Vic acull el 15 de juny una jornada sobre els reptes de l’ensenyament superior en agricultura i alimentació

El proper 15 de juny, de 9 a 13 hores, la Càtedra Agroecologia i Sistemes Alimentaris organitza a la Uvic una jornada sobre els reptes de l’ensenyament superior en agricultura i alimentació, on intervindrà Tomas Thomich de la UCalifornia Davis.

Així mateix, des de la Càtedra es presentarà el procés participatiu per a la realizació d’un nou grau en Agricultura i Alimentació.

A continuació, hi haurà un seguit de presentacions sobre pastures i pastors.

La informació i la direcció per registrar-se es pot trobar a:
http://mon.uvic.cat/international-workshop/program/research-workshops-2/the-food-industry-and-the-environment-2/
Registro en (hat que darle a enrollment):
www.uvic.cat/formacio-continua/en/course/6th-international-workshop-higher-education

El Govern diu que ha fet un esforç en recursos econòmics i humans per afrontar la campanya d’estiu d’incendis 2016

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i el conseller d’Interior, Jordi Jané, han comparegut al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis, especialment pel que fa a la Campanya d’estiu d’incendis forestals 2016.unnamed

“Un dels objectius del Departament d’Agricultura és el de lluitar contra els incendis a partir d’un Model Català propi, adaptat a les especificitats del territori i a l’evolució del medi, i integrat en la política de gestió forestal sostenible que el país necessita, perquè entenem que la millor política de prevenció d’incendis és la gestió forestal”. Així ho ha explicat la consellera Meritxell Serret durant la seva  compareixença.

La consellera ha destacat que amb el Pla General de Política Forestal s’impulsa la gestió global del risc d’incendis forestals. Dins d’aquesta estratègia global, Serret ha assenyalat que en aquesta legislatura s’aprovarà i publicarà el Decret de prevenció d’incendis forestals, que refondrà i actualitzarà la normativa actual en prevenció d’incendis per fer-la més efectiva i adaptada a les necessitats actuals del territori.

A més, s’ampliarà l’aplicació de noves tecnologies per a la prevenció d’incendis forestals en el màxim d’unitats que integren la gestió i es desplegarà el Cos d’Agents Rurals de manera progressiva per tenir els efectius necessaris i especialitzats al territori.

15,5 milions en prevenció d’incendis 

La consellera ha explicat que el pressupost per al 2016 és de 15,5 milions d’euros per a desenvolupar les actuacions orientades a accions de prevenció d’incendis. El dispositiu de prevenció del DARP per aquest 2016 està format per 68 tècnics forestals que treballen tot l‘any, més 38 persones de reforç a la campanya d’estiu, sobretot a les sales de control, a part dels 500 agents rurals, a banda de les 7.600 persones voluntàries que integren les Agrupacions de Defensa Forestal. Així mateix, ha ressaltat “l‘esforç notable per mantenir la mateixa dotació de personal que l’any 2015 i es dota de personal extra a les sales de control dels Agents Rurals i al servei de prevenció d’incendis del Departament“.

Pel que fa a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), actualment a Catalunya n’hi ha inscrites al registre oficial 305, que agrupen 668 municipis, amb una superfície forestal de 1.750.000ha. El pressupost total previst per aquest any per a les Agrupacions de Defensa Forestal, per al seu funcionament, operativitat, i coordinació, és de 1.533.159,68 euros.

Previsions

La consellera ha qualificat de “moderat“ el perill d’incendi forestal en les dates actuals i que “l’activitat d’incendis d’aquest final de primavera es pot considerar habitual per l’època de l’any“. A més, ha dit que “malgrat que les prediccions actuals de cara a l’estiu en general no assenyalen que aquest hagi de ser molt extremat, no es pot descartar que aquesta acabi sent una campanya complicada. En cas de manca de pluges raonables durant els propers mesos, les comarques on més ràpidament s’incrementarà el perill seran les del litoral i prelitoral on el dèficit hídric actual respecte la mitjana és més elevat”.

Actuacions prioritàries

La situació de les zones urbanes-forestals continua sent una de les principals preocupacions, per això un dels principals objectius és incentivar l’autoprotecció. El DARP destina aquest any 500.000€ a ajuts per incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal•lacions situades en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta, que estableix la llei.

Dins l’estratègia d’actuació global, el DARP prioritza les actuacions forestals preventives en els Perímetres de Protecció Prioritària(PPP), zones identificades d’especial risc i on cal intensificar les actuacions de prevenció. En total, a Catalunya hi ha 22 plans redactats  i el pressupost destinat és de 900.000 € el 2016 i 1,5M€ el 2017.

 • Els 3 instruments d’anàlisi, predicció i gestió del risc amb els que es treballa són el mapa de perill, el mapa pla alfa i els informes de perill.
 • Les cremes controlades són una altra eina que ha permès en els 2 darrers anys  millorar i  mantenir al voltant de 1200 hectàrees.
 • Les actuacions de gestió forestal en prevenció d’incendis són també una manera directa i indirecte d’evitar incendis forestals.
 • Campanyes preventives específiques com són la de recollida de cereal i la del borrissol del pollancre.  La campanya de prevenció dels incendis en camps de cereal s’iniciarà en els pròxims dies i la de borrissol es troba en la seva fase final.
 • Suport a altres entitats en les seves tasques de prevenció d’incendis com ara ADF, Ajuntaments per fer treballs silvícoles, millora de xarxes viàries o construcció de punts d’aigua.

Agents Rurals prevenció i acció sobre el terreny

L’activitat inspectora i reguladora també ha estat molt intensa durant l’any 2015 i primer semestre del 2016. El Cos d’Agents Rurals ha realitzat 23.872 actuacions de prevenció en activitats i infraestructures generadores de perill i 131.509 expedients de tramitació de comunicacions i autoritzacions per activitats que comporten un perill d’incendi forestal.

Finalment, en tota política integral cal parlar del disseny d’estratègies de prevenció. En aquest sentit la consellera ha explicat que “Sense un coneixement de les causes reals dels incendis no poden establir mesures preventives eficaces”.  En l’actualitat els agents rurals arriben a conèixer les causes del 86 % dels incendis produïts, fet que permet fer un anàlisi molt acurat de quines són les zones i les activitats humanes sobre les que cal actuar per minimitzar el risc.

Risc d’Incendis tot l’any

Des del Departament d’Interior ja fa anys que s’insisteix en un fet: la desestacionalització del risc d’incendi forestal, un fet que es produeix sobretot a l’arc mediterrani, agreujat pel canvi climàtic. Tot i que és a l’estiu quan la sequera eleva sovint el risc d’incendi forestal, cal tenir en compte que aquest risc també es pot produir en períodes de sequera fora del període estival, també durant l’hivern.

Com exemple, el passat 3 de gener, els Bombers de la Generalitat van emetre un avís en el qual alertaven de l’alt risc d’incendi forestal ates que la manca de precipitacions acompanyada d’unes temperatures més altes del que correspondria en aquesta època, entre d’altres factors, alertaven d’un hivern complicat pel que feia al risc d’incendi forestal.

Dins d’aquest episodi de risc, el 6 de gener es produïa el primer incendi forestal, a Albinyana (Baix Penedès), i que, segons els Agents Rurals, va afectar 14,2 hectàrees de pi blanc i matoll.

El conseller Jané ha manifestat que “pels Bombers de la Generalitat, la campanya forestal va començar amb aquest incendi, el passat 6 de gener”. Des d’aleshores,  “els nivells de risc i els incendis petits i mitjans no ens han deixat”, ha afegit.

Els Bombers de la Generalitat han constatat que els incendis cremen amb més intensitat de la què caldria esperar, si tenim en compte la meteorologia. Es podria dir que ens trobem davant d’una “memòria de sequera acumulada” a la vegetació, que condiciona el comportament dels incendis en aquests moments.

Davant aquesta situació el conseller ha dit “m’afegeixo a la preocupació de la consellera Serret, no es pot descartar que aquesta sigui una campanya molt complicada”.

El conseller Jané ha explicat en seu parlamentària que el Cos de Bombers està fent un seguiment exhaustiu del comportament de cadascun dels incendis forestals i de vegetació en els quals treballen. A més, estan estudiant a fons incendis forestals recents d’altres zones de l’arc mediterrani amb els diferents cossos de Bombers: Aragó, València, França i Balears.

Campanya Forestal 2016

Aquesta campanya forestal estarà 100% desplegada entre el 15 de juny fins el 15 de setembre, tot i que en els períodes anteriors i posteriors els efectius DSCN2411s’incorporen i es retiren progressivament en funció del risc. Li destinarem un pressupost de despeses directes associades a la campanya de 16.104.075,93€ similar encara que un 4,8% superior al de l’any passat, amb una pujada de l’1% en les retribucions de personal i amb una previsió d’un major nombre de dies de contractació. Per exemple, els contractes dels Auxiliars Forestals que eren de 66 o 77 dies, passen tots a 92 dies (3 mesos), així com els operadors de control  que també han passat de 3 mesos a 5 mesos.

Reforç dels dispositius davant la campanya d’estiu

El Departament d’Interior i la DGPEIS, consolida el seu model d’extinció, tot reforçant el seu dispositiu habitual de lluita contra els incendis forestals. Aquest model es basa en una anàlisi diària i continuada del risc d’incendi forestal, anàlisi que permet una tasca preventiva, atès que alguns dels mitjans operatius són desplaçats estratègicament a les zones que pateixen risc d’incendi (per exemple: mitjans aeris, columnes mòbils, etc.). Aquest apropament de les dotacions dels Bombers de la Generalitat a les zones amb major risc d’incendi facilita una major anticipació i contundència en el primer atac als incendis, quan aquests es produeixen.

El reforç es produeix, a l’igual que en anys anteriors, en diverses línies:

Reforç del personal: La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments incorpora 845 persones al seu dispositiu habitual de 4.929 persones, que reforcen tant les diverses Regions d’Emergències com d’altres unitats com a les sales de control i als professionals sanitaris.

Reforç dels mitjans aeris: Aquesta Campanya Forestal comptarem amb 36 mitjans aeris, 31 amb base a Catalunya i 5 amb base fora de Catalunya. Es tracta de mitjans aeris tant del dispositiu habitual de la DGPEIS i del Departament, com dels mitjans aeris del Ministeri d’Agricultura. Cal destacar que aquests mitjans es podran veure complementats amb la disponibilitat de mitjans aeris de la Unidad Militar de Emergencias (UME), si fos necessari.

Obertura dels parcs de bombers voluntaris, parcs d’estiu i punts de vigilància: Durant aquesta propera campanya forestal, la DGPEIS tornarà a activar els seus 53 punts de guaita (torres de vigilància i càmeres), repartits estratègicament pel territori.

Sota un criteri territorial, els Bombers de la Generalitat activaran determinats parcs de bombers voluntaris, que obriran cada dia, en horari de màxim risc d’incendi forestal. Així mateix, aquesta activació de bombers voluntaris podrà augmentar en cas que es produeixi un episodi de risc. A l’igual que anys anteriors, a diverses regions d’emergències s’obriran diversos parcs “d’estiu”, distribuïts a les zones on hi ha més probabilitat de patir incendis forestals.

Pla Estratègic de millora i convocatòria de bombers

El conseller d’interior ha recordat que ja va assegurar que “ en aquesta legislatura, per reforçar el cos de Bombers, definiríem un Pla estratègic de desplegament de recursos humans i que era intenció del Govern convocar noves promocions de bombers voluntaris i funcionaris que permetin millorar el dimensionament del cos davant les noves necessitats”.

Jané també s’ha referit al Pla Estratègic de Desplegament de Mitjans Personals, Materials i d’Infraestructures 2016-2020 pendent d’aprovació del Govern per reforçar els Bombers de Catalunya. “ El Departament d’Interior, – ha dit-  “està treballant intensament en aquest pla: es tracta d’un estudi quantitatiu i transversal per identificar les mancances actuals, com les previsibles a curt termini, amb l’objectiu de plantejar solucions i planificar-ne la seva realització, tal i com em vaig comprometre al mes de febrer”.

Complementant les actuacions que es definiran el aquest Pla Estratègic, ja s’estant impulsant un seguit d’accions urgents com l’inici del desplegament de recursos humans, a més de les contractacions d’estiu, renovació i manteniment del vestuari i l’execució d’uns projectes de reforma, ampliació i millora en alguns parcs de bombers.

 • Renovació i manteniment del vestuari. El març del 2015 es va fer l’adjudicació del contracte per l’arrendament amb opció de compra de 4.225 vestits d’intervenció, incloent-hi la neteja, el manteniment i les reparacions destinats al cos de Bombers, amb un cost de 7.803.587,66€ amb una durada del contracte de 8 anys. Segons el conseller “la previsió és que  tots els bombers disposin dels nous equips al primer trimestre del 2017” Aquest equip substitueix l’actual equip de color bordeus millorant les condicions de seguretat d’aquest, aportant major lleugeresa i millor ergonomia al conjunt de jaqueta i pantaló. També comportarà un canvi d’imatge dels bombers de la Generalitat atès que és de color mostassa (color natural del teixit) amb reforços de color negre. Tanmateix, s’aprofitarà aquest contracte per substituir la camisa d’intervenció actual per un jersei tipus polo que properament serà presentat juntament amb el equip de primera intervenció.
 • Projectes de millora infraestructures:  Ja hi ha encàrrecs de d’obra i projectes concretats a: Vilafranca, Figueres, Granollers, Girona, Balaguer, Moià i Solsona. Els encàrrecs pendents d’assignació pressupostària afecten a Bellaterra (paviment aparcament), Hospitalet de l’Infant, Ascó, Tarragona, Terrassa, Sabadell, Sant Celoni, La Seu d’Urgell, Manresa.

El Departament d’Agricultura agilitza la gestió sanitària de les explotacions ramaderes i el moviment de bestiar

Des de l’any 2013 la Subdirecció general de Ramaderia està treballant en el nou projecte informàtic de Gestió telemàtica ramadera (GTR). Aquest nou sistema ha de venir a substituir i millorar l’oferta de la plataforma actual, el SIR (Sistema d’informació Ramadera) i neix amb l’objectiu principal de donar una resposta àgil per a la tramitació de les explotacions de tots els sectors ramaders de Catalunya, al mateix temps que es dóna compliment a tota la legislació sanitària i de traçabilitat vigent.untitled

Finalment, el 7 de juny, d’ha posat en marxa la primera fase del projecte, que correspon a la secció del porcí per la rellevància d’aquest sector dins la ramaderia catalana i la necessitat de dinamitzar i facilitar tota la gestió de les dades sanitàries i els moviments d’aquesta espècie. Està previst que la propera espècie en entrar al GTR siguin els èquids i posteriorment es comptarà amb la solució per al sector boví i oví i cabrum.

La nova plataforma, a més de millorar la qualitat de les dades i l’anàlisi de les mateixes, donant lloc a una base de dades general, també dóna resposta a les demandes de simplificació, tramitació massiva  i a través del mòbil,  expressades per les principals empreses catalanes per tal de poder complir amb els requisits sanitaris i de traçabilitat establerts per normativa d’una manera àgil i adaptada a la dinàmica del sector.

Canvis a les oficines comarcals

La posada en marxa del GTR comporta canvis substancials en la rutina de les oficines comarcals del DARP i aporta novetats transcendents al sector, entre les quals hi ha l’entrada dels veterinaris i escorxadors com usuaris del sistema, la tramitació del permisos d’entrada per via telemàtica, la possibilitat de tramitar guies mitjançant una aplicació mòbil en substitució dels actuals talonaris i la interacció amb les bases de dades del laboratoris de sanitat animal, entre altres.

D’aquesta manera s’inicia un procés que està previst que s’allargui tres anys al llarg del qual aniran entrant les diferents espècies al GTR i conclourà amb l’apagada definitiva del SIR.

Per tal de fer difusió de l’entrada en funcionament del GTR i informar al sector sobre les principals funcionalitats disponibles s’han previst, inicialment, les següents jornades:

 • Vic: 8 de juny de 12h a 14h a la Sala de Cultura de l’Ajuntament de Gurb
 • Lleida: 10 de juny de 12h a 14h a la Sala d’Actes dels SSTT del DARP a Lleida
 • Girona: 14 de juny de 12h a 14h a la Sala Carles Rahola de l’Edifici Santa Caterina

Fires de juny de 2016

CATALUNYA

 • Fira Temps de Vi, del 3 al 5, a Vilanova i la Geltrú
 • Fira Multisectorial, a Cambrils, del 3 al 5
 • Fira d’Oficis i Menestrals, els dies 4 i 5, a Rialp
 • Cardona, Fira Medieval. Festa de la Sal, el 4 i 5
 • Festa de la Cirera, a El Papiol. Dies 4 i 5cireres%203
 • Festa de la Cirera, a Torrelles de Llobregat. Dies 4 i 5
 • Fira-Mercat de la Cirera, a Terrades. Dia 5
 • Fira d’Herbes Remeieres i Productes Artesans, a Vilanova de Sau, el dia 5
 • Fira de Vi del Pirineu, a Talarn, del 10 al 12
 • Fira de la Ratafia i Productes de la Terra, els dies 11 i 12 a Centelles
 • Fira Medieval dels Canonges, a  la Seu d’Urgell, l’11 i 12
 • Fira d’artesania, Pinellart, a  El Pinell de Brai. Dies 11 i 12
 • Fira Mercat d’Herbes i Productes Natural, a Setcases, l’11 i 12
 • FirAnoia, a Igualada, l’11 i 12
 • Fira de la Cirera, a Llers. Dia 12
 • Fira de l’Ou i Productes Artesanals, a Sant Guim de Freixenet. El dia 12
 • Fira de la Cervesa Artesana Catalana, a Butsènit d’Urgell. Dia 18
 • Promopallars’2016, a La Pobla de Segur. Dies 18 i 19
 • Turismar, a Coma-ruga (El Vendrell), del 23 al 26
 • Fira de la Cirera d’En Roca, a Arenys de Munt. Dia 24
 • Fira de Sant Joan, a Pineda de Mar. Dia 24
 • Fira de Sant Joan, a Sant Joan de les Abadesses. Dia 24
 • Fira de Sant Joan i Xollada d’Ovelles, a Sort. Dia 24
 • Fira de Sant Joan, a Esterri d’Àneu, els dies 25 i 26

RESTA DE L’ESTAT

 • Fira de Juny, a Piedrahita (Àvila). Dia 1
 • Feria de Muestras, del 3 al 5, a Arévalo (Àvila)
 • Feria de Agroturismo y Multisectorial del Bierzo, a Carracedelo (Lleço), del 3 al 5
 • FIRA ALFONSINA, a BELORADO (Burgos). Dies 4 i 5
 • FERIA DE MAQUINARIA, MUESTRA AGROALIMENTARIA Y ARTESANÍA y FERIA DEL VINO DO RIBERA DEL DUERO, a SAN ESTEBAN DE GORMAZ (Sòria), el 4 i 5
 • Feria Agroalimentaría Sierra Quilama, el 4 i 5 a Linares de Riofrio (Salamanca)
 • MUESTRA ALIMENTARIA LOCAL 2016, a GUARDO (Palència). El dia 5
 • Feria de la Industria Cárnica, a Guijuelo (Salamanca), del 8 a l’11
 • Setmana Internacional d’Urbanisme i Medi Ambient, a Madrid. Del 9 a l’11
 • XI FERIA AGROALIMENTARIA Y XIV MERCADO COMARCAL, a VILLALÓN DE CAMPOS (Valladolid), del 10 al 12
 • CERTÁMEN INTERNACIONAL DE EXALTACIÓN DEL CABRITO, TRABANCA. Del 10 al 12
 • Exposición de ovejas de raza Castellana, a Medina del Campo (Valladolid). Del 10 al 12
 • FERIA Y SALÓN DE LA AGROALIMENTACIÓN, del 10 al 19, a Medina de Rioseco (Valladolid)
 • Feria Ganadera de San Antonio, 11 i 12, a Alba de Tormes (Salamanca)
 • Silleda (Pontevedra), de l’11 al 14 de juny, Exposición de raza Rubia Gallega y de Limousina, dins de la Semana Verde de Galicia
 • Semana Verde de Galicia y Salimat. XXVI Feria internacional agrícola ganadera, forestal, hortofloral y Salón alimentación del Atlántico, a Silleda (PONTEVEDRA), De l’11 al 14
 • Exposició Nacional de Bestiar, a Silleda (Pontevedra), de l’11 al 14
 • VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas, a  Victoria-Gasteiz, del 12 al 14
 • Feria de San Antonio, el dia 13, a Villafranca del Bierzo (Lleó)
 • Feria Ecuestre, el dia 13, a Guardo (Palència)
 • Feria de Ganado Ovino (Ovicampos), del 14 al 17, a Villalpando (Zamora)
 •  Reunión de Biología Molecular de Plantas, a Cartagena (Múrcia). Del 15 al 21
 • FERIA DEL CABALLO Y DEL TORO, a  BADAJOZ, del 17 fins al 19
 • Congreso de Frutos Rojos, el 22 i 23, a Casa Colón, Huelva
 • VI ISHS International Symposium on Cucurbits 2016, a Cartagena, Múrcia. Del 22 al 26
 • FERIA DEL VINO Y EL QUESO, a  ZAMORA, del 23 al 26
 • RURALIA 2016, a ZAMORA. Del 24 al 26
 • Fira-Mercat i Exposició de Bestiar Vacú, Oví i Equí Autòcton, a Zamora. Dies 25 i 26
 • GALIFOREST. Feira Internacional de Galicia, a A Coruña, del 25 al 28
 • FERIA DE LA ARTESANÍA Y EL AJO, a PORTILLO (Valladolid), del 26 i 29
 • Fira de Sant Pere, Mercat de Bestiar, a Burgos, del 27 al 29
 • DE LA CEREZA DEL VALLE DE LAS CADERECHAS, a SALAS DE BUREBA (Burgos), el dia 28

ESTRANGER

 • Agro 2016. The 28th International Agricultural Exhibition-Fair, a Kiev (Ucraïna). Del 2 al 5
 • Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, a Santarém (Portugal), del 6 al 12
 • Tecnoagro Perú, a Lima. Del 7 al 9
 • IFTEX, International Floriculture Trade Expo, a  Nairobi (Kenya). Del 8 al 10
 • LPS16, The London Produce Show, del 8 al 10, a Londres (Regne Unit)
 • Tecnofrigorífico, a Fortaleza (Brasil), del 8 al 10
 • FMI Connect-The global food retail experience, a Xicago (Estats Units). Del 9 a l’11
 • Fresh, a París (Francia). Del 9 al 12 
 • HortiTech, Tecnología hortícola, a Amsterdam, del 10 al 12 de juny
 • Fira Internacional Ramadera, a Santarem (Portugal), del 10 al 12
 • 9th Euro-Global Summit & Expo on Food & Beverages, de l’11 al 13, a Colònia (Alemanya)
 • 38th Postharvest Technology of Horticultural Crops Short Course, el 13 i 14, a Wagenigen (Holanda)
 • Propak China, a Shangai (Xina), del 13 al 15
 • PropakAsia, a Bangkok (Tailàndia), del 15 al 18
 • Kenya Agri & Food, del 16 al 18, a Nairobi (Kenya)
 • ExpoPack 2016, a Ciudad de México (México), del 17 al 20
 • Global Cold Chain Expo 2016, del 20 al 22, a Xicago (Estats Units)
 • Snackex, a Viena (Aústria), els dies 21 i 22
 • VIV Turquia, a Estambul (Turquia), del 23 al 25
 • Expopack, Tecnología de envasado y procesamiento para industrias a Centro Banamex, Ciudad de México (México). Del 23 al 26
 • FANCY FOOD, a Nova York (Estats Units). Del 23 al 26
 • Exploiting novel sensors for detecting abiotic and biotic stress in crops, a Sutton Bonington Campus (Regne Unit), els dies 27 i 28

Els productors de fruita es mobilitzen a Lleida per denunciar les pràctiques abusives de determinats supermercats

Una vuitantena de productors de la Plataforma per la defensa de la fruita dolça, amb el suport de les organitzacions agràries JARC-COAG i AEALL-ASAJA, han fet a Lleida diverses accions per explicar als Representants del grup de manifestants_buscant complicitat consumidor_03062016consumidors les estratègies comercials i les pràctiques abusives de determinats supermercats, que acaben ofegant els fructicultors. Els actes, que s’han concentrat davant les portes dels establiments de les empreses Aldi, Lidl, Carrefour, Mercadona i Dia, han servit per exposar directament a les persones que anaven a comprar “la situació insostenible dels agricultors, que fa anys que cobrem la fruita per sota dels costos de producció”.

Els fructicultors els han informat que el sector està cada vegada més descapitalitzat per la crisi de preus que està patint. “Fa anys que ens paguen la fruita per sota el cost de producció, mentre la distribució i les grans superfícies se’n porten un marge de benefici alt i a sobre, comercialitzen producte de fora que hauria d’estar exclòs del mercat”, han assegurat. Davant d’aquesta situació, els pagesos els han aconsellat que comprin en petits establiments o fruiteries, que ofereixen més producte de proximitat i qualitat a un preu que no ofega els pagesos.

Fruita que no s’hauria de comercialitzar

Mentre els pagesos s’estaven manifestant, han pogut mostrar als mitjans de comunicació que Carrefour tenia al seus lineals peres Conference belgues en mal estat i de poca qualitat,  que no haurien de poder-se comercialitzar. Havent comprat el genero, han demanat pel responsable de l’establiment, que finalment els ha comunicat que el màxim responsable de Carrefour a Lleida ha accedit a reunir-se dilluns amb representants de la Plataforma per la defensa de la fruita, de JARC-COAG i d’AEALL-ASAJA.Peres Conference belgues en mal estat i calibre no comercialitzable_Carrefour Lleida_03062016

En aquesta ocasió els productors han decidit buscar la complicitat de la població, tenint en compte que les Administracions no estan donant la cara per ells. L’objectiu dels pagesos és fer entendre a tothom que les seves decisions de compra de cadascú de nosaltres poden contribuir a la viabilitat de les explotacions de fruita catalanes, i al manteniment de moltes activitats econòmiques que directa o indirectament hi estan lligades.

Manca de mesures per part de l’Administració

Davant la greus crisis de preus i la manca de mesures efectives per part de l’Administració, els productors han decidit continuar amb els actes de protesta per conscienciar sobre la problemàtica que estan patint. De fet, el passat 6 de maig aquest mateix col·lectiu, que ara s’ha constituït en una Plataforma per la defensa de la fruita dolça, amb el suport de les organitzacions agràries JARC-COAG i AEALL-ASAJA, va organitzar una “tractorada” pels carrers de Lleida, que va aplegar uns 150 pagesos.

Principals reivindicacions:

 • Prioritzar el suport econòmic als Agricultors Professionals (AP) i les Explotacions Agràries Prioritàries (EAP)
 • En cas de crisi de preus, establir un sistema de retirades de producte actiu des de l’inici de la campanya, que tingui prou tones per ser efectiu i imports superiors i iguals per a tots els productors i per als diferents tipus de retirada.
 • Articular mesures de regulació de la producció per evitar l’entrada d’especuladors externs al sector i promocionar el consum.
 • Acabar amb les conductes comercials abusives de la distribució, que estan provocant que els pagesos rebin liquidacions situades sota els costos de producción.