Un sistema de tria automàtica de la qualitat de la fruita guanya el Premi a la Innovacció de la Fira Agrària de Sant Miquel

Primer PremiEl Mòdul IQS IV, un sistema avançat de tria automàtica de la qualitat externa de la fruita aplicada a un calibrador electrònic, presentat per l’empresa Rubinat Electrónica Industrial, ha estat el guanyador del 18è Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la 60a edició de la Fira de Sant Miquel i del saló Eurofruit. El Jurat, reunit avui al Palau de Vidre de Fira de Lleida, ha atorgat el segon premi al sistema d’obertura i tancament de les xarxes antipedra mitjançant un sistema de cremallera presentat per Viveros Quality Plant. Finalment, el tercer premi ha estat pel sistema aeri de recollida d’envasat, condicionat i confecció en camps d’hortalisses presentat per Argilés Disseny i Fabricació.

L’equip guanyador, el Mòdul IQS IV, és un sistema de tria automàtica de la qualitat externa de la fruita de quarta generació, aplicada a un calibrador electrònic, amb il·luminació led i que incorpora un software molt avançat que determina les característiques externes d’un fruit. La fruita va girant al llarg de la zona de mesurament òptic, on les càmeres fan unes 60 fotos de la superfície de cada fruit de forma sincronitzada amb la velocitat de la màquina. El programa avalua les fotos i projecta els defectes en un geomodel tridimensional. El sistema permet treballar en 10 línies (15 fruits per segon per línia). La màquina utilitza càmeres d’alta resolució que indiquen els límits de defectes i els avalua, amb una seguretat del 100% i amb un tractament summament acurat dels fruits.

Baix nivell de consum energètic

Els avantatges bàsics del Mòdul IQS IV és el baix nivell de consum d’energia, la major capacitat de processador, la llarga durabilitat, l’escassa generació de calor i una resolució d’imatge molt més elevada que permet veure defectes que no es podien detectar en anteriors versions.

La xarxa antipedra amb cremallera guanyadora del segon premi permet en una sola persona obrir 1 hectàrea en una hora, mentre que el sistema clàssic de plaquetes suposaria 8 hores de treball a càrrec de 3 treballadors i 1 tractorista. També hi ha la possibilitat d’obrir i tancar fàcilment la cremallera perquè els fruits puguin agafar més color o facilitar la pol·linització. La xarxa permet treballar des de terra, evitant accidents d’altura, A més, en el cas de pedregada, la xarxa facilita una càrrega homogènia a tota la fila (sense punts dèbils).

El tercer premi correspon a un sistema aeri de recollida d’envasat, l’únic del mercat que permet classificar els fruits a la mateixa màquina i no a la central de classificació, el que suposa un important estalvi de temps i diners. En la recol·lecció clàssica d’hortalisses, els operaris recullen els fruits de terra i els dipositen en cintes transportadores, des d’on van a la part alta de la màquina on s’encaixen i paletitzen per portar-los a la central classificadora. Aquest nou sistema permet classificar els fruits (fins a 4 categories en cadascuna de les 2 línies) directament al camp en la mateixa màquina. Un sistema via wi-fi amb mòbil o tablet configura els paràmetres i permet rebre informacions sobre el rendiment i categories.

El Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles està destinat distingir les innovacions tecnològiques aplicades a la maquinària agrícola i a la indústria agroalimentària, així com la seguretat per als seus usuaris, presentades per empreses expositores. El primer premi rebrà 1.000 euros, mentre que el segon i tercer premis seran reconeguts amb sengles diplomes.

El Jurat està integrat per membres del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida; Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Departament d’Innovació, Universitats i Empresa; Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí; Estació Experimental de Lleida de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA); Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida; Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya; Comitè “Tractores y Maquinaria Agrícola” d’AENOR; FEMEL; FEMAC; ANSEMAT, i del Centre de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació.

Demostracions de drones a la Fira de Sant Miquel

Els visitants de la 60a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 29a edició d’Eurofruit han pogut gaudir d’una demostració de vols amb drones, que ha dut a terme l’empresa HEMAV. Per primera vegada, s’exposa als dos salons l’aplicació de la tecnologia drone o teledetecció aèria agrícola, que ofereix a l’agricultor la possibilitat de fer mapes aeris, en què apareixi informació de diferents aspectes agronòmics dels camps de cultiu.IMG_2673

La teledetecció per agricultura de precisió o Agromav permet determinar l’estat vegetatiu o vigorositat d’una planta o un arbre fruiter i detectar problemes a qualsevol tipus de cultiu, planificar una collita selectiva, generar un mapa de concentració de nitrats, planificar de manera òptima la fertilització, facilitar la gestió correcta del reg i detectar les malalties, a més de la prevenció de plagues.

Abans de cada servei de teledetecció aèria, un equip d’HEMAV fa un estudi dels terrenys on es desenvoluparà la intervenció. Es programen els vols amb drones configurant els paràmetres d’alçada, resolució i tipologia de càmera/sensor. També s’inclou un Pla de Seguretat. El segon pas és l’operació. El sistema de pilotatge és totalment automàtic per tal d’aconseguir un vol més segur i la cobertura del 100% de l’àrea que es vol estudiar. Durant el vol del drone, el sensor/càmera du a terme les mesures o les captures quan arriba a la posició programada.

Finalment, té lloc el post-processat. Per mitjà d’un software desenvolupat per HEMAV, les imatges són processades per obtenir un mapa espectral per poder conèixer l’estat del cultiu estudiat. Amb aquests mapes, és possible obtenir una solució d’estalvi en el consum i el rendiment d’un terreny agrícola.

Adoptades noves mesures de suport al sector de la fruita afectat per la crisi de preus i el bloqueig de Rússia

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha autoritzat un increment de 3.700 tones en relació amb la quota de transformació de préssec, nectarina i paraguaià amb pagament en espècie per a la seva distribució gratuïta que ja havia estat aprovada anteriorment, de manera que la quota definitiva queda establerta en 17.200 tones D’aquestes 3.700, corresponen a notificacions de retirada de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) catalanes fetes amb anterioritat al 18 de setembre.

10.000 tones inicials

En el marc de les mesures que s’han pres per fer front a la crisi de preus de les fruites i hortalisses amb motiu del veto rus a les importacions d’aquest productes es va autoritzar inicialment la transformació 10.000 tones de fruites d’os en suc per a la seva distribució gratuïta. Aquesta actuació té la doble avantatge de què, d’una banda, permet la retirada de grans quantitats de producte en poc temps i, d’altra, permet la distribució mantinguda en el temps per al seu consum per les persones necessitades, el que no seria possible en altres circumstàncies ja que aquests productes són altament peribles. Posteriorment, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) va assignar a les diferents indústries participants una quota addicional de 3.500 tones d’aquests productes que poden acollir-se a la transformació amb pagament en espècie per a la seva distribució gratuïta.

Una vegada es facin les retirades autoritzades, les OPFH catalanes hauran retirat en el marc de les mesures excepcionals per a fer front al veto rus a la importació d’aquests productes 8.775 tones de préssec, nectarina, paraguaià i platerina, i les indústries n’hauran transformat 9.650 tones, a la qual cosa s’han d’afegir les 906 tones transformades pel Banc d’Aliments de Barcelona amb finançament de Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Una bona oportunitat per pensar en innovar i canviar

La Fira Sant Miquel, es un referent per l’agricultura, on es pot prendre el pols a través dels seus expositors, de les trobades professionals i sobre tot de les jornades on es desprenen i discuteixen temes que giren al voltant de les problemàtiques més immediates i previsibles del sector agrari.  Sense cap mena de dubte aquest any es mastegarà tota la problemàtica fruitera en totes les seves vessants, i de ben segur, s’apuntaran i es ficaran hipotètiques solucions sobre la taula per que en un proper any no ens trobem en les mateixes circumstàncies.

En els últims anys Agroprés – ICEA – UdL- ETESA han organitzat jornades en el marc de la Fira, presentant temes plens d’actualitat dins del món fruiter: Costos de Producció, Assegurances i Xarxes per la protecció de la calamarsa, Viverisme i Royalties, Pera de Lleida… en tots aquest temes ens hem avançat a la problemàtica que ha esdevingut tard o d’hora en el conreu fruiter, i en el seu objectiu final, que és la economia del sector i de l’agricultor.

Malauradament els resultats econòmics motor de tot sector i particularment el de la fruita dolça, tenen el caire i previsió negativa que ja es va fer realitat en les campanyes 2012 i 2013. El problema no es solament de avançaments o retards o superposicions de produccions, de crisi en les economies familiars, del tancament rus; es estructural i desequilibri entre l’oferta i el consum, en que les grans cadenes d’alimentació utilitzen la producció de fruita com a reclam i pressió, coneixedores de lo perible d’uns productes en que quan toca s’han de collir i la seva conservació es limitada, en altres paraules una caixa o un palot espenteja al del davant.

Un tema interessant

Coneixedors del problema, hem escollit un tema que creiem serà ben acollit pel productor de fruita i pel futur regant del Segarra/Garrigues, o per qui vulgui rendibilitzar el rec extensiu dedicat al alfals o cereal, que tampoc passen pel seu millor moment.

Fruits Secs en la especialitat d’ametller, noguer i avellaner conreus tradicionals i actualitzats a les nostres contrades, que seran desgranats en la doble vessant de conreu i comercialització de la seva producció.

Especialistes en cada un d’ells, ens faran arribar les seves experiències, que suposen un ventall d’inquietuds i oportunitats per emprendre nous camins front unes produccions: Ametlla, Nous i Avellana del que el nostres país n’és productor, però també un gran importador per abastir les necessitats del mercat nacional en expansió, i per exportar al mercat europeu clients dels nostres transformats. Serà una bona oportunitat conèixer de primera ma la innovació d’aquestos conreus tradicionals, que obren un horitzó esperançador en una agricultura que no està en els millor moments pel sector productiu.

El dissabte dia 27 a les Jornades de la Fira i al Saló de Congressos, es debatrà a partir de les 4 de la tarda aquest tema en una taula rodona per assabentar-nos de varietats, sistemes de conreu i comercialització d’ametlles, nous i avellanes. Serà una bona oportunitat per pensar en innovar i canviar.

Francesc X. Miarnau Domènech, Enginyer Tècnic Agrícola-Membre d’Agroprés

AGROPRÉS participa el 27 de setembre en una jornada sobre els fruits secs a la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida

10ª Jornada AGROPRÉS – ICEA – ETSEA-UdL

“Els fruits secs: Ametller, Noguer i Avellaner com alternativa o complement de la fruita dolça a Catalunya i l’Aragó”

Organitza: AGROPRÉS-Associació de periodistes i escriptors agraris de Catalunya; ICEA – Institució Catalana d’Estudis Agraris. ETSEA-UdL- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Universitat de Lleida. Dept. d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria (HBJ) i Dept. d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (AEGERN).

Coordinació: Antonio Colom Gorgues, ETSEA-Universitat de Lleida, Dept. d’AEGERN, Francesc Xavier Miarnau Domènech, AGROPRÉS, Miquel Pascual Roca, ETSEA-Universitat de Lleida, Dept. d’HBJ, Josep María Nolla Jordana, membre de la ICEA i d’AGROPRÈS, Simó Alegre Castellví, Director Fruitcentre, IRTA-Lleida, i Manel Simón Barbero, Director General d’AFRUCAT.

Inscripció: Inscripció gratuïta.

Lloc de celebració: Saló de Congressos de Fira de Lleida.

Dissabte, 27 de setembre de 2014, Tarda. Saló de Congressos Fira de Lleida

 

15:50 a 16:00 Recepció dels assistents a la jornada i tramesa de documentació.
16:00 Benvinguda i presentació de la jornada. Francesc Xavier Miarnau Domènech, AGROPRÉS, Enginyer T. Agrícola. Miquel Molins Elizalde, Director General d’Agricultura i Ramaderia, DAAM, Generalitat de Catalunya. Narciso Pastor Sáenz, Doctor Enginyer Agrònom, Director de l’ETSEA-UdL.
16:30 Varietats, tècniques de cultiu, producció i costos en Ametller, Noguer i Avellaner. Xavier Miarnau Prim, Dr. Enginyer Agrònom. Investigador especialista en Ametller de l’IRTA-Lleida. Neus Aletà Soler, Dra. Enginyera Agrònoma, Investigadora especialista en Noguer, IRTA-Mas de Bover. Mercè Rovira Cambra, Dra. Enginyera Agrònoma, Investigadora especialista en Avellaner, IRTA-Mas de Bover. Rafael Socias i Company, Dr. Enginyer Agrònom, Investigador en Fruits Secs, CITA-Gobierno de Aragón.María José Rubio Cabetas, Dra. Eng. Agrònoma, Investigadora Hortofructícola del CITA-Gobierno de Aragón.
17:30 L’Ametller, Noguer i Avellaner front la fruita dolça: Pomera, Perer, Presseguer-Nectarina. Avantatges i inconvenients en la producció, costos i distribució als mercats. Josep Maria Veà, ALICSA, La Granadella (Lleida). Ferran Ferrer, Finca Monte Valonga, Bellver de Cinca (Huesca). Josep Lluis Trilla, Agrolés-GrupActel, Borges Blanques – Lleida.
18:00 Pausa, cafè i pastes: Patrocinador ACTEL 
18:15 Taula Rodona: “¿Es realment una bona alternativa o complement la producció de fruits secs: Ametller, Noguer i Avellaner front la 5fruita dolça?”. Col·loqui i debat. Moderador: Josep María Nolla Jordana, Enginyer Agrònom, membre de la ICEA i d’AGROPRÈS.Participants:-Francesc Xavier Miarnau Domènech, Fructicultor, Enginyer T. Agrícola i membre d’AGROPRÉS.-Miquel Borràs Cabacès, Gerent de Crisol de Frutos Secos i Arboreto SAT’s, OPFH de Fruits Secs.-Ramon Rovira, viverista i productor, finca a Vilobí d’Onyar (Girona).-Representant de la Família Panades, productors a la finca a El Poal (Lleida).

-Representant de la Família Pastor, productors a la finca a El Palau d’Anglesola (Lleida).

19:15 Acte de Cloenda: Josep Mª Vives de Quadras. President de la ICEA.Jordi Sala i Casarramona. Vicepresident d’AGROPRÉS, Director General de Desenvolupament Rural, GC.

 

CaixaBank treu al mercat AgroBank, una nova línia de negoci per reforçar el seu creixement en el sector agrari

CaixaBank ha reafirmat la seva aposta pel sector agrari amb el llançament d’AgroBank, una nova línia de negoci creada per reforçar el creixement en aquest segment i incrementar la vinculació dels més de 330.000 clients d’aquest sector amb els quals compta a l’actualitat.Juan Antonio Alcaraz y Rafael Herrador, durant la roda de premsa a Sevilla.

Sota la marca AgroBank, l’entitat financera presidida per Isidre Fainé i que té a Gonzalo Gortázar com a conseller delegat, ha desenvolupat una oferta específica que inclou l’especialització d’oficines i equips, el disseny de productes i serveis a la carta, el llançament d’una línia de finançament de 2.600 milions d’euro que proveirà de liquiditat immediata a prop de 175.000 clients de l’entitat o l’organització d’iniciatives com activitats o jornades tècniques.

AgroBank suposa l’especialització en el sector agrari de 400 oficines en tot el territori espanyol, que es diferenciaran visualment de la resta i se situaran en els nuclis de població l’activitat econòmica de la qual giri entorn del sector agrari.

Cal destacatr el fet que el volum de negoci de CaixaBank en el sector agrari ascendeix, a juny de 2014, a 14.338 milions d’euros.

 

Un total de 98 explotacions de deu comunitats autònomes d’arreu de l’Estat opten als Premis Porc d’Or d’enguany

El jurat de la vint-i-unena edició dels prestigiosos premis Porc d’Or a l’excel·lència en la producció porcina ha donat a conèixer aquesta setmana les 98 granges de deu comunitats autònomes que opten enguany, amb 123 nominacions en el seu conjunt, a les tradicionals estatuetes d’or, plata i bronze. A més, hi ha el Porc d’Or de Diamant, que és el premi especial del jurat; el de la Màxima productivitat numèrica i el de Sanitat, benestar i medi ambient, que atorga el Ministeri d’Agricultura.

La gran gala de lliurament dels Premis Porc d’Or tornarà a celebrar-se aquest any a Lleida, el divendres 21 de novembre.

Catalunya, al capdavant de les nominacions

Com és habitual, Catalunya encapçala un any més el rànquing de nominacions, amb un total de 35 granges aspirants -una més que en l’edició passada- i 46 nominacions -set menys que l’any passat-. Cal destacar que de les granges catalanes nominades hi ha vint de Barcelona amb un total de trenta nominacions; nou de Lleida amb deu nominacions, i quatre de Girona i dos de Tarragona amb una nominació cadascuna d’elles.

La segueix Aragó, que aquest any escurça distàncies, amb un total de 31 nominacions -quatre més que en 2013- que es reparteixen 24 granges; Castella i Lleó amb tretze granges i 16 nominacions i Navarra amb 11 granges i catorze nominacions, el doble que en la passada edició.

En aquesta edició el nombre de granges analitzades ha estat de 622, amb una mitjana de 1.051 truges per granja i un total, per tant, de 653.722 reproductores, el que representa aproximadament el 30% del cens nacional.

Cal recordar que les granges aspirants es classifiquen per la seva grandària, establint el jurat dels Porc d’Or cinc categories diferents en funció del nombre de truges en l’explotació (1a fins a 200 truges; 2a de 201-500, 3a de 501 a 1.000; 4a de 1.001 a 2.000 i 5a més de 2.001 truges ).

 

Una obra sobre àrees verdes guanya enguany el Premi del Llibre Agrari de la Fira Agrària de Sant Miquel

Proyecto y Diseño de Áreas Verdes (GANADOR)Proyecto y diseño de Áreas Verdes, obra escrita per l’enginyer agrònom Manuel Muncharaz i publicat per Mundi Prensa, ha estat el treball guanyador de la 43a edició del Premi del Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la Fira de Sant Miquel i del saló Eurofruit i que té una dotació de 6.000 euros. El Jurat qualificador ha valorat especialment que el llibre guanyador “és una obra molt innovadora, pràctica i completa, ja que abasta tot el procés de la implantació d’una zona verda, des del seu disseny al manteniment posterior”. També ha remarcat que aquesta és la primera edició del premi en la que guanya un llibre centrat específicament en els espais verds.

El Jurat ha atorgat també tres mencions especials als llibres Pastoreo y desbroce de matorrales en Cameros Viejos, de Teodoro Lasanta, María Paz Errea, Mohammed Rida i Luis Miguel Medrano, editat per l’Instituto de Estudios Riojanos; Chequeos y árboles de decisiones en reproductores y lechones, de Pascual Belenguer, Manuel Toledo i Albert Finestra, publicat per Temis Medical, i Virosis relevantes en el cultivo del tomate, de diversos autors, editat per Phytoma España.

El llibre guanyador

Els membres del Jurat han destacat que Proyecto y diseño de Áreas Verdes, “a diferència de la bibliografia habitual sobre aquest àmbit, aporta una visió agronòmica més que no pas arquitectònica o estètica” i que a més “dóna una visió integral de totes les fases del projecte de creació d’un espai verd, des del disseny a l’execució i fins i tot de l’explotació i manteniment posteriors”. A més,  “L’espai verd és tractat en aquest llibre com un ésser viu, harmonitzant la planta amb l’entorn i integrant tots els aspectes que hi tenen relació”. El Jurat incideix a més en que lluny del model clàssic de jardí versallesc- es planteja un espai verd integrat al territori i sostenible, amb ús de plantes autòctones, el que repercuteix en una major eficiència en el consum d’aigua i en una disminució dels problemes fitosanitaris.Jurat Premi Llibre Agrari 3

Un total de 29 obres han concorregut al premi, plantejat com a reconeixement a les obres publicades recentment, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable al món agrari espanyol, i alhora vol promoure l’elaboració de treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que incrementin la bibliografia sobre el sector agrari. El lliurament del guardó tindrà lloc el 28 de setembre durant la cloenda de la Fira de Sant Miquel.

El Jurat del guardó està format per diversos professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i representants de cadascuna de les institucions patrocinadores (Col·legi d’Enginyers de Monts de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Col·legi de Veterinaris de Lleida i Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya).

 

La Comissió destinarà 30 milions d’euros addicionals per a la promoció de productes agrícoles en resposta al veto rus

La Comissió Europea ha confirmat la seva intenció d’assignar, a partir del 2015, 30 milions d’euros més a les campanyes de promoció de productes agrícoles, que cal sumar als 60 milions d’euros del pressupost anual de la Política Agrària Comuna (PAC). Com que les campanyes de promoció de la PAC han de ser cofinançades pels Estats membres, aquest canvi podria suposar un import addicional de 60 milions d’euros per fer campanyes de promoció de productes agrícoles. Aquest esforç financer té per objectiu pal·liar l’impacte de les mesures russes preses contra alguns productes agrícoles de la Unió Europea (UE) i començarà amb les campanyes de promoció que caldrà presentar abans no acabi el mes de setembre.

Instrument de la PAC

En paraules del comissari europeu d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Dacian Cioloș, “les campanyes de promoció són un dels instruments de la PAC que es poden fer servir a mig termini per fer front a les dificultats que la prohibició russa pot crear en diversos mercats i ajudar els productors a trobar-ne de nous dins i fora de la UE”. Per afegir al respecte que “demano a les organitzacions agràries que aprofitin aquesta oportunitat al màxim i que en les setmanes vinents presentin campanyes de promoció ben ambicioses”.

Aquest anunci complementa, d’una banda, les mesures excepcionals que ja s’han pres de recolzament del mercat de préssecs i nectarines (33 milions d’euros) i d’altres fruites i hortalisses peribles (125 milions d’euros) i, de l’altra, les ajudes a l’emmagatzematge privat de mantega, llet desnatada en pols i formatge que es van anunciar la setmana passada i que entraran en vigor aquesta.

Agents Rurals del Departament d’Agricultura intervenen cargols poma en una bassa d’una finca priva d’Alcanar

???????????????????????????????Membres del Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) van ser avisats que en una bassa dins d’una finca privada d’una urbanització d’Alcanar Platja, a la comarca del Montsià, s’havien vist postes de cargol poma.

Immediatament van anar a fer la comprovació sobre el terreny i van verificar que efectivament un particular, de nacionalitat estrangera, tenia dins de la finca de casa seva una bassa on hi havien diversos exemplars de cargol poma i nombroses postes. La persona afectada va al·legar el seu desconeixement que fos una espècie invasora i que la tinença està estrictament prohibida. Els exemplars d’aquesta espècie invasora provenien de riu Ebre i van ser recollits per  aquesta persona per simple curiositat sense valorar els grans danys que podia ocasionar.

Els Agents van procedir a la recollida dels exemplars que es veien i la destrucció de les postes.  Tècnics del Departament d’Agricultura es desplaçaran a la finca per assegurar que ha quedat neta i també per intentar esbrinar si a partir d’aquí s’han pogut estendre cap a d’altres indrets.

Presentació de denúncia

Els Agents Rurals van aixecar acta de la seva actuació i han presentat la corresponent denúncia, que serà tramitada al mes ràpidament possible.

Amb aquest succés es posa de manifest la importància de la col·laboració ciutadana i la de continuar fent esforços de conscienciació a tota la població sobre el perill d’aquesta plaga. Cal recordar que està prohibida la possessió, el transport i el tràfic o comerç de totes les espècies incloses dins el Catàleg d’espècies exòtiques invasores (Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost), com és el cas del cargol poma, així com la prohibició de la seva introducció al medi natural.

Per controlar la presència d’espècies invasores i minimitzar-ne els efectes sobre el medi, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està duent a terme diverses accions en el camp del seguiment, el control o l’eradicació d’espècies invasores als ecosistemes de Catalunya. D’una banda, es desenvolupen les mesures de precaució i prevenció per anul·lar o minimitzar el risc de contaminació biològica als ecosistemes, i de l’altra, s’actua sobre els sistemes afectats mitjançant el seguiment i la implantació de mesures per mitigar i evitar la dispersió de l’espècie en qüestió.