Els fructicultors de Lleida faran accions de protesta a supermercats per donar “un toc d’atenció” a la distribució

Els productors de fruita del Grup de Pagesos Manifestants, amb el suport de les organitzacions agràries JARC-COAG i AEALL-ASAJA, han anunciat avui una sèrie de mobilitzacions que es portaran a terme, durant la tarda del proper divendres 3 de juny a Lleida, per protestar per la crisi de preus que estan patint i que els deixa en una situació de descapitalització. Els fructicultors realitzaran accions en supermercats de la capital del Segrià per denunciar les estratègies comercials del sector de la distribució, que els ofeguen i els impedeixen rebre un preu digne per la seva activitat. RP FRUITA_27052016_ANUNCI MES ACTES PROTESTA

Ela productors de fruita dolça comenten que “les accions són un toc d’atenció a la distribució, perquè no podem permetre que repeteixin l’estratègia de l’any passat, en la qual ens van forçar a comercialitzar la nostra fruita per sota els costos de producció, ni tampoc podem permetre que ho facin ells”. En aquest sentit, alerten que els supermercats ja han començat a posar en marxa una tàctica basada en oferir la fruita a preus baixos, malgrat que la collita es preveu més baixa que la campanya passada.

Manca de mesures de l’Administració

Davant de la greus crisis de preus i la manca de mesures efectives per part de l’Administració, els fructicultors han decidit continuar amb els actes de protesta per conscienciar sobre la problemàtica que estan patint. De fet, el passat 6 de maig els productors de fruita del Grup de Pagesos Manifestants, amb el suport de les organitzacions agràries JARC-COAG i AEALL-ASAJA, ja van organitzar una manifestació a Lleida, que va aplegar uns 150 pagesos amb 50 tractors per exigir una sèrie de mesures  i reivindicacions per millorar la seva situació. Entre d’altres, demanaven:

 • Prioritzar el suport econòmic als Agricultors Professionals (AP) i les Explotacions Agràries Prioritàries (EAP).
 • En cas de crisi de preus, establir un sistema de retirades de producte actiu des de l’inici de la campanya, que tingui prou tones per ser efectiu i imports superiors i iguals per a tots els productors i per als diferents tipus de retirada.
 • Articular mesures de regulació de la producció per evitar l’entrada d’especuladors externs al sector i promocionar el consum.

UP fa una crida als consumidors perquè valorin la llet produïda a Catalunya com a producte de qualitat i proximitat

Unió de Pagesos (UP) ha fet una crida als ciutadans per tal que valorin l’alta qualitat de la llet que es produeix a Catalunya i el fet que sigui un producte de proximitat a l’hora de d’exercir el seu dret com a consumidors, i recorda la situació de greu crisi per la qual passen els ramaders, amb preus en origen sota costos de producció i que posa en perill la continuïtat de les explotacions. Per al sindicat, aquesta situació de crisi fins i tot pot deixar d’activar l’economia en l’àmbit rural i, en definitiva, l’equilibri per al país.rdp llet G

Unió de Pagesos considera que les dades de les administracions i part de la indústria que quantifiquen pèrdues en el consum de llet líquida a les llars a Catalunya i l’Estat (un 29% menys que fa 15 anys, segons el Ministeri), moltes vegades per justificar uns preus baixos pagats en origen, no demostren que aquesta davallada sigui real ja que el consum de productes làctics (iogurt,  formatge, etc) es manté, i suposa una part important de la despesa dels aliments que s’adquireixen.

Un 12,3% de la despesa d’aliments a la llar

El consum de llet líquida i de derivats làctics representa el 12,13% de la despesa total d’aliments a les llars espanyoles, i el 17% si es compta en unitats de volum/pes, segons fonts del Ministeri d’Agricultura. La despesa en llet líquida va ser el 2015 a l’Estat de 2.323 milions d’euros i de quasi 5.794 milions d’euros en derivats làctics. A més, cal tenir en compte que Catalunya només produeix un 60% del total de la llet que consumeix, segons dades del mateix Ministeri.

En aquest context de crisi del sector, el sindicat denuncia la inacció de la Unió Europea davant de pràctiques de països comunitaris, que exporten els seus excedents làctics a Catalunya i a l’Estat a uns preus a vegades molt per sota costos de producció, i que per als ramaders comporta greus perjudicis per la competència deslleial que suposen aquestes accions.

L’augment de les importacions de productes làctics confirma la dura competència que suposa per a la producció i la indústria catalanes. A l’Estat espanyol, només la importació de formatges d’altres països de la Unió Europea (UE) s’ha incrementat un 8,2% entre el 2013 i el 2015. Pel que fa a la mantega, en el mateix període les importacions van augmentar un 28%, i les de la llet descremada en pols, un 24%, segons dades de l’Observatori de la Unió Europea.

Practiques il·legals i competencia deslleial

El sindicat recorda que aquestes importacions comporten a vegades, tal com ha denunciat en reiterades ocasions, pràctiques il·legals, com la presumpta venda a pèrdues, per part de la gran distribució, i una competència deslleial amb la producció de la pagesia catalana. En aquest sentit, Unió de Pagesos també fa una crida a la indústria làctia ubicada a Catalunya i al sector comercial i de la distribució d’aliments per tal que tinguin en compte aquesta situació i facilitin als consumidors la informació necessària per poder reconèixer l’origen dels productes del país.

Per això, el sindicat insisteix, després de molts anys de reivindicar-ho a l’administració catalana, en la creació d’un segell o distintiu que certifiqui l’origen de la llet produïda a Catalunya. El Parlament Europeu dóna suport, en aquest sentit, a l’obligatorietat de l’etiquetatge sobre l’origen dels productes làctics (i càrnics) després que un estudi europeu hagi revelat que el 84% dels ciutadans de la Unió Europea volen conèixer on s’han produït els productes que consumeixen.

D’altra banda, entre el 1992 i el desembre del 2015 a Catalunya van plegar el 87% d’explotacions lleteres (3.756), i entre el gener del 2015 i el març del 2016 la pèrdua ha estat del 6,4% (39 explotacions).

La consellera Serret comparteix la seva preocupació per “la mala imatge de la carn” durant l’Assemblea de la FECIC

Cinquanta empreses càrnies han assistit a l’Assemblea General anual de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), que aquest any ha tingut com a convidada a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, a més de a la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan, i al director de serveis territorials de Barcelona, Josep Pena. També ha assistit el director de PRODECA, Ramon Sentmartí.

Aquests càrrecs han volgut donar suport així al sector carni, que tal com ha afirmat la consellera Serret en el seu discurs “és un motor per a l’economia catalana, que té unes estratègies que no van deslligades de les que té la pròpia conselleria, coincideixen en el objectiu “. També ha volgut destacar la vocació exportadora de les empreses i ha afirmat que “hem de ser capaços d’adaptar-nos i ser competitius en els nous mercats per tenir la mateixa oportunitat que altres països i per aconseguir estabilitzar en els nous mercats, per això s’han de fer estratègies conjuntes, posar en funcionament les sinergies i remar tots junts en la mateixa direcció, mantenint l’actual marc de la nostra relació i diàleg “.

Generar confiança al consumidor

La consellera ha manifestat que comparteix la preocupació del sector sobre “la mala imatge de la carn”, que últimament s’està evidenciant, i que una de les coses que s’ha de fer, tant des de l’Administració com des del sector, és generar confiança en el consumidor i transformar els problemes en oportunitats, sent capaços de fer estratègies que posin en valor la qualitat de la carn.

L’Assemblea General ha servit perquè la FECIC present als seus associats la seva memòria d’activitats de l’any 2015, el seu pla d’actuació previst per al 2016 i les seves propostes sectorials, que passen, sobretot, per donar suport a la internacionalització de les empreses, per mitjà de el seu Pla d’Internacionalització 2015-2020. També s’ha fet la presentació de resultats de les accions formatives dutes a terme pel Departament de Formació i pel Centre de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS).

Endesa destina enguany 2,6 milions d’euros al Pla d’estiu de neteja i protecció dels boscos a la comarca del Barcelonès

Endesa destina enguany 2,6 milions d’euros al Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos a la comarca del Barcelonès, vertebrat, bàsicament, en dos eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i la realització de termografies, més enllà de les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. Les actuacions s’han realitzat als dos pulmons verds que hi ha a la comarca: el Parc Natural de Collserola i al Parc de la Serralada de Marina.unnamed

Neteja de boscos

Dels 97.833 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53,78% són aèries i, per tant, estan subjectes d’alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. L’especial orografia dels boscos, com a  element viu, que creix i canvia constantment, fa que la Companyia -conscient de les dimensions de la seva xarxa- destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una protecció i una dedicació màxima.Així, de la campanya anual al Barcelonès, el 80% de les intervencions s’han realitzat al Parc Natural de Collserola i el 20% restant al Parc de la Serralada de Marina. En aquesta comarca, Endesa té 83 quilòmetres de línies d’alta tensió, 4.192 de mitjana tensió i 6.155 de baixa tensió.

D’aquesta manera, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal -arbres, sotabosc i arbustos- que creix al voltant de les línies elèctriques, respectant l’espai estipulat per l’administració entre el bosc i els cables més pròxims. Aquests tipus de treballs es realitzen seguint els criteris de col·laboració amb agents del territori, com bombers, agents forestals, Parcs Naturals de Catalunya o les administracions locals i autonòmica, totes elles especialment sensibles a les zones forestals.

Termografies

Dins els programes de manteniment de les línies elèctriques, i com a excel·lent mesura preventiva, la Companyia realitza revisions termogràfiques de la xarxa de mitjana i alta tensió. Així, com a mínim un cop cada tres anys, Endesa revisa a Catalunya totes les línies aèries d’alta tensió, mitjana i baixa tensió, així com altres infraestructures elèctriques de rellevància, com per exemple les subestacions.

La termografia consisteix a sobrevolar les línies elèctriques amb un helicòpter dotat d’una càmera de raigs infrarojos, que enregistra el cable i detecta si hi ha o no algun punt calent (amb una temperatura superior a la del mateix cable, és a dir, amb risc de sobreescalfar-se), impossible de veure a simple vista, que poden indicar un mal funcionament del cablejat per un deteriorament prematur degut a l’acció d’efectes adversos, principalment meteorològics. En cas de detectar alguna anomalia, com que les coordenades del ‘punt calent’ queden registrades, automàticament s’activa el mecanisme per a arreglar-lo. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les instal·lacions de la Companyia permet evitar possibles incidències i futures avaries.

Les revisions termogràfiques no només es fan amb helicòpter, sinó que també es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia.

Millores de la xarxa

Un dels factors clau pel bon funcionament del sistema elèctric és la millora de la xarxa. Així, cada any la Companyia inverteix en noves tecnologies i en la renovació de les infraestructures existents amb la finalitat de poder evitar alteracions i incidents en la continuïtat del subministrament. Els elements més significatius on s’actua és a les línies de baixa tensió (on es substitueix els cables convencionals per cable trenat), la automatització a la xarxa de mitjana tensió, així com el canvi de cables, i el reforç de connectors, aïlladors, parallamps i proteccions diverses. A més, es realitzen revisions exhaustives de totes les instal·lacions.

Els drons

Endesa utilitza, a més, i des de la campanya del 2012, drons per comprovar l’estat de la xarxa elèctrica. Aquests vehicles aeris no tripulats, que pesen entre dos i quatre quilos i que un cop desplegats fan 75 centímetres de llargada, estan equipats amb càmeres d’alta resolució estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges de les línies, especialment en punts de difícil accés, i sense haver d’interrompre el servei als clients. Es caracteritzen per ser molt estables en ple vol, la qual cosa permet fer gravacions d’alta qualitat.

D’aquesta manera s’agilitzen les inspeccions en detall dels elements del cablejat aeri, ja que no s’ha de programar un tall en el subministrament perquè els tècnics pugin als suports i examinin la infraestructura, cosa que millora la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que aporta més seguretat.

D’altra banda, la Companyia també utilitza aquests avions no tripulats per verificar l’amplada dels corredors i corriols de seguretat que es troben a sota i als costats de la línia i que actuen com a tallafocs. A més, també estan pensats per a reconeixements aeris del terreny en cas de situacions d’emergència i s’està estudiant si és possible incorporar-los una càmera termogràfica.

Els aparells -de quatre, sis o vuit aspes- es poden telecomandar a uns 3 quilòmetres o més de distància i són capaços d’enlairar-se i aterrar tot sols mitjançant la propulsió elèctrica, així com de mantenir la posició i l’alçada automàticament gràcies a un GPS i a un control baromètric d’altura. Com a mesura de seguretat incorporen un sistema que, en cas de pèrdua de senyal, retornen al punt de partida.

JARC-COAG continua demanant al DARP línies de finançament per als ramaders del sector porcí no integrats

Explotacio porci catalana_1JARC-COAG segueix demanant al Departament d’Agricultura una línia de finançament de 250 euros/mare a interès zero per a les explotacions no integrades de porcí de cicle tancat perquè puguin fer front a la situació sostinguda de crisi de preus que arrosseguen. Aquestes es podrien articular a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

De fet, des de JARC-COAG ja es va realitzar aquesta petició al Departament d’Agricultura el dia 6 d’abril durant la Taula Sectorial del Porcí i el 14 del mateix mes durant una reunió bilateral amb la consellera a Lleida; a hores d’ara encara no s’ha rebut cap resposta a la seva oferta de finançament pels ramaders del sector porcí no integrats.

Esperant resposta

Per al Cap Sectorial del porcí de JARC-COAG, Jaume Bernis, “la conselleria no està a l’alçada, ja que 41 dies després encara no ha donat cap resposta a la nostra demanda de finançament que permetria donar suport als ramaders independents, que som els que tenim més dificultats per fer front a la situació”. Bernis recorda que mentre el Ministeri d’Agricultura (MAGRAMA) s’ha compromès a subvencionar el cost dels avals dels crèdits per a les explotacions, “el DARP no ha fet els deures i la consellera no ha ofert cap solució a la nostra proposta de finançament”.

Des de l’entitat agrària, es veu com a positiva l’ordre del Ministeri d’Agricultura, publicada al BOE el passat dissabte, en la qual s’estableixen les  bases per concedir subvencions als avals que garanteixen els préstecs per les explotacions agràries i s’insta al Departament a què segueixi l’exemple i aporti solucions de finançament pels ramaders no integrats del sector porcí.

L’article 4 de l’ordre fixa que el MAGRAMA subvencionarà el cost de l’aval pels crèdits de fins a 80.000 euros per titular d’explotació pels sectors porcí, lacti i cunícola i 40.000 per la resta d’àmbits.

El Col•legi Oficial de Veterinaris publica una guia per fomentar l’adquisició responsable d’animals de companyia

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha publicat la “Guia per a GUIA_PORTADAl’adquisició responsable d’animals de companyia” amb un triple objectiu: que abans d’adquirir un animal estiguem segurs que podrem cobrir les seves necessitats vitals i de salut; que comptem en tot moment amb l’assessorament dels veterinaris, i que denunciem a les autoritats qualsevol situació de tracte incorrecte dels animals. Els professionals de la veterinària volen posar fre així a la venda irregular d’animals de companyia, o exòtics, provinents d’altres països.

Es tracta d’aconseguir que es deixin de comprar cadells provinents d’aquesta pràctica il·legal perquè el “negoci” deixi de ser rentable, i també de conscienciar la població que denunciar-ho (al SEPRONA, als Mossos d’Esquadra, a la Generalitat o a l’ajuntament pertinent) és la millor manera d’eradicar-ho i de protegir-los.

Segons el COVB, és una bona notícia que com a societat ens preocupem cada vegada més pel benestar dels animals, però ens equivoquem quan, veient un animal en una botiga o en una pàgina web, el comprem pensant que així li donarem una vida millor: cal tenir clar, insisteix el COVB, que si comprem l’animal al seu lloc n’hi posaran un altre. Cal fer una compra responsable amb el benestar animal.

La “Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia” és ideal per a qui estigui pensant adquirir un animal de companyia, i s’ha redactat tenint en compte els drets dels animals i les bases de la tinença responsable, que aposta per l’adopció. Abans d’emportar-nos un animal a casa, cal tenir clar que:

 • El compromís durarà tota la vida de l’animal (uns 12 anys, els gossos, 16, els gats)
 • Que no convé crear-se falses expectatives, tenir un animal comporta felicitat però també sacrificis.
 • Que cal consensuar la decisió entre tots els membres de la família, perquè l’animal condicionarà la nostra vida i haurem de tenir-lo present sempre que vulguem sortir de cap de setmana o marxar de vacances.

La publicació destaca també els avantatges:

 • Acariciar un animal disminueix l’estrès.
 • Sortir a passejar-los millora la nostra salut.
 • Donen afecte incondicional, sense jutjar-nos.
 • En el cas de la gent gran, no només faran companyia sinó que els mantindrà actius físicament.

Per garantir que, en cas de fer el pas, tracteu amb criadors i botigues respectuosos amb el benestar i la protecció animal, el COVB ha elaborat també una sèrie de consells que es resumeixen, una vegada més, en que el millor és deixar-se assessorar pel veterinari de confiança:

 • El criador o la botiga han d’estar registrats com a Nucli Zoològic a la Generalitat.
 • L’animal de companyia ha de tenir la documentació sanitària en regla i cal comprovar-ne la identificació, l’origen i els antecedents.
 • Preguntar quant de temps fa que és a la botiga o amb el criador, i també pel programa de socialització i d’exercici físic diari, si està en una botiga.
 • La botiga té una responsabilitat davant les malalties d’incubació en el moment de la venda o davant la presència de signes de determinades malalties congènites o d’altres problemes.
 • Un cop a casa, és molt recomanable dur-lo al veterinari perquè comprovi tant la documentació com la salut física i mental. Si l’animal està malalt o presenta un comportament estrany, el veterinari ens donarà el Certificat de signes de malaltia, document amb què es pot denunciar el venedor per incompliment de la normativa de protecció dels animals davant la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat, davant l’Ajuntament o autoritats pertinents.

Es pot consultar al propi COVB quin és el centre d’acollida o refugi de protectora que tenim més proper. En qualsevol cas, és recomanable que tot procés d’adopció inclogui una entrevista personal amb el cuidador, passejades amb l’animal, visites al domicili i un petit seguiment posterior. Així mateix, l’animal ha de ser entregat: esterilitzat, desparasitat, identificat amb el microxip i amb les vacunes al dia (una sèrie de tràmits que caldrà pagar).

Recomanacions per la compra d’animals

En cas de compra, la “Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia” recomana tenir en compte que:

 • Hem d’haver sigut informats sobre la mida màxima que pot assolir l’animal, el tipus d’alimentació i les instal·lacions i atencions que pot necessitar.
 • L’animal ha d’estar desparasitat, sense símptomes de malalties psíquiques o físiques, ni malalties hereditàries diagnosticables, i que ha d’estar identificat.
 • En cas de ser cadells, han de tenir més de 8 setmanes (i més de 12, si provenen d’altre països).

L’incompliment d’aquestes obligacions, per part dels venedors, suposa una falta greu castigada amb una multa de fins a 2.000 euros. L’alta a l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia) us ajudarà a recuperar-lo. En el cas dels animals provinents d’altres estats europeus, les exigències han de ser màximes. A la “Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia”, el COVB explica també que els cadells provinents d’altres estats europeus es controlen en origen. Pel qual en aquests casos cal demanar sempre:

 • El passaport europeu amb les dades de l’animal.
 • Informació sobre vacunes, desparasitacions i nucli zoològic d’origen.

Totes aquestes dades responen al fet que els cadells només poden viatjar sense la seva mare si provenen d’un nucli zoològic autoritzat; si estan identificats i tenen 12 setmanes o més; si han transcorregut al menys 21 dies de la seva vacunació contra la ràbia; si compten amb un certificat veterinari oficial i amb un passaport.

Només així, verificant la procedència de l’animal i comprovant que disposa de tota la documentació necessària, col·laborarem entre tots en la protecció dels animals i en frenar la seva entrada il·legal.

Un microsite per elegir l’animal ideal

El COVB aconsella que ens informem molt bé de quin tipus d’animal ens convé més, pel seu físic i els seus costums, perquè no ens n’acabem quedant un de molt més actiu que nosaltres o massa gros pel nostre pis (o viceversa).

Per posar-ho més fàcil, s’ha creat la “Mascotinder”, una microsite que mitjançant un qüestionar senzill i àgil (amb preguntes com ara “De quina mida és casa teva?”, “Quantes vegades pots sortir a passejar?”, “Com definiries el teu caràcter?”) ens suggereix l’animal més adient a la nostra manera de ser, les característiques de casa nostra, etc. Des d’un cactus a un Gran Danès, passant per un periquito, un gat persa, una serp, una fura o Golden Retriever.

10.000 exemplars editats

Se n’han editat 10.000 exemplars de la guia que es repartiran gratuïtament en totes les clíniques veterinàries de la demarcació de Barcelona que formen part del COVB.

La pedregada de diumenge 22 de maig a les comarques del Segrià i les Garrigues ha afectat 3.181 hectàrees de cultius

La forta tempesta registrada la tarda-vespre de diumenge a les comarques lleidatanes del Segrià i les Garrigues ha afectat unes 3.181 hectàrees de cultius. Aquesta és la xifra que ha fet pública el director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a Lleida, Ferran de Noguera, en una reunió a la Granja d’Escarp (Segrià) amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys i visitar algunes de les finques afectades.unnamed

Ferran de Noguera ha explicat que la tempesta, provinent de la part de l’Aragó, anava acompanyada de calamarsa, amb fortes ratxes de vent i amb força intensitat de pedra seca en algunes zones. El director també ha destacat que els danys causats van afectar inicialment la zona sud de la comarca del Segrià, sobretot La Granja d’Escarp, afectat quasi en la seva totalitat, i part dels municipis veïns de Seròs, Massalcoreig, Maials, Llardecans i Torrebesses. El temporal va reprendre força en arribar a les Garrigues, afectant els municipis de Granyena de les Garrigues, Juncosa, El Soleràs, Els Torms i La Granadella.

Diàmetre d’entre 1 i 1,5 cm

La pedra caiguda tenia un diàmetre d’entre 1 i 1,5 cm i va afectar principalment el cultiu de la fruita dolça, amb un nivell de danys molt dispers, arribant en les zones més afectades a pèrdues d’entre el 70 i el 100% de la collita. Les plantacions en collita i les més pròximes al període de collita, a mitjans o finals de juny, són les més afectades. D’altra banda, el cultiu de l’ametller del Segrià també s’ha vist afectat, però en menor mesura amb caiguda de fruits que difícilment superen el 20%.

A la comarca de les Garrigues, els cultius més afectats han estat l’ametller i l’olivera. L’ametller també ha patit amb un grau d’afectació molt dispar, d’entre un 10 i un 50%  a causa dels cops de la pedra en els llocs de més afectació, i a més hi hauria un10% d’ametlles caigudes.

En l’olivera, a les Garrigues s’estima que hi haurà entre un 10 i un 20% de pèrdua de flors, i caldrà esperar per tal de veure en quina baixada de producció es pot traduir. A tots els municipis afectats, a l’olivera podem trobar danys a la fusta i defoliació que requeriran tractaments. Els municipis més afectats per reducció de floració són la Granyena de les Garrigues, Juncosa, El Soleràs, Els Torms i La Granadella.

La tempesta va continuar cap a L’Albi, Vinaixa, Bellaguarda i el Vilosell, però ja amb més aigua i menor afectació per als cultius, segons el DARP.

El CCPAE explica als periodistes com són els controls a les empreses que elaboren productes agroalimentaris ecològics

El Consell Català de la Producció Agraria Ecològica (CCPAE) ha organitzat en el marc de la Setmana Bio 2016 una visita guiada per a periodistes a l’empresa elaboradora de productes ecològics Vegetàlia, ubicada a la població de Castellcir, a la comarca del Moianès, per conèixer de prop quins són els controls que es realitzen en l’auditoria anual ‘in situ’ obligatòria per normativa europea.DSCN7588

Diversos mitjans de comunicació han mostrat el seu interès per veure quins són els controls que han de superar els operadors per tenir certificat un producte com a ecològic.

Per part de l’empresa han atès als periodistes el director general, Enric Barbany; la directora de Qualitat, Marta Pladevall; la responsable de Comunicació, Laia Valls, i el president i fundador, Salvador Sala. La jornada ha conclòs amb una degustació de la gran diversitat de productes que comercialitza Vegetàlia.

Els controls del CCPAE

El Coordinador d’Inspecció del CCPAE, Oriol de Manuel, ha estat l’encarregat d’explicar els diversos aspectes que s’auditen durant la inspecció de seguiment anual realitzada pels tècnics del Consell. En el cas d’un elaborador ecològic, la visita ‘in situ’ serveix per verificar que es compleix amb la normativa europea en tot allò relacionat amb els registres obligatoris de proveïdors, d’entrades i sortides de matèries primeres i productes, inventaris, registres d’elaboració i envasament, identificació de lots, entre d’altres.

De Manuel també ha detallat les diverses comprovacions que es realitzen ‘in situ’, com la separació i identificació de les matèries primeres, els processos i mètodes d’elaboració emprats, que han de figurar dins dels permesos pel reglament europeu. L’auditor ha comentat al grup que el tècnic inspector també du a terme un exercici de traçabilitat de producte per comprovar que s’han utilitzat les matèries primeres dels registres, o fa un balanç per verificar que la quantitat de producte obtingut es correspon amb les proporcions de matèries primeres que entren, entre d’altres.

El Departament d’Agricultura ha engegat la campanya per reduir els incendis de primavera als boscos de ribera

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha començat a actuar aquests dies per prevenir els incendis forestals que tenen el seu origen en els boscos de ribera. Aquests boscos creen unes masses cotonoses de llavors que presenten una gran inflamabilitat i poden esdevenir un greu problema pel que fa a l’inici d’incendis. Les primeres actuacions d’enguany s’han dut a terme a les riberes de l’aiguabarreig del Segre i del Cinca, al sud del Segrià i al Vallès Oriental.unnamed

Els treballs que es duen a terme durant la campanya consisteixen, bàsicament, en l’aplicació d’aigua sobre el terreny cobert d’aquest borrissol. Aquesta acció tracta d’aconseguir l’eliminació de la inflamabilitat de les masses cotonoses de borrissol.

Sis anys de campanya

Aquesta campanya que es realitza des de fa 6 anys dóna molts bons resultats, ja que és una bona eina de prevenció d’incendis. L’any passat, hi va haver 44 incendis originats en zona de borrissol que van cremar 12 hectàrees, la meitat que l’any 2014.

El Departament, una vegada valorats positivament els resultats de les actuacions dutes a terme l’any passat, ha decidit enguany mantenir el desplegament de l’operatiu.

Aquesta temporada, el dispositiu actuarà sobre uns recorreguts de més de 364 km de boscos de ribera per aconseguir reduir el risc d’ignició que suposa la propagació del borrissol que produeixen els arbres de ribera, bàsicament el Populus alba (àlber) i el Populus nigra (pollancre).

Aquestes actuacions es duen a terme en zones predeterminades de les comarques de la Catalunya Central (Anoia, Solsonès, Bages, Berguedà i Osona), Lleida (Noguera i Segrià) i Barcelona (Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Alt Penedès).

La campanya de prevenció d’aquest tipus d’incendis es basa en un operatiu del DARP format per personal de les 5 unitats del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals) que són les encarregades de dur a terme els treballs de ruixat amb aigua per eliminar el risc d’ignició del borrissol i uns 50 agents del cos d’Agents Rurals de les diferents comarques que duran a terme el seguiment dels 360 punts localitzats. Aquests efectius comptaran amb la col·laboració de les ADF que amb la seva disponibilitat de voluntariat actuen a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central.

Agroprés celebra l’Assemblea General Ordinària i visita el centre de jardineria “Passi Garden Home” a Mataró

Mataró ha estat la localitat elegida aquest any per Agroprés per a celebrar l’Assemblea General Ordinaria. Aquesta és va dur a terme el dimecres 18 de maig, a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

-Lectura i aprovació de l’acta anterior

-Informe del president

-Estat de comptes, quotes i pressupost 2016

-Activitats Agroprés

-Precs i Preguntes.

Abans de l’Assemblea, els socis que van voler van poder visitar, també a Mataró, el centre de jardineria “Passi Garden Home”. DSCN7572

El director del centre, Xavier Botey, va ser l’encarregat de realitzar una visita guiada per les instal·lacions de l’empresa amb els socis d’Agroprés. Botey va assenyalar que els seus clients  valoren molt la qualitat del producte que s’enduen, i va destacar que la majoria de les plantes que tenen les compren a productors de la comarca del Maresme. Un dels indrets que més va impressionar als visitants va ser la zona exterior de bonsais, que té una persona encarregada tot l’any, que inclús quan fa festa està pendent d’ells.