Espanya ha incrementat la seva eficiència productiva en gairebé set garrins per truja i any els últims 20 anys

pariderasAmb motiu de la celebració enguany de la vintena edició dels Premis Porc d’Or, convocats per l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) amb la col·laboració de Zoetis -com a empresa coorganitzadora- i del Govern d’Aragó, i que es lliuraran a Saragossa el 22 de novembre, l’organització ha donat a conèixer dades que reflecteixen l’enorme transformació soferta per aquest important sector productiu al nostre país en les últimes dues dècades.

Els prestigiosos Premis Porc d’Or es lliuren anualment a les granges que més destaquen pels seus resultats productius entre les inscrites al BDporc ( base de dades de referència del porcí espanyol) de l’IRTA a nivell nacional, que avui dia conté informació d’unes 660 explotacions i 650.000 truges de tot el país.

Les dades recollides anualment en el BDporc, des de fa dècades, permeten realitzar una interessant anàlisi de l’evolució d’aquest sector en els últims 20 anys, el que ha posat de manifest , entre d’altres , un continu increment en la grandària de les granges (de 719 truges per explotació el 2007 fins a les 986 truges en 2012); “Aquest increment creiem que es deriva -assegura José Luis Noguera, director del BDporc ( IRTA )- de la recerca d’una major professionalització del sector, millora de l’organització de la producció, augment de l’eficiència, i economia d’escala per optimitzar costos”.

En relació a l’eficiència productiva , l’esmentat anàlisi posa de manifest que , en els últims vint anys s’ha augmentat en gairebé set garrins deslletats més per cada truja productiva a l’any, amb una mitjana de productivitat del conjunt en 2012 de 26,57 garrins deslletats per truja productiva i any, i màxims registrats (2011) de fins a 33, 26 garrins deslletats per truja productiva i any , el que ens situa entre els principals països productors pel que fa a aquest índex tècnic es refereix.

Espanya, amb 26 milions de porcs inclosos garrins, porcs d’engreix, reproductores i verro , és el segon productor de porcí a nivell de la Unió Europea i el quart a nivell mundial. Aquestes xifres han situat al porcí al capdamunt dels sectors productius a Espanya, amb una aportació al PIB superior als 4.500 milions d’euros, el que suposa més d’un 37% de la Producció Final Ramadera (PFG) i del 14% de la Producció Final Agrària (PFA) i , sent el sector ramader amb més pes en l’economia espanyola.

País netament exportador

En els últims anys el sector porcí espanyol ha passat de ser importador a ser netament exportador incrementant el seu volum d’exportacions un 17 % des de l’any 2000 a causa, entre d’altres, la millora sanitària de la nostra cabanya. Actualment el sector exporta gairebé el 40 % del que produeix , 1.369.527 tones, de les que 1.057.771 tones es dirigeixen a la Unió Europea i 311.756 ta països tercers.

Segons explica Miguel Ángel Figuera, director de l’Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí ( ANPROGAPOR ), entitat col·laboradora del BDporc, “durant els últims anys el comerç exterior del sector ha experimentat un increment notable, no només en volums d’exportació sinó en la qualitat de les exportacions , sent en l’actualitat molt més estructurada. Actualment les nostres exportacions intra i extra comunitàries han deixat de ser d’oportunitat i puntuals per esdevenir un fet estructural de què depèn el correcte funcionament del mercat intern”.

Les nostres exportacions intracomunitàries s’han incrementat en l’última dècada un 266% i el comerç extracomunitari un 540% . Els principals compradors intracomunitaris són França (22,67%), Portugal (14,73% ), Itàlia (10,82% ) i Alemanya (6,06%). Al mercat de la UE es ven principalment carn ( 73% ), animals per a sacrifici ( 10% ) , productes preparats ( 6% i augmentant ) i despulles ( 5% ).

“Pel que fa a la venda a tercers països -afirma Higuera- està liderada pel tàndem Xina- Hong Kong , gairebé a l’una amb Rússia i seguida pel Japó i Corea del Sud . En aquests mercats , per productes, segueix predominant la carn ( 45% ) , seguida de les despulles ( 34% ) i la cansalada ( 10% )” .

El Departament d’Agricultura i el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits Agrícoles de Catalunya signen un conveni per a la difusió de SmartFruit IPM International Congress

El conseller delegat de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Catalanes (PRODECA), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Jordi Bort, i el president del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Ramon Lluis Lletjós, han signat un conveni de col·laboració per a la difusió de SmartFruit IPM International Congress entre els professionals de l’assessorament agrari de Catalunya.

D’acord amb el conveni, els enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles col·legiats accediran a una quota reduïda a l’hora d’inscriure’s com a congressistes a SmartFruit, un congrés internacional sobre la gestió integrada de plagues en cultius fructícoles, que tindrà lloc al Palau de Congressos de Montjuïc, a Barcelona, del 2 al 4 de febrer de 2014.

El Departament d’Agricultura, a través de PRODECA, i en col·laboració amb el sector productiu i el sector de la comercialització de productes fitosanitaris, impulsen aquest esdeveniment internacional que aplegarà una setantena d’investigadors i experts en gestió de plagues procedents de països tan diversos com els Estats Units, Nova Zelanda, Holanda, Hongria, Itàlia, Mèxic, Xile, França o de l’Estat espanyol, entre d’altres.

SmartFruit IPM International Congress esdevindrà la cita més important a Europa sobre sanitat vegetal, i la seva celebració coincideix amb l’entrada en vigor de la Directiva Comunitària d’ús sostenible de fitosanitaris, que incorpora un esperit de preservació del medi ambient i de la salut a l’hora de produir aliments.

Fruit sa i segur i econòmicament rendible

El tractament de les plantes per a què donin un fruit sa i segur, econòmicament rendible i mediambientalment sostenible és l’eix entorn al qual s’exposarà els resultats de la recerca dels experts internacionals congregats a Barcelona per participar a SmartFruit.

D’acord amb la Directiva Comunitària que entra en vigor a partir de gener de 2014, els agricultors europeus hauran de disposar d’un assessor en gestió integrada de plagues, que vetlli pel bon tractament de les plantes, amb vistes a una millor protecció tant de l’entorn com de la salut laboral i dels consumidors.

Una de les titulacions que habiliten per a l’exercici professional d’assessor en gestió integrada de plagues és l’enginyeria tècnica agrícola, i per això, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya s’ha sumat a SmartFruit IPM International Congress com a col·laborador actiu, entenent que els seus col·legiats podran accedir a un fòrum de formació i actualització de coneixements en sanitat vegetal de primer ordre.

Per la seva banda, el DAAM vol propiciar que Barcelona esdevingui un referent internacional en sanitat vegetal, amb una plataforma com SmartFruit, que vol potenciar el debat científic i la recerca entorn a la sostenibilitat alimentària.

Unió de Pagesos reclama que l’estella forestal s’inclogui en la Taula de preus de la fusta de la Llotja de Vic

Unió de Pagesos (UP) ha reclamat que l’estella forestal s’inclogui en la Taula de preus de la fusta, ja que es tracta d’un biocombustible que està experimentant una demanda creixent a Catalunya, justificada per la seva qualitat com a font alternativa d’energia tèrmica. El sindicat, que va fer aquesta demanda en la reunió de la Taula de preus de la fusta, a la Llotja de Vic, que va tenir lloc el passat 19 d’octubre, ja s’havia adreçat en el mateix sentit i en ocasions anteriors a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del departament d’Agricultura.

La creació recent de la marca de garantia DBOSQ, impulsada pel sector forestal català, permet assegurar la qualitat de l’estella per a ús energètic, i donar confiança al consumidor final en certificar la informació sobre el contingut d’humitat, granulometria, impureses, contingut de cendres i poder calorífic. A més, aquesta marca permet traçar l’origen del producte i promoure l’ús de l’estella de proximitat, fet que també comporta donar suport a la gestió sostenible dels boscos.

Per al sindicat, la cotització de l’estella forestal en la Taula de preus de la fusta suposaria una oportunitat per dinamitzar el sector, reduir el risc d’incendis i de pèrdua de biodiversitat, així com per generar ocupació. El bosc és un element productiu de moltes explotacions agràries. Segons el cens agrari del 1999 elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística estatal, a Catalunya el 95,7% dels titulars forestals eren també productors d’altres sectors, mentre el 4,3% restant ho eren en exclusiva.

Les poblacions d’isard a les reserves nacionals de caça de Catalunya presenten uns censos estables

El resultat dels censos d’estiu que els agents rurals, guardes de reserva de fauna i personal tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural realitzen a les reserves nacionals de caça del Pirineu mostra una estabilització de les poblacions.bd1513ef-1bb7-4cb0-b4e0-f7f61f8c8295

Els censos anuals que es realitzen rutinàriament en el programa de seguiment d’aquesta espècie mostren una població dins d’aquests terrenys gestionats per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de més 6 mil exemplars comptats. Aquesta xifra, malgrat haver disminuït lleugerament respecte de l’any passat, queda lluny del mínim assolit l’any 2006 quan les poblacions van ser afectades per la malaltia del pestivirus a diferents zones del Pirineu. Malgrat haver-se detectat casos puntuals d’animals afectats per aquesta malaltia, la lleu davallada només es pot relacionar amb les oscil·lacions naturals de les poblacions que poden haver afectat la demografia.

Els resultats dels censos realitzats a les reserves nacionals de caça són prou explícits, d’acord amb les dades següents (cal recordar que les poblacions d’aquests animals estan sotmeses a fluctuacions anuals que es consideren normals):

Resultat del cens de 2012

Resultat del cens de 2013

RNC Alt Pallars

1.905

1.557

RNC Cerdanya-Alt Urgell

444

563

RNC Cadí

1.382

1.272

RNC Freser-Setcases

3.162

2.771

Total

6.893

6.163

A més d’aquestes poblacions, cal comptar els exemplars que viuen al Parc Nacional d’Aigüestortes i la zona perifèrica, i també a d’altres massissos gestionats mitjançant la figura d’àrees privades de caça i zones de caça controlada. Es pot estimar una població d’isards a Catalunya al voltant dels 10 mil exemplars.

D’acord amb l’establert per a la temporada de caça 2013-14, els isards podran ser caçats aquesta tardor entre el 13 d’octubre i el 31 de gener amb l’ajustament corresponent al nombre d’exemplars de la població que permeti l’aprofitament sostenible.

Aquestes dades s’han fet públiques avui coincidint amb el II Rupicapra Symposium que s’està duent a terme aquests dies a Bellver de Cerdanya, i que posa en contacte científics, gestors, caçadors i naturalistes d’arreu del món per identificar quines són les necessitats actuals en el camp de la investigació sobre la biologia, la sanitat, el seguiment i la gestió dels isards.

Augmenta un 0,37% el nombre d’ocupats en el sector agrari a Catalunya en el tercer trimestre del 2013

??????????El nombre d’ocupats en el sector agrari a Catalunya en el tercer trimestre del 2013 s’ha situat, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), en 54.000, la qual cosa representa un increment del 0,37% en relació amb el segon trimestre d’enguany, segons ha informat el Departament d’Agricultura. Pel que fa a la variació interanual, per comparació amb el tercer trimestre del 2012, la confrontació de les xifres encara és desfavorable, malgrat el lleuger augment que registren aquestes darreres dades.

Aquestes xifres insinuen una tendència favorable a l’ocupació agrària, ja apuntada a partir del primer trimestre del 2013. Efectivament; després d’un 2012 caracteritzat per acusades fluctuacions estacionals, i que es va cloure amb un quart trimestre negatiu, en el qual el nombre d’ocupats es situà per sota dels 50.000, des de començaments d’enguany el ritme d’increment de les xifres d’ocupació es manté constant, malgrat que encara es situï en unes cotes modestes que no hagin permès recuperar els nivells dels trimestres centrals de l’any passat.

Agirucultura ha assenyalat que “no deixa de ser significatiu que s’hagin registrat tres trimestres consecutius d’augment de l’ocupació”. Caldrà, però,“esperar les xifres del quart trimestre per a poder constatar si ja es pot considerar que hem emprès amb força el camí de la recuperació. Per ara, s’imposa la prudència”, ha afegit el Departament.

El comportament d’aquesta variable ha estat sensiblement diferent a Catalunya i al conjunt de l’estat, on el nombre d’ocupats agraris ha davallat en més de 55.000. En termes relatius, aquesta disminució equival a una pèrdua del 7,2% per comparació amb el trimestre anterior i del 2% en el còmput interanual.

Agroprés participa de nou en l’organització de la Jornada Agrària de la Fira de Girona

Com ja hem fet els dos darrers anys, des d’Agroprés participem en la organització de la Jornada Agraria de la Fira de Girona, el dia 30 d’octubre. Enguany, el tema és el futur del Col·legis Professionals i dels treballs professionals. Pensem que pot ser molt interessant per a tots els que estan col·legiats, especialment per als tècnics i en el nostre cas pels enginyers agrònoms i pels enginyers tècnics agrícoles.

Programa:

EL FUTUR DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DELS SERVEIS PROFESSIONALS A CATALUNYA

 Jornada a GIRONA, dimecres 30 d’octubre de 2013

Benvinguda als assistents                                                                                                          9.45 h

Presentació de la Jornada                                                                                                          9.55 h

Sr. Jesús Domingo Martínez, president de la demarcació de Girona del COETAPAC i president d’Agroprés.

 Inauguració del Conseller                                                                                                        10.00 h

Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell, conseller del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 Ponència “Col·legis professionals, quin és el seu futur des de l’òptica jurídica” 10.15 h

Sra. Bibiana Segura, assessora en matèria d’Administració de Justícia del Gabinet del Conseller.

Pausa – cafè                                                                                                                                        11.00 h

Taula rodona i debat obert                                                                                                          11.30 h

Amb la participació de la ponent, Sra. Bibiana Segura i moderador Sr. Ramón Lluís Lletjós, president del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. També participaran els presidents dels Col·legis que conformen la Taula de l’Enginyeria de les Comarques Gironines (TEG): Sr. Narcís Bartina, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona; Sr. Robert Lluís, president de la TEG i delegat a Girona del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports; Sr. Jaume Masgrau, president de la demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Sra. Marga Moll, presidenta de la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya. A més Sra. Sílvia Burés, presidenta del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i Sr. Bernat Serdà, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona.

Lliurament de premis del Col·legi als Projectes Finals de Carrera d’Enginyeria Tècnica Agrícola         13.30 h

A càrrec del Director de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, Sr. Joaquim Salvi, i del Director dels Serveis Territorials de la demarcació de Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Sr. Vicenç Estanyol.

Cloenda de la Jornada                                     13.45 h

Sr. Ramón Lluís Lletjós, president del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.

Sr. Robert Lluís, president de la Taula de l’Enginyeria de les Comarques Gironines i delegat a Girona del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

La jornada és gratuïta i oberta a tothom. Més informació:  Tel.: 972 24 00 47 – A/e: girona@agricoles.org

El centre de selecció i millora de la raça bruna s’instal·larà a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu, a Bellestar

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha confirmat la intenció del seu departament d’instal·lar el Centre de Testatge de la raça  “Bruna dels Pirineus” a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu. a Bellestar (Seu d’Urgell), amb l’objectiu de consolidar-lo com a centre de referència en la millora de la raça i de la competitivitat del sector d’una banda, i de l’altra fomentar el desenvolupament rural de les comarques de Muntanya.

“En aquest desenvolupament de les comarques de muntanya considerem que és molt important potenciar aquelles activitats que els son pròpies o que els poden aportar un plus important tant des el punt de vista social, com econòmic i territorial”, ha assenyalat Pelegrí.

En aquest sentit, cal destacar  que en els darrers anys s’han anat desenvolupant noves activitats a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu:

  • Impuls i recolzament al turisme rural
  • Formació del sector formatger. Pla de formació dels formatgers
  • El 20 abril del 2012 es va traslladar l’activitat eqüestre que tenia el Departament a l’escola amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Aquesta activat ha de ser un puntal per desenvolupar activitats de turisme relacionades amb el mon del cavall, així com per al desenvolupament de la part ramadera de la cria de cavalls de sella.

El conseller d’Agricultura ha remarcat que “aquestes iniciatives entenem que cal anar-les consolidant i a la vegada pensem que no podem oblidar el rol de la ramaderia de muntanya en el desenvolupament d’aquest territori i per aquest motiu entenem que un pas en aquesta direcció és la ubicació del centre de testatge de la Vaca Bruna del Pirineu a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu ja que aquest fet comportarà tenir ubicades les instal·lacions en l’entorn natural de la raça, reforçar la col·laboració público-privada en la conservació i difusió de races autòctones i potenciar la sinergia per la formació, la difusió i coneixement de la raça bruna dels Pirineus“.