La Comissió impulsa el paper dels interlocutors en la planificació i l’ús dels fons estructurals i d’inversió europeus

La Comissió Europea ha adoptat a principis del 2014 un conjunt de normes comunes per millorar la consulta, la participació i el diàleg amb els seus interlocutors (autoritats regionals, locals, municipals i altres autoritats públiques, sindicats, associacions d’empresaris, ONG i organismes responsables de fomentar la inclusió social, la igualtat de gènere i la no discriminació) en matèria de planificació, aplicació, seguiment i avaluació dels projectes finançats pels fons estructurals i d’inversió europeus.

Aquests fons són els següents: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Codi de conducta

Aquest conjunt de normes comunes, que serà un codi de conducta europeu en matèria de partenariat o règims d’associació, exigeix que els Estats membres millorin la col·laboració entre, d’una banda, les autoritats responsables de fer servir els fons estructurals i d’inversió i, de l’altra, els interlocutors dels projectes perquè sigui més fàcil compartir informació, experiència, resultats i bones pràctiques durant el període de programació 2014-2020 i es pugui contribuir d’aquesta manera a garantir que els diners es fan servir de manera eficaç.

«Volem que els Estats membres treballin en partenariats constructius amb les parts interessades per planificar i aplicar els programes finançats pels fons estructurals i d’inversió i maximitzar-ne l’impacte», ha declarat el Comissari Europeu de Treball, Assumptes Socials i Integració, László Andor.

El codi de conducta esmentat, que adopta la forma d’un reglament de la Comissió jurídicament vinculant, estableix objectius i criteris per garantir que els Estats membres apliquin el principi del partenariat o de l’associació col·lectiva; això significa que els Estats membres estan obligats al següent:

  • Garantir la transparència en la selecció dels representants de les autoritats regionals, locals i altres autoritats públiques, dels interlocutors socials i econòmics i dels organismes de la societat civil com a membres de ple dret dels comitès de seguiment dels programes
  • Presentar interlocutors que disposin de la informació adequada i de temps suficient (requisit previ d’un autèntic procés de consulta)
  • Garantir que els interlocutors s’impliquin eficaçment en totes les fases del procés, des de la preparació fins a l’aplicació, la supervisió i l’avaluació de tots els programes
  • Finançar la millora de les capacitats dels interlocutors i de les seves competències amb vistes a la seva participació activa en el procés
  • Crear plataformes per a l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de bones pràctiques i de polítiques innovadores

El Reglament estableix els principis que cal que apliquin els Estats membres, però deixa un ampli marge de maniobra perquè organitzin de manera precisa les modalitats pràctiques de participació dels interlocutors corresponents en les diferents etapes de la programació.

Estreta col·laboració entre les parts implicades

El partenariat, un dels principis clau de la gestió dels fons de la Unió Europea, demana una estreta col·laboració de les autoritats públiques nacionals, regionals i locals dels Estats membres amb el sector privat i altres parts interessades. Fins ara, tot i formar part de la política de cohesió, les observacions de les parts interessades indiquen que la seva aplicació ha variat considerablement entre els diferents Estats membres en funció de si el marc institucional i la cultura política de cada Estat membre ja era favorable a la consulta, a la participació i al diàleg amb les partes interessades.

El nou reglament de la Comissió, jurídicament vinculant i directament aplicable (anomenat «acte delegat»), reforça per tant el partenariat que s’esmenta a l’article 5 del Reglament pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al FEDER, al FSE, al Fons de Cohesió, al FEADER i al FEMP per al període 2014‑2020.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: