Es presenten diverses actuacions en aclarida i esporga durant la Jornada de poma d’estiu a Mas Badia

Pomera 08-08-2010A principis de setembre va tenir lloc a l’IRTA Mas Badia la Jornada Tècnica Fructícola d’estiu. Durant la mateixa, els assistents van realitzar un recorregut per diferents estacions ubicades en algunes de les parcel·les de l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia on, entre d’altres, van poder veure les actuacions que es fan en aclarida i en esporga en el marc de la mecanització dels processos, que és clau en fructicultura per tal de reduir els costos de producció de la poma.

En la tradicional exposició de varietats de poma d’estiu van destacar les noves seleccions de “Gala”, caracteritzades per presentar una major coloració que les seleccions que es disposaven fins ara. Aquest any, a l’hora de comentar les varietats, a més del comportament agronòmic d’aquestes, es va donar als assistents informació dels diferents graus d’estries dels fruits.

Gestió del reg

Pel que fa a la millora de la gestió del reg es van presentar els resultats de l’eina GiroReg, instal·lada en 12 plantacions comercials de la província de Girona. En aquest sentit, es va fer especial èmfasi en els reptes per seguir fent un bon ús d’aquest recurs limitat, on els estalvis d’aigua amb la utilització de regs més eficients es de l’ordre del 40 %.

Finalment, es van tractar dos aspectes en la protecció de cultius. Per una banda, els resultats i les novetats en el control de Pseudococcus viburni i per l’altre, la darrera situació, en la que no han aparegut cap focus més de la malaltia, així com s’explicaren les mesures preses després de detectar brots afectats per foc bacterià a la zona fructícola del Baix Ter.

Anuncis

El Departament d’Agricultura avançarà el 50% dels pagaments directes de la PAC a partir del 16 d’octubre

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, s’ha congratulat del fet que el Comitè de Pagaments Directes de la Unió Europea (UE) hagi dictaminat favorablement el projecte de Reglament de la Comissió que autoritza els pagaments directes de la Política Agrària Comuna (PAC) a aquells estats o Comunitats Autònomes que desitgin fer un avançament del 50% del pagament únic.DSCN0008

Així, a partir del 16 d’octubre es podrà avançar el la bestreta del 50% de totes les línies de pagaments directes dins del primer pilar de la PAC corresponents a la campanya 2013, i la resta s’efectuaran a partir de l’1 de desembre.

Pelegrí s’ha mostrat satisfet d’aquesta decisió de la UE atès que Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a demanar-ho donades les actuals circumstàncies econòmiques, i ja ha donat instruccions per a endegar el procediment que permeti fer aquest pagament el més aviat possible.

A nivell de Catalunya, aquesta bestreta suposa que els agricultors rebin dins del mes d’octubre 135M€, quantitat que permetrà millorar la liquiditat de les explotacions agràries, en una època de l’any agrícola en què s’acumulen moltes despeses.

Per la seva part, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha destacat que s’hagi aconseguit que la Comissió Europea autoritzi als Estats membres el pagament d’aquesta bestreta. L’organització agrària ha assenyalat que “és molt important transferir liquiditat a les explotacions agràries catalanes injectant aquests diners al sector agrari amb la major celeritat possible”.

El 24 de setembre es farà una jornada tècnica sobre l’elaboració de pa a l’IRTA de Monells

El 24 de setembre se celebrarà, a l’Auditori de l’IRTA de Monells (Girona), una jornada tècnica sobre l’elaboració de pa, organitzada per l’IRTA, del Departament d’Agricultura.pan-blanco1-406x280

El pa és un aliment bàsic elaborat generalment amb cereals, normalment en forma de farina, i un medi líquid, habitualment aigua, que compte amb una antiquíssima tradició en el nostre país i que ha arribat fins a l’actualitat. Va ser introduït a Espanya pels celtibers en el segle III a.C., de manera que ja era conegut en aquest indret abans que els romans arribessin a la península i, per tant, és un aliment que compte amb una dilatada història en la nostra cultura.

Aquesta jornada pretén oferir al sector flequer, fariner i a tots aquells que hi estiguin interessats, eines per poder elaborar i caracteritzar un pa de qualitat adaptat a les demandes dels consumidors actuals.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà (telèfon 972 630 123 ext. 108) o per correu electrònic monica.pascual@gencat.cat.

Nova acció de la Unió Europea per protegir la biodiversitat de les espècies invasores problemàtiques

La Comissió Europea ha proposat una nova legislació per prevenir i gestionar l’amenaça creixent de les espècies invasores. Actualment hi ha a Europa més de 12.000 espècies alienes al seu medi natural, gairebé el 15% de les quals són invasores, i el seu nombre augmenta ràpidament. La proposta té per objecte abordar els problemes que plantegen aquestes espècies, que són:

 • Problema econòmic. Les espècies al·lòctones invasores causen anualment a Europa uns danys estimats en almenys 12.000 milions d’euros a la salut humana (per exemple, la vespa asiàtica o el mosquit tigre, que poden tenir efectes mortals), a les infraestructures (la fallopia japonica als edificis) i a l’agricultura (el coipú als conreus).
 • Problema ecològic. Les espècies invasores poden malmenar seriosament els ecosistemes i provocar l’extinció de les espècies necessàries per mantenir l’equilibri del medi natural. Per exemple, el cirerer americà pertorba els ecosistemes forestals, i l’esquirol de les Carolines desplaça l’esquirol vermell autòcton. Les espècies exòtiques invasores són la segona causa de pèrdua de biodiversitat al món després de la pèrdua d’hàbitats.
 • Problema estratègic. Molts Estats membres ja dediquen considerables recursos a afrontar aquest problema, però els seus esforços no són eficaços si es limiten a l’àmbit exclusivament nacional.  Per exemple, la campanya d’eradicació del julivert gegant a Bèlgica no donarà cap resultat si l’espècie hi torna a entrar a través de França.

El comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat: “La lluita contra les espècies al·lòctones invasores és un bon exemple dels avantatges de treballar junts. La legislació que proposem contribuirà a protegir la biodiversitat, ens permetrà centrar-nos en les amenaces més greus i ens ajudarà a augmentar l’eficàcia de les mesures nacionals i a assolir resultats de la manera més rendible.  Espero col·laborar amb els Estats membres i el Parlament Europeu per implantar aquesta legislació i intensificar els esforços per abordar aquest greu problema arreu d’Europa”.

Anàlisi de riscos i de proves científiques

La proposta es centra en una llista d’espècies al·lòctones invasores problemàtiques per a la Unió, que es compilarà amb els Estats membres a partir d’una anàlisi de riscos i de proves científiques. Les espècies incloses a la llista es prohibiran a la UE, és a dir, no es podran importar, comprar, vendre, utilitzar ni alliberar. S’adoptaran mesures especials davant les dificultats que es plantegin per als comerciants, criadors o propietaris d’animals de companyia durant el període transitori.

S’inclouen tres tipus d’intervenció:

 • Prevenció. Els Estats membres organitzaran controls per prevenir la introducció intencionada de les espècies en qüestió. Ara bé, moltes s’introdueixen a la UE de manera no intencionada, com a contaminants en mercaderies o atrapades en contenidors. Els Estats membres hauran de detectar aquestes vies d’introducció i prendre les mesures correctores necessàries.
 • Alerta primerenca i resposta ràpida. Quan els Estats membres detectin que una espècie problemàtica per a la Unió s’estigui establint, prendran mesures immediates per tal d’eradicar-la.
 • Tractament de les espècies al·lòctones invasores ja establertes: els Estats membres hauran d’aplicar les mesures necessàries per reduir al mínim els perjudicis que puguin causar.

La proposta fomenta el canvi cap a un criteri harmonitzat i més preventiu i eficaç que redueixi a llarg termini el cost dels danys i de la intervenció.

El Parlament Europeu i el Consell estudiaran el Reglament proposat. Els Estats membres participaran plenament en la compilació de la llista i podran proposar que s’hi incloguin espècies. El règim es complementarà amb un mecanisme de suport informatiu, la xarxa europea d’informació d’espècies exòtiques.

Dues obres sobre plantes forestals i el Castell del Remei guanyen el Premi del Llibre Agrari de la Fira de Sant Miquel

Les obres Producción y manejo de semillas y plantas forestales, de diversos autors, editada pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i El Castell del Remei (Terra, aigua i cultura del vi a la plana d’Urgell), de Jaume Mateu, publicada per Pagès Editors, han guanyat ex aequo la 42a edició del Premi del Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel i que té una dotació de 6.000 euros. Un total de 42 obres (11 més que l’any passat) han participat en la convocatòria d’enguany del Premi del Llibre Agrari, l’únic d’aquestes característiques convocat a l’Estat espanyol.

El Premi del Llibre Agrari és patrocinat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, el col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el Col·legi Oficial d’Enginyers de Monts i  Caixabank.Portada Producción y manejo de semillas...1

Producción y manejo de semillas y plantas forestales és un una acurada recopilació de les espècies vegetals més importants —103 en total— destinades a la repoblació forestal en la que han participat un centenar d’especialistes procedents d’universitats, centres de recursos genètics i altres entitats relacionades amb el tema. L’obra està dividida en dos volums i inclou, a més d’una extensa fitxa de cada planta (amb informació sobre la biologia reproductiva, distribució i les tècniques de maneig), nombroses fotografies, quadres i gràfics dels hàbitats climàtics (temperatures, pluviometria) de les espècies consignades. El llibre també incideix en la legislació sobre la comercialització dels materials de reproducció i consells sobre el seu ús, així com informació sobre la producció de plantes (llavors i plançons) i els objectius i planificació de les repoblacions.

El Jurat del Premi del Llibre Agrari ha incidit en “el valor d’aquest treball ingent de recopilació i actualització de dades, fruit de 8 anys de recerca, que pot esdevenir de gran utilitat  tant per a gestors forestals com per a empreses productores de llavors i plançons”.

L’obra ha estat coordinada por Jesús Pemán (Universitat de Lleida), Rafael Mª Navarro (Universidad de Córdoba), Juan Luis Nicolás (Centro Nacional Recursos Genéticos El Serranillo), Maria Aranzazu Prada (Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana) i Rafael Serrada (Centro Investigación Forestal INIA).

La història del Castell del Remei

El Castell del Remei (Terra, aigua i cultura del vi a la plana d’Urgell) repassa la història de l’explotació agrària del Castell del Remei, a la plana de Lleida (comarca de la Noguera), des de mitjans del segle XIX, amb l’adquisició de la mateixa per part de la família Girona, fins a l’any 1982, en que passa a la família Cusiné.Portada Castell del Remei

El Jurat ha valorat “el valuós treball de recopilació històrica per explicar l’evolució de la que durant quasi un segle ha estat una de les millors explotacions agràries de la plana de Lleida, amb una constant incorporació d’innovacions agrícoles que l’ha convertit en un punt de referència a tot Catalunya”. L’autor, Jaume Mateu Giral, és professor emèrit de l’Àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona. Ha publicat, entre altres, La vida econòmica a les terres de Lleida (1850-2005), El tresor dels Canals d’Urgell, Terra i treball a les Garrigues i El procés d’especialització oliverera, 1850-1950: Història d´un fracàs?

En aquesta edició del certamen el Jurat ha volgut “premiar dues obres molt interessants però totalment diferents quant al plantejament, ja que Producción y manejo de semillas y plantas forestales és un llibre de caràcter molt tècnic i El Castell del Remei és un treball que té un interès bàsicament històric, econòmic i sociològic”.

42 llibres presentats

L’edició d’enguany ha destacat per l’augment notable (un 35%) de les obres presentades, un total de 42, i per la gran varietat i -en alguns casos- per l’originalitat de les temàtiques tractades. Els àmbits temàtics de les obres presentades són els de botànica, plagues, gastronomia, horticultura urbana i rural, biotecnologia agrària, ramaderia, malalties dels animals domèstics (veterinària), insectes, espais naturals, medi ambient, cultius de fruita i de plantes, flora, micologia, enginyeria de regs, agricultura ecològica i agricultura de proximitat.

El lliurament del premi es durà a terme en el decurs de la cerimònia de cloenda de la 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, saló que tindrà lloc del 26 al 29 de setembre d’enguany. En aquest acte, l’autor guardonat exposarà els aspectes fonamentals de l’obra guanyadora i rebrà el premi en metàl·lic i el diploma corresponent.

El jurat és integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de les institucions patrocinadores.  Els membres del jurat són Antoni Nadal, del Col·legi d’Enginyers de Monts de Catalunya (president); Maria Mercè Aniz, del Col·legi d’Enginyers de Monts de Catalunya; Carles Estaran i Joan Antoni Martín, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya; Carmen López i Josep Torra, del Col·legi de Veterinaris de Lleida; Francesc Clarisó, Isabel Perea i Carles Bernat, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. Actua com a secretari Santiago Planas, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

L’IRTA, la UdL i ILERFRED treballaran conjuntament en l’enginyeria de conservació de productes vegetals

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura, la Universitat de Lleida (UdL) i l’empresa Industrial Leridana del Frío S.L. (ILERFRED), han signat un conveni per tal de crear una unitat conjunta de R+D+i en l’àmbit de l’enginyeria de la conservació de productes vegetals que s’ubicarà al Fruitcentre, a Lleida.

El propòsit d’aquesta unitat conjunta és la de desenvolupar nous equips i instal·lacions per a les centrals hortofrutícoles en els àmbits de la pre-refrigeració i refrigeració dels productes vegetals, de les atmosferes controlades i dinàmiques o en nous sensors, equips i programari per al control de les condicions ambientals i efectes dels paràmetres de conservació sobre la qualitat dels productes.

Aquesta unitat conjunta vol abordar també el desenvolupament de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al servei del seguiment de l’estat de les instal·lacions i dels productes, així com l’estalvi energètic en aquests tipus d’instal·lacions.

El Departament d’Agricultura impulsa el debat científic sobre les estratègies de lluita contra les pedregades

7defc9ff-e3dc-42ca-832a-6afe7580ce0e

El proper 17 de setembre, l’Escola Tècnica superior d’Enginyeria agrària de Lleida (ETSEA) acollirà la Jornada sobre estratègies de lluita en la protecció dels cultius contra les pedregades, organitzada pel Departament d’Agricultura amb l’objectiu d’analitzar i debatre tots els elements i alternatives que actualment disposa el sector per fer front a una de les inclemències meteorològiques que més afecta la collita de fruita i altres cultius a Catalunya: les pedregades o calamarsades.

Aquesta jornada es planteja amb la intenció d’analitzar de forma separada tres dels instruments que, cadascun d’ells en la seva pròpia essència i amb resultats diferents sobre factors com la qualitat i la quantitat de la collita esperada, permeten fer front a les pedregades. Es tracta de les xarxes antipedregada, les assegurances agràries i l’estimulació de la precipitació mitjançant la sembra de nuclis de gel artificial amb ús de iodur de plata.

A tal efecte, s’ha previst la intervenció en cadascun dels blocs previstos d’experts i professionals de reconegut prestigi, així com de tècnics vinculats estretament al sector productor i comercialitzador amb profunds coneixements en la matèria, de manera que les visions contraposades permetin disposar, sota la base de l’elevat rigor científic i tècnic que aportaran les persones que intervindran, dels elements de judici necessaris a l’hora de prendre decisions.

Experts en la matèria

La participació de catedràtics experts en la física de núvols, en climatologia i en la producció hortofructícola, permetran un anàlisi acurat i rigorós de les tècniques aplicades en cadascuna de les alternatives a la lluita contra les pedregades. En aquest sentit destaca la participació d’experts de l’ANELFA, associació francesa en la lluita contra les inclemències meteorològiques que des de l’any 1952 porta a terme de manera ininterrompuda campanyes de lluita anticalamarsa.

També és prevista la participació de catedràtics de física de l’atmosfera i de física aplicada i experts en la física de núvols tant de la Universitat de Barcelona com de la Universitat de León, de responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de de professors titulars de l’ETSEA.

El debat s’enriquirà amb la participació, per part del sector, de destacats responsables d’importants cooperatives productores de fruita d’arreu de Catalunya, mentre que per part de l’Administració s’aportarà la visió d’aquesta en relació als costos i l’eficiència dels instruments de suport a estructures com les xarxes o les assegurances. Respecte aquesta darrera qüestió, és prevista la participació del director d’Agroseguro a Catalunya.

La jornada pren una rellevància especial en una campanya en la que les pedregades han tingut un impacte sensiblement superior al d’altres anys, no només pel grau d’afectació sobre les parcel·les afectades sinó també per la freqüència amb la que s’han produït i la distribució sobre el territori.

Afectació a la renda dels productors

Cal tenir present que les pedregades i calamarsades de finals de primavera i estiu són un dels factors que més afecta a la renda dels productors, especialment d’un sector tan estratègic com el de la fruita fresca. Actualment, la minimització dels seus efectes es pot combatre a través de mètodes com la implantació d’estructures com les xarxes antipedregada, les assegurances agràries o l’emissió de nuclis artificials de gel. No obstant això, no tots aquests mètodes ofereixen les mateixes prestacions al productor, ni totes asseguren en el mateix grau la renda agrària. Així, mentre que les xarxes són la forma de protecció més efectiva contra els danys produïts per la pedra, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat de la producció, alhora que asseguren el subministrament a les centrals, són les estructures més costoses econòmicament parlant. Per la seva banda, les assegurances dels cultius són un instrument imprescindible a l’hora de gestionar els riscos a causa de les inclemències meteorològiques, però per contra no resolen la problemàtica del subministrament regular al mercat. Finalment, alternatives com l’aplicació de iodur de plata, no han aconseguit encara un consens majoritari del sector productor i són motiu d’un debat recurrent i controvertit.

L’oportunitat, doncs, de la jornada prevista pel proper 17 de setembre, pot ajudar a resoldre mots interrogants en relació als beneficis i contrapartides de cadascun d’aquest mètodes.

Programa

 •  9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
 •  9.30 h Presentació de la Jornada

Sr. Miquel Molins. Director general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM.

Sr. Narciso Pastor. Director de l’ETSEA (UdL).

 • 9.45 h Les xarxes antipedregada: necessitat, efectivitat i costos econòmics

Modera: Sr. Simó Alegre. Cap del programa de Fructicultura de l’IRTA.

Sr. Jordi Dolcet. Director general de Fruits de Ponent.

Sr. Josep M. Benet. Director tècnic de l’àrea de fruita fresca de NUFRI.

Sr. Venanci Grau. President de la IGP Poma de Girona.

Sr. Miquel Pascual. Professor titular del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de l’ETSEA (UdL).

Sr. Josep Dadón. Cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària. DAAM.

Sr. Adolfo Tris. Cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris. DAAM.

 • 11.30 h Pausa
 •  12.00 h El paper de l’assegurança agrària. El cas particular dels fruiters

Modera: Sra. Pilar Ricart. Cap del Servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària. DAAM.

Sr. Xavier Joana. Director d’Agroseguro a Catalunya.

Sra. Anna Civillé. Responsable d’assegurances agràries d’ACTEL.

Sr. Josep M. Pagès. President de l’Associació de Fructicultors de Girona.

 • 14.00 h Pausa
 • 16.00 h Altres mètodes de prevenció: l’aplicació de iodur de plata

Modera: Sr. Jeroni Lorente. Catedràtic de Física de l’Atmosfera de la Universitat de Barcelona.

Sr. Marc Prohom. Cap de l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.

Sr. José Luís Sánchez. Catedràtic de Física Aplicada. Universitat de León.

Sra. Claude Berthet. Directora d’ANELFA (Association Nationale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques).

Sr. Jean Dessens. Assessor científic d’ANELFA.

Sr. Miquel Esteban. Catedràtic de Química Analítica. Univ. de Barcelona.

 • 18.00 h Fi de la Jornada

 Lloc de realització

Aula Magna de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida

Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191

25198 LLEIDA

Inscripcions

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat (www.ruralcat.net/preinscripcionspatt)