La victoria de Marcelo Macri a les eleccions presidencials pot arribar a condicionar el mercat dels cereals a l’Argentina

El resultat de les eleccions presidencials de diumenge passat a l’Argentina va tenir una gran importància en el sector cerealista, no només de cara al mercat argentí sinó també a l’internacional, a causa de l’important paper que en aquest juga el gra d’aquest país.

Durant els 12 anys que ha durat la presidència dels Kirchner, s’ha mantingut una política molt proteccionista, establint retencions a l’exportació de cereals, és a dir, l’aplicació d’un impost a l’exportació per desencativar-la i evitar la inflació dels preus domèstics .

Amb l’elecció del nou president, Marcelo Macri, s’espera que aquesta situació canviï i que les taxes a l’exportació de cereals baixin o s’eliminin, de manera que l’exportació resultaria atractiva i el gra emmagatzemat a l’Argentina podria començar a sortir de les sitges cap al mercat mundial. A nivell de preus, la tendència aniria a l’alça en el mercat argentí, mentre que en el mercat mundial, la major oferta generaria pressió a la baixa.

No obstant això, cal tenir en compte que fins al proper 10 de desembre, Marco Macri no pren possessió. Després hauria de legislar sobre aquest tema, de manera que, com a molt aviat, al gener és quan podria començar a sortir gra.

Jesús Domingo

JARC-COAG xifra en més d’un 20% la pèrdua de la collita d’olives a Catalunya pel temporal de vent del cap de setmana

L’organització agrària JARC-COAG ha quantificat en un 20% la pèrdua de la collita d’olives a Catalunya com a conseqüència de l’episodi de ventades patit durant el passat cap de setmana. El vent ha llençat a terra les olives en un dels pitjors moments, ja que els pagesos es troben en ple període de recol·lecció. El Cap Sectorial de l’Olivera i l’Oli de JARC-COAG, Lluís Gaya, comenta que “la ventada ha perjudicat encara més les oliveres que ja arrossegaven problemes derivats de la sequera”.Les Garrigues_Lleida_Efectes ventada_23112015

Aquesta disminució de la producció d’olives se suma a les ja anunciades en les previsions de campanya, que estimen la caiguda al voltant d’un 37% respecte l’any anterior, passant de 168.596 tones a les 106.439 previstes per aquest. La rebaixa es concreta als diferents territoris de la següent forma: -38% a les comarques de Lleida, -44% a les de Tarragona, destacant un -55% a les Terres de l’Ebre, i -25% a les de Barcelona.

Lleida

A les comarques de Lleida, com dèiem la ventada ha afectat al voltant d’un 20% de la collita. El Cap Sectorial de l’Olivera i l’Oli de JARC-COAG, Lluís Gaya, recorda que “el temporal ha arribat en un moment delicat per les oliveres perquè els productors estem collint”. Gaya critica que les compensacions per ventades que preveuen les assegurances són molt limitades o inexistents, per tant, es més necessari compensar-les la reducció de producció amb una disminució dels mòduls de l’IRPF.

Girona

El temporal de vent ha afectat també un 20% de la collita d’olives a Girona. El president de JARC-COAG a Girona, Joaquim Suñer, explica que a hores d’ara el vent encara continua bufant amb força. “De moment, ha trencat branques i ha tirat a terra les olives més verdes que no s’han recollit”, ha indicat Suñer, que lamenta que les assegurances agràries no protegeixen íntegrament les oliveres davant d’aquest tipus de fenòmens perquè els considera “vents típics de la zona”. Des de JARC-COAG es demana al Ministeri d’Agricultura que revisi aquesta situació i tingui en compte que algunes olives que han caigut, tot i que es poden recuperar amb un cost de recol·lecció més alt, no es podran comercialitzaran com a qualitat màxima, amb la consegüent pèrdua d’ingressos pels pagesos.

Tarragona

A les comarques de Tarragona, la ventada del cap de setmana ha afectat a més d’un 20% de la producció, però la reducció serà encara més gran pels efectes de la mosca de l’olivera. El Vicepresident de JARC-COAG a Tarragona, Xavier Vela, assegura que “un vent tan fort no acostuma a bufar a finals de novembre i ens ha agafat per sorpresa. El temporal s’ha afegit als efectes de la mosca de l’olivera del passat mes de setembre i a uns arbres que han passat de patir estrès hídric a tenir un excés d’aigua. Per aquest motiu, està previst que la collita a les comarques de Tarragona encara sigui menor que a la resta de Catalunya.

Segons les dades aportades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els registres de vent van arribar als 130 Km/h a Portbou (l’Alt Empordà) i van superar els 80 a poblacions com El Perelló (Baix Ebre) i Cabrils (El Maresme). Durant el cap de setmana, el Departament d’Interior va activar l’alerta Procicat.

La Comissió Europea destinarà més de 4 milions d’euros a cinc nous projectes de sostenibilitat ambiental a Catalunya

La Comissió Europea ha anunciat avui els nous projectes que es finançaran sota el programa LIFE de medi ambient. El paquet per al conjunt de la Unió Europea és de 96 projectes, que representen una inversió total de 264,8 milions d’euros. Aquesta nova convocatòria es va tancar el setembre de 2014 i ara ha finalitzat la fase de selecció i aprovació de projectes entre les 1.117 sol·licituds rebudes.

Per a Espanya s’han aprovat 28 projectes (45,2 milions). D’aquests, cinc es duran a terme a Catalunya, amb un pressupost total de més de 7 milions d’euros i una aportació de 4,3 milions per part del programa LIFE de la UE.

Projectes LIFE seleccionats a Catalunya

LIFE ECORKWASTE (Universitat Politècnica de Catalunya): El projecte té l’objectiu de demostrar la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de diferents opcions de reutilització dels residus del suro. Inclou la construcció d’un aiguamoll híbrid artificial per al qual es faran servir els residus de suro com a material granular absorbent per al tractament de les aigües residuals del sector vinícola. Així mateix, s’assajarà el potencial dels residus de suro (taps usats i granulat de suro) com a substrat per a la producció de gas de síntesi mitjançant la gasificació en sistemes de llit fluid.  Per fer-ho, el projecte preveu la construcció d’un centre pilot de gasificació basat en un sistema de llit fluid capaç de tractar 10kg/dia i de recuperar energia al mateix temps. Els resultats dels assajos permetran elaborar un pla integral de gestió de residus per a la indústria del suro.

Dades econòmiques:

1.087.756 € – finançament LIFE –UE

1.903.898 € – pressupost total del projecte

LIFE FOUNDRYTILE (FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC): l’objectiu d’aquest projecte és la reutilització de la fracció fina i de les sorres de la  foneria de ferro per a la producció de rajoles ceràmiques. El projecte és previst que produeixi 60 tones de diferents tipus de rajola ceràmica i realitzarà proves de qualitat per determinar les mescles de residus de foneria més idònies. Aquestes es faran servir per produir una mostra de 800m3 de rajoles murals o de porcellana. Els resultats del projecte s’utilitzaran per revisar els documents de referència sobre les millors tècniques disponibles en els sectors de la ceràmica i la foneria.

Dades econòmiques:

722.884 € – finançament LIFE –UE

1.205.363 € -pressupost total del projecte

LIFE SAVING-E (Universitat Autònoma de Barcelona): l’objectiu és aconseguir un nou disseny en les depuradores d’aigües residuals urbanes de manera que es converteixin en productores, en lloc de consumidores, d’energia. Es desenvoluparà un procés que consistirà en un tractament biològic, seguit de l’eliminació de nitrogen mitjançant un procés biològic autotròfic en dues fases, que permet que la majoria de matèria orgànica es pugui destinar a la producció de biogàs. Aquests assajos es realitzaran durant 30 mesos en una instal·lació pilot a Rubí. Es preveu que aquesta planta pilot pugui produir un 50% més de biogàs que les plantes amb la tecnologia actual de depuració d’aigües residuals. També servirà per estalviar energia, reduir els vessaments de nitrogen i les emissions de gas d’efecte hivernacle.

Xifres econòmiques:

672.645 € – finançament LIFE –UE

1.169.068 € – pressupost total del projecte

MIDWOR-LIFE (Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils): el projecte avaluarà noves alternatives als productes d’acabat existents a la indústria tèxtil. Els repel·lents durables a l’aigua i els olis (DWOR, en les sigles en anglès) son polímers de fluocarburs de cadena llarga que es caracteritzen per  la seva persistència i acumulació. El projecte avaluarà l’impacte ambiental, la toxicologia i les prestacions tècniques de dos repel·lents DOWR basats en els fluocarburs i de set alternatives a aquests. Els resultats dels assajos es faran públics en una pàgina web. El projecte també elaborarà recomanacions per a la promoció d’alternatives menys tòxiques i més eficaces als DWOR per tal de complir amb el reglament REACH (de productes químics) de la UE.

Dades econòmiques:

554.608 € – finançament LIFE –UE

931.850 € – pressupost total del projecte

LIFE EFFIDRAIN (CETaqua): el projecte consisteix en desenvolupar una estratègia de control a temps real del sistema integrat de xarxes de drenatge urbà, així com dels sistemes de depuració de manera que es minimitzi el vessament de substàncies contaminants a les aigües receptores. L’estratègia es posarà a prova a Bordeus (França) i a Badalona, de manera que es pugui fer una demostració de l’estratègia en temps de pluja.  ES preveu que hi hagi una reducció anual de com a mínim el 40% del contingut contaminant que arriba a les aigües receptores com a conseqüència de desbordaments durant períodes de pluges torrencials.

Dades econòmiques:

1.286.691 € – finançament LIFE – UE

2.169.735 € – pressupost total del projecte

La CE llança una eina informàtica per a combatre possibles pràctiques fraudulentes en el sector agroalimentari

La Comissió Europea (CE) ha llançat una eina informàtica, coneguda com a sistema d’Assistència Administrativa i Cooperació (AAC), per a facilitar l’intercanvi d’informació administrativa entre les autoritats nacionals que treballen per combatre violacions transfronterers a Europa.

Arran de l’escàndol de la carn de cavall de 2013, la Comissió va elaborar un pla d’acció per enfortir els controls de la cadena de subministrament d’aliments. Una d’aquestes mesures va ser la creació d’un mecanisme paneuropeu per assegurar l’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats nacionals i la Comissió en els casos sospitosos de frau aliments.

Cooperació transfronterera

Com a resultat, va néixer la Xarxa Europea contra el Frau d’Aliments (FFN) que  s’encarrega de gestionar les sol·licituds per a la cooperació transfronterera. Cada Estat membre ha designat un punt de contacte per a gestionar les peticions dels punts de contacte dels altres Estats membres que formen part de la xarxa. Aquesta xarxa està en funcionament des de juliol de 2013 i des de la seva creació, la Comissió ha observat un marcat increment en el nombre d’intercanvis, de 30 el 2013 fins a 90 en el temps transcorregut de 2015, la qual cosa suma 180 casos en total des de la seva creació.

La cooperació transfronterera contribueix a millorar la capacitat de les autoritats nacionals per a: detectar i prevenir infraccions transfrontereres de les regles de la cadena alimentària de la UE; i, si cal, recopilar la informació que es necessita per a remetre un cas per a una major investigació i garantir mesures d’execució apropiades.

Etiquetatge incorrecte i falsificació de certificacions

L’informe d’activitats del FFN per al 2014 revela que els intercanvis sobre presumptes fraus es refereixen principalment a l’etiquetatge incorrecte (per exemple, pel que fa al marcatge de dates, l’addició d’aigua o ingredients), la falsificació de certificacions i/o documents i  les substitucions, com la substitució d’una espècie de major valor  per una altra de menor valor (per exemple, la substitució d’abadejo per bacallà). És important destacar, però, que no es poden extreure conclusions estadístiques d’aquestes dades, atès que els Estats membres també podran intercanviar informació fora de la FFN i que els casos que no tinguin una dimensió transfronterera, és a dir, els que es produeixen a nivell purament nacional, no s’intercanviaran a través de la xarxa.

Descarten que les olors que es van sentir a part de l’àrea metropolitana provinguin de fertilitzants del Baix Llobregat

Tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han visitat avui dijous 19 de novembre els camps situats al Parc Agrari del Baix Llobregat on s’han aplicat fertilitzants orgànics recentment. En la visita in situ s’ha pogut comprovar que s’han aplicat fertilitzants orgànics de manera correcta en una superfície aproximada de 3 hectàrees i que en aquest moment s’estan incorporant al sòl, que és una pràctica habitual i totalment recomanable en aquests casos.

Els tècnics del Departament consideren que l’aplicació d’aquests fertilitzants no poden ser l’origen de les olors que es van sentir ahir en una gran part de l’àrea metropolitana de Barcelona, en molts casos a més de 10 quilòmetres de distancia.

Pràctica necessària i recomanable

El Departament d’Agricultura ha assenyalat en un  comunicat que l’aplicació de fertilitzants orgànics és una pràctica necessària i recomanable per mantenir la fertilitat dels sòls, el contingut de matèria orgànica, millorar l’estructura del sòl i retornar els nutrients exportats amb els cultius. Aquesta és una de les èpoques més indicades per fer aquestes aplicacions, ja que s’inicien els cicles dels cultius.

La zona agrícola del Baix Llobregat és una àrea de producció hortícola intensiva que és molt demandant d’aquest tipus de fertilitzants orgànics. Aquesta pràctica constitueix una manera sostenible de mantenir la fertilitat orgànica dels sòls al prioritzar el reciclatge de fertilitzant de tipus orgànic en front dels fertilitzants químics.

Catalunya necessitarà un 25% més d’aigua que a l’actualitat, entre els anys 2050 i 2070, a causa del canvi climàtic

La indústria agroalimentària és un dels pilars més importants de l’economia de Catalunya. Segons dades de l’Idescat de l’any 2012, el sector genera 24.337 milions d’euros l’any i compta amb 75.000 llocs de treball. A més, la indústria agroalimentària significa el 17% del PIB català. Gran part de la seva fortalesa es basa en un sector agrari productiu molt potent i molt divers. Aquesta realitat productiva es pot veure afectada per el canvi climàtic i el sector s’hi haurà d’adaptar.

El canvi climàtic està provocant que augmenti la temperatura i es redueixi la quantitat d’aigua disponible. Segons ha explicat Robert Savé, de l’Àrea de Medi Ambient i Canvi Global de l’IRTA, es calcula que entre el 2050 i el 2070 a Catalunya hi haurà un 25% més de demanda d’aigua respecte la necessitat actual. A més, els efectes del canvi climàtic no afectaran a tota Catalunya per igual, sinó que hi haurà una regionalització que cal tenir en compte. Davant d’aquesta previsió, el sector agrari ha de prendre mesures d’adaptació per mantenir la qualitat dels conreus: canviar les varietats de cultiu, millorar l’eficiència del reg, incrementar l’ús d’aigües freàtiques i regenerades, intensificar l’agricultura, aprofitar els conceptes de l’agroecologia, reduir adobs i pesticides i optimitzar l’oferta i la demanda, entre d’altres.

Sobre la influència del canvi climàtic en l’agricultura se celebra una jornada el proper 16 de novembre a la Mútua General de Catalunya (Barcelona). Robert Savé és un dels ponents que hi participa amb la xerrada “Estratègies d’adaptació de la vegetació cultivada al canvi climàtic”. La sessió l’organitza el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.

L’osonenca Granja Sant Martí ha tornat a guanyar el Porc d’Or amb Diamant i el premi a la Màxima Productivitat

La Granja Sant Martí ha estat novament la gran triomfadora dels prestigiosos Premis Porc d’Or, aconseguint, per segon any consecutiu, el Porc d’Or amb Diamant, màxim guardó de la cita, i que ha lliurat el conseller d’Agricultura, Jordi Ciuraneta, i el premi a la Màxima Productivitat. La granja, de l’empresa Pinsos Grau SA i situada a Sant Martí de Centelles (Osona), ha batut el seu propi rècord. Així, amb 35,82 garrins deslletats per truja i any, supera els 34,78 que va assolir en la passada edició.3a71488c-a797-4400-90b9-e114977558f6

Granja Sant Martí va iniciar la seva activitat l’any 1994 i en l’actualitat compta amb un cens de 1.200 reproductores. Va començar com a cicle tancat, canviant el seu sistema de producció el 2002 i reorganitzant-se cap a granja de reproductores i garrins fins a 6 quilos (Fase I). Les naus de Granja Sant Martí estan condicionades ambientalment i adaptades al sistema d’allotjament en grups de les truges gestants i sistema d’alimentació mitjançant màquines electròniques d’identificació individual. Es tracta d’una granja que des dels seus inicis ha estat i es manté PRRS negativa. El jurat ha destacat la seva extraordinària eficiència productiva i nivell sanitari.

La Granja Vereda de San Marcos, de l’empresa Agrotúria-Vall Companys Grup i situada a la localitat d’Utiel (València), ha aconseguit el premi especial Porc d’Or del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que reconeix les excel·lents característiques en ‘Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient’ de l’explotació.  Va iniciar la seva activitat l’any 2010 i actualment compta amb un cens de 2.500 reproductores.

Catalunya segueix al capdavant

Catalunya ha esta la comunitat autònoma amb major nombre de premis, acaparant un total de 19 estatuetes (de les que 14 han anat a parar a Barcelona, tres a Lleida, i una a Girona i una altra a Tarragona). La segueix Aragó, amb 13 guardons (7 per a Saragossa i 6 per a Osca), i Navarra, amb 4. Altres comunitats autònomes premiades han estat Castilla i Lleó (3 premiats), Galícia i Castella-La Manxa (2 estatuetes cadascuna), i la Comunitat Valenciana i Múrcia, amb un guardó cadascuna d’elles.

En total, han estat 11 granges de Barcelona les que s’han repartit 5 estatuetes d’or, cinc de plata i quatre de bronze, mentre que 3 granges de Lleida s’han repartit dos guardons de bronze i un d’or, i  Girona i Tarragona han aconseguit un premi de plata cadascuna. En termes generals, s’ha premiat 8 comunitats autònomes de les 10 nominades i 41 granges de las 97 que optaven als premis Porc d’Or enguany.

Més de 600 professionals, entre productors i tècnics de tot l’Estat, empreses i personalitats lligades a la porcinocultura, així com autoritats locals, autonòmiques i estatals, han participat en l’esdeveniment celebrat a Lorca.

Augmenta un 12,7% la verema a la DO Catalunya

La DO Catalunya ha tancat la verema d’aquest 2015 amb un total de 50,9 milions de quilos de raïm entrat a cellers, dels quals 23,2 milions corresponen a raïm blanc, i 27,7 a raïm negre. Aquestes xifres representen un increment del 12,7% respecte la verema 2014, fet que confirma l’aposta creixent del sector per aquesta denominació d’origen.

Després de dos anys amb collites generoses, per aquest 2015 s’esperava una verema amb menor producció a causa del desgast dels ceps. A més, la incidència de les gelades primaverals en varietats primerenques com el chardonnay, alguna pedregada puntual i la falta de pluges, també feien preveure una reducció de la collita que s’estimava al voltant del 30% a la producció global de tota Catalunya. Afortunadament aquesta xifra s’ha vist reduïda a tan sols un 4% menys respecte a la collita del 2014.

Entre 10 i 15 dies avançada

Els raïms d’aquesta verema, que s’ha vist avançada entre 10 i 15 dies per les intenses onades de calor del juliol, presenten un bon grau alcohòlic en potència, igual que la maduresa fenòlica per als negres, que també ha assolit uns nivells de gran qualitat.

Pel que fa a la incidència de plagues i malalties, aquest ha estat un any en que s’ha gaudit d’una sanitat excel·lent, degut principalment a les escasses pluges.

La viticultura i l’enologia ecològica centraran el 3r Simposi de producció agraria ecològica a Vilafranca del Penedès

3r Simposi de producció agraria ecològica

Viticultura i enologia ecològica

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

25 i 26 de novembre de 2015

Organitza: INCAVI

Lloc:  AUDITORI MUNICIPAL DE VILAFRANCA

Inscripcions

Per assistir al simposi cal inscriure’s prèviament omplint la butlleta d’inscripció annexa i enviar-la juntament amb el comprovant de pagament a incavi.vilafranca@gencat.cat

Preu: 20 € (inclou els esmorzars i el dinar del dia 25). Per a més informació podeu contactar amb l’INCAVI (Tel: 93 890 02 11)

Unió de Pagesos denuncia que el projecte de Reial Decret que regularà els ajuts per al sector lacti comporta que alguns ramaders rebran 14 vegades més per litre que altres

Unió de Pagesos denuncia la manca d’equitat i de criteris objectius en el repartiment dels ajuts per al sector de la llet que recull el projecte de Reial Decret que els regularà, presentat avui pel ministeri d’Agricultura, i que van destinats a compensar les dificultats econòmiques en aquest sector. El repartiment d’aquests ajuts pot suposar que a uns ramaders se’ls assigni un màxim de 0,0107 euros per litre de llet d’ajut, mentre altres puguin rebre quantitats superiors a 0,1490 euros per litre; és a dir, 14 vegades més.DSCN6179

Unió de Pagesos presentarà observacions davant el Ministeri d’Agricultura per corregir les discriminacions il·legals que conté el projecte de Reial Decret, i ho denunciarà davant la Comissió Europea en cas de no ser corregit, ja que contravenen el que estableix el Reglament comunitari 2015/1853, segons el qual els estats han de repartir l’ajut comunitari per al sector, de 25,5 milions d’euros, amb criteris objectius i no discriminatoris, i amb la condició de que els pagaments resultants no falsegin la competència. El reglament afegeix que si els estats membres decideixen concedir un ajut suplementari l’han de repartir amb les mateixes condicions d’objectivitat.

En l’esborrany de Reial Decret, l’Estat espanyol proposa repartir els 25,5 milions d’euros comunitaris amb el mateix import per a tots: 0,0107 euros/kg. En canvi, el mateix text proposa repartir els 20 milions d’euros estatals assignant 300 euros per vaca a les explotacions que no han arribat a un cert llindar en les liquidacions del període esmentat, i 110 euros per vaca a les que no han arribat a un segon llindar.

Ajut discriminatori

Per al sindicat agrari català, l’ajut per vaca és discriminatori, ja que hi ha un gran ventall de productivitats entre tipus d’explotacions i zones productores i, per tant, suposa diferents nivells d’ajut per litre. A més, els estudis en què es basen els dos llindars per poder accedir a l’ajut estatal tenen un caràcter d’aproximació, però en cap cas són representatius de la realitat del sector.

Unió de Pagesos ja va manifestar fa temps que el sistema de càlcul de l’ajut estatal discrimina positivament unes zones ramaderes en perjudici d’altres.

Cal afegir, a més, que per al càlcul de les liquidacions s’han de tenir en compte les bonificacions i penalitzacions per qüestions de qualitat: això vol dir que seran compensats ramaders que han rebut preus baixos a causa de no invertir en qualitat. També pot suposar que certes indústries que apliquen preus abusius acabin beneficiant-se d’aquest ajut.