El Departament d’Agricultura ha informat de les novetats en front el nou escenari que es presenta sense quotes lleteres

El Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, acompanyat del Subdirector general de Ramaderia, Joaquim Xifra, va presidir el 31 de març la reunió de la Taula Sectorial  Agrària de la Llet que va tenir lloc a la seu dels Serveis centrals del Departament d’Agricultura (DAAM) a Barcelona.

La Taula es va centrar en les novetats en el sector lleter, davant el nou període de la PAC 2014-2020, que ha comportat la desaparició de les quotes a 31 de març de 2015. Entre aquestes novetats destaca el fet de que, la informació que fins ara es recollia en el marc del règim de taxa làctia, serà obtinguda igualment mitjançant les declaracions obligatòries dels primers compradors i dels productors de venda directa, amb l’objecte de  de disposar informació sobre l’evolució del mercat de cara a implantar les mesures necessàries, si s’escau.

Registre de primers compradors

Per això, es crearà un registre de primers compradors que inclourà els que ja estaven donats d’alta com compradors autoritzats en el règim de taxa per llet de vaca, i els compradors de llet d’ovella i/o cabra que han estat realitzant ja aquestes declaracions; a partir de la publicació de la normativa corresponent, podran afegir-se nous compradors. Les declaracions inclouran principalment les dades de volum comercialitzat i l’import abonat i, en cas de llet de vaca, la matèria grassa, la proteïna i l’extracte sec. En aquests moments, s’està desenvolupant per part del Ministeri, una aplicació informàtica per gestionar conjuntament les dades de les declaracions i les dels contractes obligatoris del sector lleter.

Respecte a la possibilitat de sobrepassament de la quota global assignada dins el règim de taxa làctia per l’últim període de quotes 2014/2015, el Departament ha assenyalat que la dada no es coneixerà fins que s’hagi tancat el període de presentació de declaracions el proper 14 de maig de 2015 i s’hagi depurat aquesta informació.

Reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti

També s’ha informat de les principals novetats del RD 125/2015, de 27 de febrer, que modifica el RD1363/2012, de 28 de setembre pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet, i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació. Aquestes novetats, venen donades per la necessitat d’adaptació al R(UE) 1308/2013, a l’adaptació de la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena, i de l’experiència en l’aplicació del “paquet lacti” per tal de corregir que no s’acomplís el seu esperit, fonamentalment en els aspectes següents: durada mínima del contracte d’1 any,  per donar l’estabilitat pretesa al sector; disminució del grau de tolerància en el volum objecte del contracte, per evitar distorsions en el mercat; regularitzar addendes,  per evitar modificacions en les condicions de la llet ja entregada; simplificar, agilitzar i millorar la transparència de les comunicacions a la base de dades dels contractes, entre d’altres.

Els representants del sector han traslladat al Departament, l’estret marge de maniobra que tenen els productors per negociar el preu en aquests contractes i la dificultat de constituir Organitzacions de Productors de llet a Catalunya, per poder enfortir la seva posició de negociació.

S’ha informat del projecte de decret de venda de llet crua de vaca destinada al consumidor final, que està elaborant el Departament i que té com objectiu regular la venda de llet crua de vaca  per les explotacions productores de llet, amb destinació directa a consumidor final, no destinada a la industria.

Ajuts associats

Un altre aspecte abordat durant la reunió han estat els ajuts associats als ramaders d’oví i cabrum i de boví de llet, fent alhora difusió del material divulgatiu elaborat sobre la reforma de la PAC 2014-2020. També s’ha informat detalladament sobre la situació dels pagaments realitzats durant la campanya 2014 i l’actual 2015, així com el calendari de pagaments previst per al 2015-2016.

Durant la reunió també, s’ha presentat la proposta de modificació del Decret 136/2009 de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Un dels principals canvis proposats és una gestió integral de la fertilització que comprèn tant els adobs orgànics com els minerals, així com els tractaments realitzats a les granges en relació a les dejeccions ramaderes i els realitzats a les explotacions agrícoles relacionades amb la fertilització. D’aquesta manera, es pretén assolir una major sostenibilitat del sector agrari català amb la màxima protecció del medi ambient i de les aigües.

El Sector ha exposat que s’està treballant per a que els imports de les sancions imposades a les industries lleteres per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència reverteixin  en el sector productor, instant al DAAM a recolzar-lo en aquesta iniciativa.

Per part del Sector han estat presents els representants de les organitzacions professionals agràries Unió de Pagesos (UP), JARC i ASAJA-AEALL, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i els representants de l’Associació interprofessional lletera de Catalunya (ALLIC).

Barcelona acollirà el 15 d’abril una jornada técnica sobre oportunitats d’innovació en desenvolupament rural

El dimecres 15 d’abril tindrà lloc a la ciutat de Barcelona la jornada tècnica “Oportunitats d’innovació en desenvolupament rural”. En aquesta jornada s’explicaran en detall els instruments que, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), es vehicularan a través de l’Associació Europea d’Innovació (AEI) d’agricultura productiva i sostenible. Es tractaran, per tant, els detalls de la futura mesura de “Cooperació per la innovació”.

El Departament d’Agricultura considera que la jornada té especial interès perquè es realitza a poques setmanes que s’aprovi el Programa de Desenvolupament Rural de l’Estat Espanyol i, per tant, s’estableixi definitivament el marc que regularà la creació, el funcionament i el finançament dels futurs Grups Operatius. Serà una oportunitat per conèixer les bases que regularan els Grups Operatius supraautonòmics i, alhora, una ocasió per conèixer potencials socis ja que hi participaran representants del Ministeri d’Agricultura, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.

El sector lacti de la Unió Europea es prepara per a la fi del règim de quotes làcties a partir del 31 de març de 2015

El règim de quotes làcties de la UE finalitza el 31 de març de 2015. Va ser creat el 1984 en un moment en què la producció europea de llet era molt superior a la demanda i va suposar un primer pas per reduir els excedents estructurals.untitled

Les reformes successives de la política agrícola comuna de la UE han millorat l’orientació comercial del sector i hi han introduït una sèrie d’instruments per acompanyar els productors de zones més vulnerables, com ara les zones de muntanya, on els costos de producció són més elevats. La data límit per posar fi a les quotes làcties ja es va decidir el 2003 perquè els productors europeus tinguessin prou flexibilitat per adaptar-se i poder fer front a l’augment de la demanda i, especialment, a la del mercat mundial. Aquesta data límit es va tornar a confirmar el 2008 amb la introducció d’una sèrie de mesures destinades a fer un «aterratge suau» del sector. Fins i tot amb quotes i tot, les exportacions de productes làctis de la UE encara han augmentat els últims cinc anys un 45 % en volum i un 95 % en valor. Les previsions del mercat indiquen que les perspectives de creixement continuen sent importants, especialment les dels productes de valor afegit, com ara el formatge, però també les dels ingredients que es fan servir en els productes dietètics i en els suplements nutricionals i esportius.

Repte i oportunitat

«La fi del règim de les quotes làcties és un repte i una oportunitat per a la Unió Europea; un repte perquè una generació sencera de productors de llet hauran d’acostumar-se a la volatilitat del mercat; i una oportunitat perquè aquesta nova situació pot fomentar el creixement i la creació de llocs de treball. Si es focalitza en el valor afegit dels seus productes i en els ingredients alimentaris funcionals, el sector lacti pot arribar a ser un motor econòmic de la UE. Tot i així, les zones més vulnerables, on la fi del sistema de quotes pot ser percebuda com a una amenaça, poden beneficiar-se de les mesures de desenvolupament rural pensades per a elles sempre que es respecti, però, el principi de subsidiarietat», ha declarat el comissari europeu d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan.

Un 80% dels expositors de la Fira de Sant Josep de Mollerussa han mostrat la intenció de repetir l’any vinent

Mollerussa va tancar diumenge 23 de març la 143a Fira de Sant Josep amb un bon balanç reflectit a les enquestes realitzades als expositors presents al certamen, de caràcter eminentment agrícola, i on van quedar de manifest dades com què el 80% de les firmes expositores van manifestar la seva intenció de tornar en la propera edició, el 60% van afirmar haver cobert o fins i tot superat les seves expectatives i un 88% van valorar com a bé o molt bé l’organització i desenvolupament global de la fira.cloenda 1

El president de Fira de Mollerussa, ens organitzadors, i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, va mostrar la seva satisfacció per aquestes dades que suposen una valoració molt positiva tenint en compte no només indicadors tradicionals sinó també “indicadors de fidelització dels expositors, de negoci i d’utilitat de fira, objectius marcats des de l’ens firal.

Pel que fa a visitants, i malgrat la pluja que va caure dissabte tot el dia i diumenge a la tarda, i tenint en compte que es tracta d’un recinte la major part del qual és a l’aire lliure, Solsona va treure ferro a l’assumpte i va dir que “en una fira agrària l’aigua sempre és benvinguda”. No obstant, el nombre de visitants va ser important amb un còmput estimat de 140.000 persones.

Una altra de les dades que es va donar durant el balanç del certamen, va ser la dels 1.200 professionals que han participat a les diferents Jornades Tècniques,14a Borsa de Cereals, reunions, assemblees i altres activitats que s’han desenvolupat al llarg dels quatre dies de fira.

Pel que fa als actes oficials, el president de la Generalitat, Artur Mas, obria el dijous dia 19 la convocatòria firal d’enguany destacant “la capacitat d’iniciativa, creativitat i empenta” que demostra Mollerussa per aconseguir que una ciutat de poc més de 15.000 habitants sigui capaç de tenir “un certamen de la magnitud de la Fira de Sant Josep, que impressiona”.

El suport institucional va venir també per la presència d’autoritats als diferents actes de la fira. Així, el mateix dia 19 s’inaugurava també el 35è Saló de l’Automòbil, el qual va anar a càrrec del delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré. Pel que fa a la Nit del Expositor, sopar que va aplegar prop de 500 persones, va estar presidit pel secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Roger Albinyana; mentre que el Dia de la Comarca, dissabte, va comptar amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i la Cloenda del certamen, ahir diumenge, amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí.

Edició marcada per la innovació i millora de serveis

Una de les novetats d’enguany ha estat la millora de serveis tant a expositors com a visitants, amb la disponibilitat de servei Wifi per als expositors a tot el Recinte Firal, la instal·lació d’un nou sistema de control d’aforament als Pavellons Firals, l’habilitació de més places d’aparcament o la dotació de més efectius i punts de control pel que fa a seguretat de l’espai firal.SalónTractor2

D’altra banda, cal destacar la realització de fins a quatre jornades demostratives dins el programa paral·lel al certamen, en una clara aposta des de l’ens firal per combinar, dins la fira, la vesant expositiva amb la demostrativa.

Pel que fa a la resta d’activitats convocades s’han realitzat fins a 12 Jornades Tècniques les quals han tractat de temes d’actualitat i interès com a malalties en fruiters, la nova PAC, la gestió dels purins o la presentació de productes fitosanitaris.

Entre les sessions professionals ha estat la celebració de la 14a edició de la Borsa Interpirinenca de Cereals que ha aplegat aquest any més de 400 operadors procedents de diferents punts d’Espanya i Europa, especialment del sud de França i Suïssa, a més de Rússia i Ucraïna. La novetat d’enguany ha estat, però, la presència  per primer cop de dos representants dels Estats Units.

També s’ha dut a terme la 18a edició del Concurs de Conducció de Carretilles d’Elevació organitzat per Tallers Antoni Miquel, amb una vintena de participants.

Salons del Tractor i de l’Automòbil

El desenvolupament dels dos salons que acull la fira, el del Tractor i el de l’Automòbil, han estat també destacats des de l’organització. En referència al primer, Solsona va dir que cap expositor va reflectir a l’enquesta que no hi participarà l’any que ve, la qual cosa va qualificar com a “actitud positiva” i ha assegurat que des de l’ens firal es continuarà treballant perquè aquest espai pugui ser de caràcter anual.

En relació al Saló de l’Automòbil, les perspectives de negoci també ha estat bones, i des de l’organització es confia a mantenir o fins i tot superar les bones xifres de l’any passat, edició que va tancar amb 242 cotxes venuts per un import superior als 5,2 milions d’euros.

Fira de Lleida convoca una nova edició del Premi del Llibre Agrari que s’atorga durant la Fira de Sant Miquel

Fira de Lleida ha convocat el 44è Premi del Llibre Agrari, guardó organitzat en el marc de la 61a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, que tindrà lloc del 24 al 27 de setembre de 2015. Es tracta d’un guardó amb una llarga trajectòria i amb una gran reputació dins del sector, i l’únic d’aquestes característiques -llibre ja publicat de temàtica agraria- que s’organitza a l’Estat espanyol.

Els objectius del guardó, que té una dotació de 6.000 euros, són distingir les obres publicades recentment en format imprès o digital (aquestes últimes sempre que tinguin ISBN) que suposin una aportació remarcable dins l’àmbit agrari espanyol, així com estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que incrementin la literatura destinada al sector agrari.

Obres editades en un període d’un any

El guardó és obert a les obres editades durant el període comprès entre l’1 de juny de 2014 i el 31 de maig de 2015 per editorials, institucions o autors sobre temes relacionats amb la producció agrària i forestal, veterinària, la indústria alimentària, els espais verds, la gestió del territori, la preservació ambiental i l’àmbit rural en general. Poden optar al premi els llibres escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol.

L’entitat o persona participant haurà de remetre com a mínim cinc exemplars de l’obra presentada abans del dia 22 de juny de 2015 a l’adreça següent: Fira de Lleida-Premi del Llibre Agrari. Edifici Mercolleida. Av. Tortosa, 2 de Lleida.

El jurat és integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores (Col·legi de Veterinaris de Lleida, Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya i “la Caixa”).

El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2015 i el lliurament del Premi es durà a terme en el decurs de la cerimònia de cloenda de la 61a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel. Durant aquesta cerimònia l’autor l’obra del qual hagi estat reconeguda amb el primer premi exposarà els aspectes fonamentals del treball guanyador i rebrà 6.000 euros i un diploma.

Proyecto y diseño de Áreas Verdes, obra escrita per l’enginyer agrònom Manuel Muncharaz i publicat per Mundi Prensa, va ser el treball guanyador de la 43a edició del Premi del Llibre Agrari. El jurat va atorgar també tres mencions especials als llibres Pastoreo y desbroce de matorrales en Cameros Viejos, de Teodoro Lasanta, María Paz Errea, Mohammed Rida i Luis Miguel Medrano, editat per l’Instituto de Estudios Riojanos; Chequeos y árboles de decisiones en reproductores y lechones, de Pascual Belenguer, Manuel Toledo i Albert Finestra, publicat per Temis Medical, i Virosis relevantes en el cultivo del tomate, de diversos autors, editat per Phytoma España.

El Premi de la Maquinària Agrícola de la Fira de Sant Josep de Mollerussa reconeix enguany la innovació i la tecnologia

Un total de 9 màquines corresponents a 9 expositors, s’han presentat enguany al Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials, un concurs que es convoca en el marc de la Fira de Sant Josep i que té com a objectiu destacar i reconèixer les novetats tècniques exposades a la Fira de Sant Josep així com facilitar la seva divulgació en el sector agrari.

La firma Agroptima de Sant Feliu de Codines ha estat la guanyadora en aquesta edició de la convocatòria pel que fa a la categoria del Premi Especial d’Innovació, al constructor/expositor de Maquinària Agrícola i/o Ramadera de l’Estat espanyol, dotat amb 1.600 euros i Placa d’Honor, i atorgat per Fira de Mollerussa. Agroptima s’emporta el premi per una aplicació de gestió agrícola mòbil i al núvol, connectada amb la maquinària

Pel que fa al Premi d’Innovació en Maquinària Agrícola, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor, i atorgat pel Col·legi d’Agents Comercials de Lleida, el guanyador ha estat Baltrons Maquinària Agrícola  d’Alcarràs per un aclaridor de fruits per a ús professional.Noves tecnologies aplicades a la maquinaria

En la tercera categoria, el Premi d’Innovació en Maquinària o Instal·lacions Agroindustrials, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor, i atorgat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Demarcació de Lleida, la firma guanyadora ha estat Argilés Disseny i Fabricació de Miralcamp per una màquina per a la recol·lecció de cítrics, incorporant sistema de visió per classificació en camp, GPS i autoguiatge per ultrasons.

En el marc del certamen agrari de la capital del Pla d’Urgell s’ha portat a terme a més a més una edició més el Concurs de Disseny i Estètica a la Fira de Sant Josep. Premi Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, convocatòria que ha premiat com a Millor Estand dels Pavellons Firals el presentat per l’empresa Acudam de Mollerussa, mentre que ha donat l’Àccesit al Millor Estand a l’expositor Visual Difusió de Bellvís. Pel que fa a la Millor Parcel·la dels Recintes Firals, el premi ha estat per a Nayper Motor de Lleida, i l’Àccesit a la Millor Parcel·la dels Recintes Firals ha estat per a Vidal i Basols de Sariñena.

Els premis de totes dues convocatòries es lliuraran demà divendres dia 20 en el marc del Sopar de l’Expositor, el qual estarà presidit pel secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Govern de la Generalitat, Roger Albinyana.

D’altra banda, en el primer dia de fira s’han celebrat diverses jornades tècniques com la de noves tecnologies aplicades a la maquinària i s’ha signat un conveni de promoció amb la Fira d’Andorra la Vella.

Purins: resoldre problemes o signar papers?

Darrerament es torna a parlar de purins. Un dels motius és la revisió del Decret que en regula la gestió, que per llei s’ha de revisar cada 4 anys. Dins d’aquesta revisió, de moment, s’han exclòs 3 municipis gironins de les anomenades zones vulnerables (Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala), que són les zones amb nivells elevats de nitrats a les capes freàtiques. No tot són males notícies…06cb0e1c-7c7e-4045-af24-20657e559763

La qüestió dels purins s’ha de resoldre amb una bona gestió, principalment. En això hi estem tots d’acord. Ara bé, la bona gestió s’ha de demostrar, no s’ha d’escriure en un paper. Els plans de gestió, que per llei es van començar a exigir el 2002, són una experiència prou dolenta: molta paperassa i poca eficàcia per conèixer què fa cada ramader. Sembla ser que ara l’administració vol apostar per un model de declaració responsable. Nosaltres hi estem d’acord, si això vol dir que li demanem al ramader què està fent amb el purí, on l’aplica, quan, si fa algun tractament… en definitiva, que en qualsevol moment sigui capaç de justificar la seva gestió. Però no que ens faci una previsió de què farà amb el purí. Si fos així, podríem repetir el mateix error del 2002 amb els plans de gestió.  Inflexibles amb el compliment de la llei, flexibles amb la gestió. Aquesta hauria de ser la màxima. Perquè? Doncs perquè el paper ho aguanta tot. Podem fer plans perfectes, immaculats, però el dia a dia no ho és. El dia a dia ens demana flexibilitat en quines terres utilitzarem, en quins períodes, si haurem de transportar el purí a llarga o a curta distància, si farem algun tipus de tractament en origen,… el que realment importa és demostrar que el que es fa es fa bé. Si això no ho tenim clar,  tornarem a caure en l’excés de burocràcia i de papers eterns. És més, si apliquem correctament el purí en unes determinades terres, perquè li hem d’exigir al pagès una autorització prèvia signada? Si un bon dia la terra canvia de propietari (tan sols perquè passa del pare al fill, per exemple), cal fer un altre paper? El pagès, el ramader, i el ciutadà en general, té por (o pànic!!!) a signar papers. I això no vol dir que no vulgui fer les coses bé. A algú se li acut que a principis d’any Hisenda ens demani en què gastarem els nostres diners o a on els invertirem?  Si ho fem bé i ho podem demostrar, oi que és suficient?

És important recordar que el Departament d’Agricultura ha manifestat públicament que està a favor del sector i del seu manteniment, inclús del seu creixement. Una posició que agraïm i aplaudim. Però en el dia a dia, el ramader ha de batallar amb molta gent: els veïns del costat de casa (sovint segones residències de nouvinguts), l’alcalde o alcaldessa que ja no es portava gairebé amb el nostre avi, el funcionari que tot ho alenteix…. No és gens fàcil. Justament aquests dies s’està debatent al Parlament de Catalunya una proposta de llei de simplificació administrativa, que ha d’afavorir la petita i mitjana empresa, i potenciar els sectors productius del nostre país. Algú dubta que el sector porcí no n’és un exemple?

Nosaltres apostem per treballar bé i millorar la gestió del purí. Però a base d’una bona gestió, no de més burocracia.

PORCAT

El Govern aprova el projecte de Llei que permetrà preservar el sòl d’ús agrari i afavorir la producció agrària a Catalunya

El Govern ha aprovat el projecte de Llei del sòl d’ús agrari, que té com a objectiu prioritari protegir els usos agraris del sòl i afavorir la producció agrària a Catalunya com a element clau per garantir un servei essencial com és l’alimentació. La norma també pretén potenciar la fixació de la població al territori i prevenir l’embosquinament i el risc d’incendis. La iniciativa s’inscriu en les polítiques que impulsa el Govern per potenciar, d’una banda, l’activitat agrària i el desenvolupament rural i, de l’altra, la recuperació de terres de conreu per afavorir la creació del mosaic agroforestal que contribueixi a reduir el risc d’incendis.32c97718-f40e-4aa7-98a4-14658012bb36

La llei té com a finalitat establir la preservació, ordenació i gestió del sòl d’ús agrari de Catalunya, i determinar-ne el règim jurídic i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública per assegurar que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible per part de la societat i la pagesia. Preveu 4 grans eixos d’actuació:

  1. Catalogar els espais agraris en funció de la qualitat dels seus sòls.
  2. Prevenir l’afectació d’altres activitats sobre el sòl agrari. Qualsevol actuació en aquests espais s’haurà d’acompanyar d’una anàlisi d’afectacions directes i indirectes als sòls i d’un estudi d’alternatives.
  3. Recuperar terres de conreu. Es crea un instrument que regula i dóna cobertura legal a la protecció del sòl agrari i que permetrà que un professional, a través de l’arrendament forçós, posi en producció terres de conreu abandonades.
  4. Prevenció d’incendis. Dóna facilitats per recuperar sòls agraris embosquinats. Millora així el paisatge agrari i la biodiversitat i contribueix a la prevenció d’incendis, ja que fomenta la discontinuïtat de la massa forestal amb la creació d’un mosaic agroforestal que ha d’ajudar a reduir la propagació de focs.

En la Conferència del Mil·lenni celebrada el 2002 a Johannesburg, la comunitat internacional es va marcar com a fita reduir significativament la fam al món i, en aquest sentit, va considerar imprescindible incrementar la producció i la productivitat agràriES a nivell mundial. L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) preveu que la població mundial arribarà als 9.100 milions de persones el 2050 i que caldrà incrementar un 70% la producció d’aliments per assegurar-ne l’alimentació. Catalunya, amb la seva vocació de país obert al món, no pot ser insensible a aquestes preocupacions i, en la mesura de les seves possibilitats, també ha de contribuir a aquesta tasca solidària de producció d’aliments suficients a escala global. A més, s’ha constatat una forta correlació entre activitat agrària i fixació de població al territori i, per tant, mantenir i potenciar aquesta activitat ha esdevingut una necessitat per assolir un país demogràficament equilibrat.

Donar estabilitat al sòl agrari periurbà

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) recorda la fragilitat en què es troben els espais agraris periurbans i la pròpia agricultura periurbana europea i proposa donar estabilitat al sòl agrari periurbà amb instruments i mecanismes que garanteixin aquesta estabilitat, redueixin al màxim la pressió urbanística i els usos aliens a l’activitat agrària i facilitin l’accés a l’ús agrari de la terra. En aquesta línia, la Carta de l’Agricultura Periurbana constata que els àmbits periurbans són una realitat en augment en molts municipis de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del món, com a conseqüència del model metropolità contemporani i de la consegüent generació d’espais a mig camí entre els centres de les ciutats i els entorns rurals més allunyats.

Es dóna, a més, la circumstància que Catalunya és un dels primers clústers agroalimentaris d’Europa, en gran part pel fet que la indústria alimentària disposa d’uns inputs de gran qualitat produïts a Catalunya i un dels sector econòmics que han demostrat ser més resistents a la conjuntura econòmica actual. I cal disposar de terres suficients per poder desenvolupar aquesta activitat.

La pèrdua de sòl agrari a Catalunya

Al voltant d’1 dels 3,2 milions d’hectàrees que constitueixen la superfície de Catalunya es poden considerar terres de conreu. Així, tenint en compte el pes que suposa des del punt de vista territorial, cal una regulació substantiva, perquè els sòls d’ús agrari tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la regulació que els correspon. La pèrdua de sòl productiu, a més de la repercussió en la producció d’aliments i matèries primeres, suposa la destrucció d’un bé limitat i escàs. Un recurs no renovable, tenint en compte que el procés de formació és extremadament lent. És en aquest sentit que el CESE, en el seu dictamen sobre agricultura periurbana, recorda que, juntament amb la cultura de l’aigua, cal introduir en la societat la cultura del sòl com a recurs limitat i com a patrimoni comú de difícil recuperació una vegada destruït. No és estrany, doncs, que el Parlament de Catalunya s’hagi pronunciat repetidament sobre aquest tema.

A partir de la segona meitat del segle XX, a Catalunya es produeix un increment del consum del sòl important a causa de l’expansió urbanística extraordinària. Al llarg dels anys 80 i 90 es produeix una ocupació continuada de sòls d’ús agrari, que es justifica en bona part per l’increment de la demanda de segones residències. La resposta acostuma a passar per l’ocupació de sòl no urbanitzable, prèvia requalificació. En aquest període, a més, també es construeixen algunes infraestructures notables (desdoblament de l’NII entre Lleida i Barcelona, Eix Transversal…) que exerceixen un impacte destacat sobre el territori. Com a resultat d’aquest boom immobiliari, la superfície de conreus va disminuir en més de 134.000 hectàrees, un 12,15% de la superfície que hi havia l’any 1993.

Afrontar les transformacions del món rural

Així doncs, l’adopció de la Llei de sòl d’ús agrari és per tant necessària per fer front a les transformacions del medi rural i del sector agrari i la creixent ocupació del sòl, que no només suposa una intrusió al medi, sinó que també genera quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de les explotacions. La nova norma pretén, per tant, ordenar la gestió del sòl d’ús agrari a Catalunya, dissenyar els mecanismes necessaris per donar seguretat jurídica als titulars de les explotacions afectades per fenòmens d’aquesta naturalesa i potenciar l’eventual posada en marxa de projectes d’emprenedoria en regular mecanismes per posar en producció terres subexplotades.

A més, el Projecte de llei també respon a la voluntat de donar compliment a les Recomanacions de l’Assemblea Plenària de l’Aliança Mundial sobre els sòls, celebrada a Roma el juliol de 2014 i patrocinada per la FAO, i a la sessió de l’Assemblea General de l’ONU que va declarar el 5 de desembre com el Dia Mundial del Sòl i l’any 2015 com l’Any Internacional del sòl.

L’expresident i soci d’Agroprés Jordi Sala, nou acadèmic de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

2687c991-eb73-4b9e-89bb-e5087e95c08bL’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya ha decidit per unanimitat nomenar Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya, i expresident i soci d’Agroprés, acadèmic “pels seus mèrits humans, científics i professionals” .

El nou acadèmic va pronunciar, dimercres 18 de març,  el seu discurs d’ingrés, que va versar sobre ‘L’agricultura i els objectius del Mil·lenni’. En el decurs del mateix Jordi Sala va fer un recordatori dels objectius de la Cimera de Johannesburg, destacant especialment els referents a l’agricultura i la prioritat de reduir a la meitat, per al 2015, el nombre d’habitants del planeta que no tenien accés a uns mínims alimentaris, meta que ja s’ha assolit segons el darrer informe de Nacions Unides de 2014, encara que de forma molt desigual segons àrees geogràfiques.

Repàs del sector agroindustrial

Tot seguit, Sala va dur a terme un repàs de la realitat del sector agroindustrial català i el seu paper davant de les perspectives demogràfiques mundials, l’aparició de mercats potencials en noves àrees, i els canvis de costums i exigències nutricionals dels consumidors del futur; i a partir d’aquí una reflexió sobre les necessitats de Catalunya d’aprofundir en aquests nous mercats i d’una més eficient utilització de l’energia, l’aigua, els sòls, i una aposta per la biotecnologia.

Finalment, el nou acadèmic va efectuar una crida a una major implicació de la societat catalana en aquests debats que poden ser crucials per al futur, i més en aquest anys en què en les tres conferències internacionals previstes a Adis Abeba, Nova York i París es decidirà les estratègies 2015-2030. “Catalunya té en el seu ADN estar present al món, si ara volem que el món es fixi en nosaltres, nosaltres hem d’estar mes participatius que mai en les grans discussions sobre temes que afectaran el futur de la humanitat”, -va assenyalar- i, com diu l’informe del secretari de Nacions Unides previ a aquestes reunions, “som la primera generació que podem eradicar la pobresa i l’última que podem actuar sobre el canvi climàtic”.

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc al bosc

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha informat que del 15 de març i fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.4421d057-6081-4e5b-8e40-f32fc592a68c

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L’obtenció de permisos

La normativa preveu aquesta possibilitat, només per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts…). La resta de sol·licituds d’activitats amb risc d’incendi han de seguir un tràmit administratiu individual, tal com es feia fins ara.

La modalitat d’obtenció de permís suposa una millora en la qualitat del servei; simplifica els tràmits administratius; agilita molt el procés d’autorització per poder cremar, i alhora garanteix el compliment de les condicions i mesures per evitar incendis forestals.

Per  poder implantar aquesta modalitat d’autorització col·lectiva, cal la implicació de l’ajuntament de cada municipi. D’aquesta manera, els pagesos només han de fer un únic tràmit en el seu ajuntament i s’estalvien desplaçaments posteriors a la capital de la comarca.

Aquest 2015, des de l’1 de gener fins avui, hi ha hagut a Catalunya 68 incendis forestals que han cremat 24.39 hectàrees forestals (amb dades provisionals).