Jordi Sala i Montserrat Agut serán nomenats membres de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

El proper 17 de març, a les set de la tarda, se celebrarà una Sessió pública extraordinària en el Saló d’Actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (Av. República Argentina, 25, de Barcelona) per a la recepció com a membres de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya de Jordi Sala, expresident i soci d’Agroprés, i Montserrat Agut.

A Jordi Sala el presentarà l’acadèmic d’honor Pere Costa Batllori, i parlarà sobre “L’agricultura i els objectius del Mil·leni”.Agut será presentada per l’acadèmica numerària Per la seva part, M. Àngels Calvo i realitzarà un discurs amb el títol: “Reflexions sobre els procesos de la Ciencia”.

L’1 de març s’inicia la campanya de la DUN 2015 que enguany es perllongarà fins el proper 15 de maig

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM)  va publicar el 27 de febrer, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que estableix i regula la Declaració Única Agrària (DUN) de 2015, la declaració unificada de les sol·licituds d’ajuts i altres tràmits administratius, que es va instaurar a Catalunya l’any 2000, en el marc de la normativa europea reguladora dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). El termini de presentació de la DUN aquesta campanya 2015 començarà l’1 de març i finalitzarà el 15 de maig.DSCN2572

Aquest any s’inicia l’aplicació de la PAC per al període 2014-2020, amb un nou sistema de pagament d’ajuts directes i dels nous ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), aquests últims emmarcats en la nova programació europea d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 (PDR).

La DUN és la declaració anual que fan els titulars d’explotacions agràries de Catalunya, que unifica i simplifica en un mateix tràmit la sol·licitud de diversos ajuts a les explotacions agràries i altres tràmits administratius.

Al llarg dels anys de vigència de la DUN, s’ha pogut eliminar tràmits i simplificar procediments per a facilitar l’activitat econòmica, i amb la tramitació electrònica s’ha reduït les càrregues administratives als titulars de les explotacions.

El nou sistema d’ajuts directes comporta una nova assignació de drets de pagament base: a partir de la DUN que aquest any faci cada titular d’explotació, se li assignaran uns drets de pagament base segons les superfícies i tipus de conreu declarat. És molt important que aquest any la DUN es faci correctament, atès que l’assignació dels drets serà la base per al cobrament dels ajuts directes desconnectats dels propers 5 anys.

570 punts d’atenció als pagesos i ramaders

Com cada any, i per a facilitar l’elaboració i tramitació de la DUN, el Departament ha establert convenis de col·laboració amb 68 entitats col·laboradores, que representen 570 punts d’atenció al ciutadà repartits arreu de totes les comarques de Catalunya.

A més, des del mes de setembre, s’ha realitzat sessions de formació sobre la nova reglamentació dels ajuts directes i dels ajuts associats al PDR de Catalunya, als tècnics de les entitats col·laboradores. També s’ha fet més de 30 xerrades tècniques sobre la nova PAC 2015-2020 dins del marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament.

El DAAM, mitjançant la seva pàgina web agricultura.gencat.cat/dun, facilita informació general sobre la DUN, els ajuts de la PAC i altres gestions. També s’ha elaborat material divulgatiu amb uns fulls informatius i unes fitxes tècniques sobre els ajuts directes. A més, com en campanyes anteriors, també es podrà consultar la informació gràfica de l’explotació declarada en anys anteriors, el codi i contrasenya que es comunicarà als declarants de l’any 2014, mitjançant la carta de presentació de campanya que se’ls enviarà.

El conjunt d’Ajuts directes i ajusts associats, representa una aportació de més de 380M€ per al sector agroalimentari i forestal català. Convé recordar que la PAC permet als pagesos de la Unió Europea (UE) atendre les necessitats de 500 milions d’europeus. Els objectius principals són garantir un nivell de vida adequat per als pagesos i proporcionar als consumidors una oferta d’aliments estable, segura, i a preus assequibles.

Val a dir també que l’agricultura és un sector que rep ajudes gairebé només a escala europea, a diferència dels altres sectors que són objecte de polítiques estatals; i que és important comptar amb una política pública per a un sector que garanteix la nostra seguretat alimentària, i que té un paper clau en la utilització dels recursos naturals i en el desenvolupament econòmic de les zones rurals.

Un altre novetat és que el 2015  tota explotació agrària que realitzi la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola ha de fer la DUN, ja que ha d’estar obligatòriament registrada en el Sistema Integrat d’Explotacions Agràries de Catalunya i aquesta  inscripció s’ha de fer a través de la DUN. A més, cal recordar també que la declaració a la DUN comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) com a titular de la superfície de la parcel·la vitícola.

El Departament d’Agricultura organitza la 2a edició de l’SmartFruit IPM International Congress l’11 i 12 de març

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA), organitza la segona edició de l’SmartFruit IPM International Congress, que se celebrarà els dies 11 i 12 de març, a Barcelona, en col·laboració amb el sector productiu de fruita i els fabricants i comercialitzadors de serveis fitosanitaris. DSCN2564

L’esdeveniment arrenca enguany sota el lemaUn diàleg intel·ligent per a un creixement intel·ligent’, amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre investigadors, tècnics i productors per a l’intercanvi d’experiències i coneixement per a generar les condicions per a créixer de manera intel·ligent.

Després de l’èxit assolit en la primera edició de 2014, que va registrar la presència de més de 70 experts mundials en les ponències tècniques i més de 800 congressistes, enguany es preveu assolir un format més interactiu.

La celebració de la primera edició, el 2014, es va fer coincidir amb l’entrada en vigor de la directiva 2009/128/CE, d’ús sostenible dels plaguicides, que estableix que els Estats membres han d’adoptar totes les mesures necessàries per a fomentar la gestió de plagues amb baix consum de plaguicides, donant prioritat, quan sigui possible, als mètodes no químics, de manera que els usuaris professionals optin per les pràctiques i els productes que suposin el mínim impacte en el medi ambient.

L’SmartFruit IPM International Congress pretén consolidar-se com el congrés internacional de referència sobre Gestió Integrada de Plagues (GIP), i esdevenir, així, una de les cites més importants a nivell europeu de debat científic i recerca al voltant de la sostenibilitat alimentària.

Per aquest motiu, aquesta segona edició comptarà novament amb experts en la matèria de reconegut prestigi en les diverses taules tècniques i de debat que es duran a terme sobre un ventall de cultius més ampli.

La inauguració del congrés anirà a càrrec del conseller Josep M. Pelegrí, el qual presidirà, a més, la reunió institucional de negocis del primer dia (dimecres 11 de març, a les 10.30 hores), amb tots els 50 compradors de fruita convidats; i del segon dia, dijous 12 de març, destaquen les trobades “B2B” entre importadors, distribuïdors, productors i exportadors de fruita.

Més cultius i més experts

La present edició s’ha plantejat de manera que les taules tècniques se centrin en les plagues clau de cadascun dels cultius que tractarà el congrés. En aquest sentit, cal destacar el fet que a més dels cultius que ja van ser objecte de ponències en l’edició del 2014 (pera, poma, presseguer/nectariner, olivera, vinya, i cítrics), l’edició d’enguany s’amplia també al debat sobre la gestió integrada de de plagues i malalties de les hortalisses, la maduixa, l’avellaner, l’ametller i el noguer, i també hi haurà dues taules rodones sobre les plagues de quarantena i les alertes fitosanitàries.

En total, doncs, seran 14 taules rodones en les quals es farà una presentació tècnica-científica de la plaga o malaltia que es tracti en aquella taula i posteriorment s’hi obrirà un debat amb la participació d’un representant dels tècnics assessors en GIP i un dels productors.

Amb el nou format proposat, l’SmartFruit pretén ser un congrés amb vocació clarament internacional que aplegui alguns dels millors investigadors i experts en gestió integrada de plagues i malalties d’arreu del món.

Fruit Business Fòrum Export.Cat

Una altra novetat del congrés d’enguany és l’edició conjunta del Fruit Business Fòrum Export.Cat com a plataforma de negocis, amb la participació de productors exportadors de fruita de Catalunya i d’importadors i distribuïdors de diferents mercats mundials.

Així, el Fruit Business Fòrum comptarà amb la participació de més de quinze 10 països convidats i participants, d’entre els que destaquen els de mercats importants per als productes hortofructícoles com els de l’Orient Mitjà (Unió d’Emirats Àrabs, Aràbia Saudita, Oman, Qatar, Bahrein), els de centre i nord Amèrica (Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Estats Units, i Canadà), els d’Àfrica (Nigèria, Angola, i Senegal), els d’Àsia (Xina, Índia), o els de l’Europa oriental (Bielorússia, Ucraïna).

L’objectiu del fòrum és generar una plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos de negoci.

II Premis a la innovació, aplicació i promoció de la Gestió Integrada de Plagues

El Comitè Organitzador de l’SmartFruit IPM International Congress convoca els Premis a la innovació, l’aplicació i la promoció de la Gestió Integrada de Plagues que seran atorgats abans del dinar-networking del dia 11, en el marc del congrés.

L’objectiu dels guardons és distingir les persones, empreses, associacions o institucions que, en els diferents àmbits de la Gestió Integrada de Plagues, hagin dut a terme o estiguin desenvolupant projectes o actuacions innovadores que suposin una millora tecnològica, un avanç en els camps de la sanitat vegetal, de la qualitat de vida de les persones, de la sostenibilitat mediambiental i/o econòmica, en la millora de l’eficiència, o que incorporin noves tècniques que millorin el rendiment productiu dels cultius, especialment els de fruita d’os, fruita de llavor, cítrics, vinya, i olivera.

S’ha establert 3 modalitats o àmbits:

  • Premi a la recerca, innovació i desenvolupament en IPM, en què serà distingida l’actuació (o actuacions) que s’hagi desenvolupat o s’estigui  desenvolupant en el marc d’un projecte d’I+R+D que suposi innovació  tecnològica en la gestió integrada de plagues o que permeti obtenir una  millora en el rendiment dels cultius, de la sostenibilitat mediambiental, l’optimització de productes fitosanitaris, o la reducció de costos econòmics.
  • Premi a l’aplicació i transferència tecnològica o de coneixements, el qual distingirà l’actuació (o actuacions) que hagi implementat o estigui implementant o introduint elements tecnològics innovadors en els processos de producció o transformació, i que, com a conseqüència d’aquesta actuació, s’hagi obtingut un nou producte o resultats demostradament beneficiosos per a l’obtenció de productes que compleixin els requisits de la gestió integrada de plagues.
  • Premi a la promoció o comunicació dels productes al consumidor final, guardó que distingirà aquella actuació (o actuacions) que es consideri que en l’àmbit de la comunicació, la comercialització, la distribució, la venda o la promoció representa una millora en el conjunt de la cadena agroalimentària o en els processos de distribució o que suposi una millora en relació a la difusió en la societat dels beneficis que representa la gestió integrada de plagues, la producció sostenible des del punt de vista mediambiental o de la salut humana en relació al consum de fruita, oli, cítrics, o vi.

El Comitè científic és l’encarregat de proposar les tres candidatures premiades d’entre totes les actuacions conegudes que vagin encaminades a la recerca, innovació i desenvolupament en GIP, l’aplicació i transferència tecnològica o de coneixements, i a la promoció o comunicació dels productes al consumidor final.

La Fira Agraria de Sant Josep de Mollerussa aposta en l’edició d’enguany per les jornades demostratives

Foto.Jornada1L’objectiu marcat en els últims anys des de Fira de Mollerussa d’organitzar certàmens que combinin el caràcter expositiu de la fira amb el demostratiu, fa un pas més aquest any amb un programa de Jornades Tècniques paral·lel a la propera 143 Fira de Sant Josep on les sessions demostratives prenen especial rellevància, amb la convocatòria de fins a quatre jornades de demostració de camp de maquinària i eines agrícoles.

La prioritat per a aquest tipus de jornades respon al repte de l’ens firal de “trencar” amb l’estereotip de fira tradicional, apostant per la innovació i demostració tecnològica. Aquestes sessions es duran a terme els dies 12, 19, 20 i 21 de març i es presenten com a “Jornada demostrativa d’equips d’aplicació de fitosanitaris en cultius extensius i estacions ITEAF”, “Noves tecnologies aplicades a la maquinària agrícola. Jornada de demostració”, “Simulador de reg expert a l’abast del regant” i “Presentació de productes Infaco i especialment aclaridors de flors en fruiters”.

Pel que fa a la resta d’activitats convocades en el marc de la 143 Fira de Sant Josep, que se celebrarà del 19 al 22 de març, es realitzaran fins a 12 Jornades Tècniques on s’abordaran temes d’actualitat i interès en sessions com “La qualitat i el reg a la fruita dolça”, “Planifiquem el futur de les nostres plantacions”, “Canvi de model en la gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes” o “La nova PAC i el nou PDR”.

L’organització del programa de jornades compta amb, entre altres, les següents institucions i empreses: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, IRTA, BDIGITAL, RURALCAT, FEMAC, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Associació de Tècnics d’ADV de Lleida, Grup Agrotecnologia, AGRICHEM, Unió de Pagesos, JARC, Osvald Ferreteria i Electrocoup i Fira de Mollerussa, a més de nombroses col·laboracions del sector.

Més participació internacional a la 14a Borsa de Cereals

Es complementarà el programa amb diverses presentacions de productes fitosanitaris, reunions professionals i cites tan esperades com la 14a Borsa Interpirinenca de Cereals, trobada que preveu aquest any augmentar la seva internacionalitat amb inscrits procedents, per primera vegada, dels Estats Units. Aquesta convocatòria, que va reunir l’any passat 400 operadors, compta ja amb la reserva d’assistents de Catalunya, resta d’Espanya, França, Suïssa, Rússia i Ucraïna. La Borsa es farà el divendres dia 20 de març.

Els dies 21 i 22 tindrà lloc també una nova edició del Concurs de Conducció de Carretons d’Elevació organitzat per Tallers Antoni Miquel.

D’altra banda, per segon any consecutiu, l’ens firal convoca un concurs d’empreses ‘start-up’ i que tindrà com a premi, per als dos projectes guanyadors, un estand promocional gratuït a la 143 Fira de Sant Josep. El plaç de presentació dels projectes que vulguin participar està obert fins el proper 28 de febrer. Entre els requisits per participar-hi està el de ser empreses constituïdes a Catalunya en un termini no superior a tres anys, amb un projecte innovador i amb un valor afegit que obri una oportunitat de mercat. Amb aquest concurs, des de Fira de Mollerussa es vol recolzar els emprenedors  ajudant-los en la seva introducció al mercat i que entrin en contacte amb potencials clients i inversors.

Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials

Un altre aspecto rellevant del certamen és el Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials, concurs que té com a objectiu destacar i reconèixer les novetats tècniques exposades així com facilitar la seva divulgació en el sector agrari. La convocatòria inclou tres premis: Premi Especial d’Innovació, al constructor / expositor de Maquinària Agrícola i / o Ramadera de l’Estat espanyol, dotat amb 1.600 euros i Placa d’Honor; Premi d’Innovació en Maquinària Agrícola, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor; i el Premi d’Innovació en Maquinària o Instal·lacions Agroindustrials, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor, i atorgat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Demarcació de Lleida.

En el marc del certamen agrari també es durà a terme una edició més el Concurs de Disseny i Estètica a la Fira de Sant Josep. Premi Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.

La 143 Fira de Sant Josep va reunir en la seva última convocatòria 283 expositors directes, mentre que es van registrar 180.000 visitants atrets per l’important parc expositiu amb les últimes novetats i tendències per al sector. La una superfície neta ocupada va ser d’uns 25.000 m2, distribuïts en espais diferenciats i sectoritzats.

Les conclusions del Simposi Internacional sobre reptes i oportunitats en fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes reforcen la necessitat d’un canvi de model

El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Miquel Molins,  ha presidit a Vic, la presentació de les conclusions del Simposi Internacional “Reptes i oportunitats en la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes”, que el passat mes de desembre va aplegar en aquesta mateixa ciutat un important nombre de representants i especialistes de reconegut prestigi en la matèria vinguts de diferents països comunitaris en els quals la problemàtica de la gestió de les dejeccions ramaderes presenta unes característiques molt similars a les de Catalunya.576aa133-7953-4131-ad28-62f101323781

De fet, com ha recordat Molins, el Simposi es va plantejar amb l’objectiu de contribuir a què el nou model de gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes que planteja el Govern de la Generalitat de Catalunya tingués un punt de referència en el debat que es va generar amb alguns del millors experts vinguts d’arreu d’Europa i es generés un intercanvi d’experiències i punts de vista, amb la discussió de nous enfocaments i l’orientació envers les línies de treball futures.

Durant la celebració del Simposi, va quedar clar que les dejeccions ramaderes contenen nutrients que són imprescindibles per al creixement dels cultius i que la seva valorització a través de l’aplicació al sòl és la millor forma de gestió. No obstant això, en zones de gran concentració ramadera sorgeixen problemes de gestió que de no resoldre’s adequadament acaben tenint repercussions en el propi sòl i en les aigües. Per això, una de les principals conclusions del Simposi – ha assenyalat el director general- ha estat la de fer palesa la necessitat de “gestionar les dejeccions de forma integral”, és a dir, que l’enfocament del nou model de gestió contempli des del maneig en origen (gestió de l’aigua, olors i tractaments) fins a la fertilització agrària (anàlisi de sòl, raonament de la fertilització, innovació en la maquinària d’aplicació i olors), passant per l’alimentació de precisió (canvis en les dietes que suposen reduir en un 40% l’excreció de nitrogen) i l’adequació dels tractaments a cada realitat local.

Internacionalització dels costos

En aquesta mateix sentit, Miquel Molins ha afegit que també s’ha constatat que “una gestió integral ha de contemplar indefectiblement els aspectes econòmics i, per tant, la internalització dels costos en l’activitat productiva”.

Des d’aquest punt de vista cal destacar que el Simposi va fer una revisió dels sistemes de gestió i les tecnologies aplicables, evidenciant que hi ha molt marge per a la seva adaptació i implementació, sempre dins d’un marc de competitivitat del sector, és a dir, que l’adopció de totes aquestes tecnologies que fan mediambientalment sostenible el model no és un fre per al sector sinó una necessitat per a poder continuar essent competitiu en el futur.

L’adopció de més eines de gestió, la implementació del màxim nombre de solucions a nivell d’explotació i el desenvolupament en zones d’alta densitat ramadera de solucions tecnològiques que permetin optimitzar i internalitzar els costos són, doncs, altres de les grans conclusions del Simposi.

A més, també s’ha evidenciat la necessitat de canviar la tendència actual per a poder complir amb els terminis i objectius, ja que el model que es va implantar i consolidar en els últims 15 anys s’ha demostrat esgotat i ara cal emprendre un nou camí en el qual figures com les associacions o la gestió col·lectiva esdevenen del tot imprescindibles.

Finalment, el compromís que sector i Administració treballin de forma conjunta i s’intensifiqui la inversió en recerca ambiental són també altres missatges que s’han extret del Simposi, del que des del DAAM se’n fa una lectura molt positiva i se’n valora molt la posada a disposició del sector d’informació clara, concreta i necessària destinada a la implantació de mesures que fan compatibles l’agricultura amb el desenvolupament de l’activitat ramadera.

Unió de Pagesos exigeix a Agricultura que incorpori els conreus i les comarques oblidades en la valoració per danys climatològics per a l’adequació de l’IRPF del 2014

Unió de Pagesos (UP) demana al Departament d’Agricultura (DAAM) que inclogui els conreus i les comarques catalanes afectades per danys climatològics i altres circumstàncies especials durant el 2014 per tal que elabori adequadament les valoracions dels danys i proposi després al Ministeri d’Hisenda les adequacions de mòduls de l’IRPF.DSCN3893

El sindicat agrari considera que l’adequació de la fiscalitat hauria d’incloure aquestes produccions i àmbits territorials, que són els oblits més significatius:

Fruita seca i vinya: diversos municipis de la Vall del Francolí es van veure afectats greument per la pedregada del 17 de juny de 2014, amb percentatges de pèrdues d’entre el 70% i el 80% (superiors als estimats pel Departament), en fruita seca (avellaner) i vinya principalment. Aquesta pedregada també va afectar conreus de municipis del Tarragonès que el Departament inicialment no contempla i que el sindicat ha demanat que inclogui.

Fruita dolça: les nombroses pedregades d’aquest any a les comarques de la Plana de Lleida han afectat significativament la producció de fruita dolça. A aquest fet s’hi han afegit les pèrdues provocades per la reducció de rendiments pel veto rus a les importacions de la Unió Europea en els conreus de pomes, préssecs, nectarines i peres. Per això, el sindicat sol·licita la inclusió de diversos municipis, sobretot del Segrià, i de tots els municipis de Catalunya afectats pel veto rus.

Unió de Pagesos també ha demanat al Departament que inclogui, pels danys en pomeres, els municipis del Baix Empordà afectats per les pedregades del 20 de juliol i del 9 de setembre.

Cereals: la pedregada del 17 de juny també va afectar alguns municipis de l’Anoia, del Bages i d’Osona, en conreus de cereal, colza i vinya. El sindicat ha demanat a Agricultura que s’incloguin tots els municipis del Bages i de l’Anoia a la llista de municipis afectats per les pèrdues de producció, tal com s’ha fet en el cas dels d’Osona.

La producció de cereal de les comarques del Berguedà, Bages, Solsonès i Cerdanya ha disminuït la producció a causa de la sequera de la primavera passada, amb pèrdues d’un 40% i superiors respecte a la mitjana dels tres anys anteriors.

Els conreus de cereals i de colza també es van veure afectats per una pedregada a l’abril passat als municipis de la comarca de la Noguera com la Baronia de Rialb, Oliola, les Avellanes i Santa Linya, Penelles, Ponts, Os de Balaguer i Vilanova de l’Aguda, amb pèrdues superiors al 60%, i a alguns municipis de la Segarra.

Olivera: aquest sector ha patit pèrdues significatives a l’Anoia a causa de l’afectació de la mosca de l’olivera. Les pèrdues respecte a la mitjana dels tres anys anteriors és del 60% de la producció. Alguns municipis de l’Urgell també han patit pèrdues a l’olivera a causa de la sequera de la primavera passada i un mal quallat de la flor.

Arròs: és un altre conreu que ha patit una davallada en el volum de producció al marge esquerra de l’Ebre a causa dels mètodes usats per combatre la plaga del cargol poma.

Bell·lloc acull el dimarts 17 de febrer la XVI Jornada de les empreses agràries a les comarques de Girona

L’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola de Bell·lloc  organitza el dimarts 17 de febrer, a les 19 hores a l’Aula Magna del centre, la XVI Jornada de les empreses agràries a les comarques de Girona. A continuación detallem el programa de l’acte:

19,00 Presentació:

Miquel Riera, Director de Bell-lloc

19,15 Ponència inaugural

Joan Godia, Subdirector general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Rendibilitat vs sostenibilitat

19,45 Taula rodona:

Moderador:

Jaume Busquets, Antic alumne i Alcalde de Sant Martí de Llémema

Ponents:

Josep Maria Falgueras, antic alumne i Director de Everris-ICL

Lliberació controlada de la fertilització química

Josep Maria Pagès, director de la Fundació Màs Badia

La producció de fruita i cereal també és sostenible

Aleix Viñolas, antic alumnes i llicenciat en Química i Bioquímica

Exemple d’una explotació ramadera sostenible

Josep Maria Vila d’Abadal, propietari foresta, silvicultor i alcalde de Vic

La gestió forestal sostenible i la seva funció social

21,00 Cloenda

Vicenç Estanyol, Cap dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a Girona

Després de la jornada hi haurà un refrigeri

El sindicat Unió de Pagesos adverteix que un 52% de ramaders podria superar la quota làctia a final de campanya

Unió de Pagesos adverteix que, segons les dades del desembre passat del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri d’Agricultura, quan s’acabi l’actual campanya lletera, el 31 de març d’aquest any, un 52% dels ramaders de l’Estat podria haver superat la seva quota làctia, i per tant, una part d’ells hauria de pagar la taxa làctia (sanció per la sobreproducció). La superació definitiva de la quota espanyola, propera als 6,5 milions de tones, podria tenir una magnitud d’entre 17.000 i 43.000 tones, un percentatge afegit a la quota d’entre el 0,26 i el 0,66%, segons el FEGA.

Producció alta a l’inici de campanya

Cal recordar que l’actual campanya lletera, iniciada a l’abril del 2014, va començar tenint una producció alta, fet que va comportar un avís del Ministeri per tal que els ramaders no superessin la seva quota. A l’abril del 2014, el volum de producció va ser a l’Estat un 7,9% superior al del mateix període del 2013, però davant de l’advertència, els ramaders van anar contenint la seva producció, de manera que al desembre del 2014 la producció acumulada d’abril a desembre va ser només un 4,4% superior a la de la campanya anterior en el mateix període. imatge-darxiu-duna-explotacio-vaques-llet

L’estudi de simulació del FEGA també apunta que el novembre del 2014, el 6,96% dels ramaders de l’Estat (uns 1.248 productors) i el 6,29% dels ramaders catalans (uns 40 productors) ja havien esgotat la seva quota, i d’aquests, 387 de tot l’Estat, entre els quals 13 catalans, ja havien produït llet per un volum igual o superior al doble de la seva quota.

El valor de la taxa làctia és de 27,83 euros per 100 quilos de llet, que s’haurà de pagar pel volum sobrepassat que no pugui ser compensat pel volum no produït (quotes en mans de productors que no s’han produït). Tot i que es preveia començar a retenir un 10% del valor de la sanció per cada quilo superat en la facturació de gener, aquest cobrament s’ajorna fins que la campanya hagi finalitzat, quan ja se sàpiga exactament quins ramaders hauran de pagar i per quin volum.

El preu mitjà de la llet pagada al productor el desembre passat a l’Estat va ser de 0,344 euros per litre, i a Catalunya de 0,369 euros per litre, segons el mateix estudi.

El 24 de febrer se celebra a Vic una jornada sobre la situació actual del sector porcí de Catalunya i els reptes de futur

Dimarts 24 de febrer es fa pel matí, a l’Edifici El Sucre de Vic, la jornada “Perspectives i reptes de futur per al sector porcí català”. En la mateixa es tractaran aspectes d’actualitat i que preocupen al sector porcí de casa nostra.

Aquesta jornada està organitzada per la Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic-Cambra de Comerç de Barcelona, i compta amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Es tracta d’una activitat gratuïta, tot i que cal fer una preinscripció prèvia a través de Llotja de Vic.

 

Programa

09.30 h Benvinguda i Presentació

Sr. Miquel Molins Elizalde, Director general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM

09.45 h Passat, present i futur del sector porcí

Sr. Miguel Ángel Higuera, Director Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR)

10.30 h Aspectes pràctics i normatius en Benestar Animal (mutilacions, amuntegament, etc.)

Sr. Antoni Dalmau Bueno, Investigador Benestar Animal de l’Institut d’Investigació IRTA

Sra. Montse Àlamos López, Cap del Servei d’Ordenació Ramadera del DAAM

11.15 h Pausa-Cafè

11.45 h Pla de categorització en bioseguretat de les explotacions porcines a Catalunya

Sra. Cristina Massot Berna, Cap de Servei de Prevenció en Salut Animal del DAAM

12.15 h Nou model per a la gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya

Sr. Joan Gòdia Tresànchez, Subdirector general d’Agricultura del DAAM

12.35 h Requisits Sanitaris per a la importació i exportació de la industria càrnia porcina i les expectatives d’exportació per al 2015

Sr. Valentín Almansa de Lara, Director general de Sanidad de la Producción Agraria del MAGRAMA

13.20 h Cloenda

Sr. Josep Puigdollers Masallera, President de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic

Conductor de l’acte:

Sr. Ricard Parés Casanova, Director de l’Associació Catalana de Productors de porcí – PORCAT

Per a inscripcions:

Tel. 902 448 448 Ext. 1038 – a/e llotjavic@cambrabcn.org o bé, vic@cambrabcn.org