn, els controls sobre els productes ecològics, els controls de benestar dels animals).
 • augmentar la transparència de les activitats dels controls oficials efectuats per les autoritats estatals, i permetre – sota certes condicions – publicar informació sobre els resultats dels controls sobre els operadors individuals i establir “sistemes de qualificació”.
 • ampliar les taxes per a la majoria dels controls oficials per a garantir que els Estats membres disposin de recursos adequats per a finançar les seves autoritats de control a través de quotes als operadors, exceptuant les microempreses.
 • crear un marc comú per a la realització dels controls fronterers d’animals i mercaderies que entren a la UE.
 • eliminar les ineficiències en el sistema de controls oficials dels residus de medicaments veterinaris en animals i productes d’origen animal.
 • enfortir els mecanismes d’assistència administrativa i la cooperació transfrontereres entre els estats membres en cas d’incompliment de les regles de la cadena agroalimentària.
 • modernització dels sistemes informàtics per a la gestió de dades i informació sobre els controls oficials (un nou sistema integrarà tots els existents i futurs i permetrà l’ús de certificats electrònics i signatures electròniques).
 • disposar que les sancions econòmiques aplicades pels Estats a violacions intencionals estiguin fixats en quantitats que compensin l’avantatge econòmic perseguit per l’autor de la violació, a fi de garantir el caràcter dissuasori de la sanció.
 • donar a la Comissió més poders per a exigir als Estats que facin controls i proves dins d’un pla de control coordinat i establir requisits específics de control permanents en relació amb sectors específics i / o nous riscos identificats.
 • requerir controls oficials periòdics sense previ avís dirigits a la identificació de possibles violacions intencionals de les normes de la cadena agroalimentària en els plans nacionals de control.
 • Finalment, val a dir que el DARP és el responsable del control oficial de la sanitat animal, l’alimentació i benestar animal, la sanitat vegetal, els residus de medicaments veterinaris i fitosanitaris i la qualitat comercial i diferenciada dels aliments, a la cadena alimentària.

Així, l’adopció d’aquesta nova normativa contribuirà de manera significativa a augmentar la transparència i l’eficàcia dels controls oficials i, en conseqüència, donarà més garanties a les empreses agroalimentàries catalanes i als ciutadans de Catalunya, als que ens visiten i als que mengen els nostres productes arreu del món.

Per a més informació podeu consultar

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2230_en.htm

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/review/index_en.htm

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: