El Govern central aprova el Projecte de Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària

391184

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, l’objectiu del qual és augmentar l’eficàcia i competitivitat del sector agroalimentari espanyol i reduir el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor. Tot això, en el marc d’una competència justa que redundi en benefici del sector i els consumidors.

Per al compliment d’aquest objectiu, el projecte es basa en un model mixt de regulació i autoregulació de les relacions comercials entre els agents de la cadena alimentària. A la primera part, la regulació, es contemplen dos elements fonamentals: els contractes alimentaris i les pràctiques comercials abusives, que són d’obligat compliment per les relacions comercials de tots els operadors, des de la producció fins a la distribució.

Contractes alimentaris

En relació amb els contractes alimentaris que es subscriguin entre els operadors de la cadena alimentària, i per garantir la seguretat jurídica i l’equitat en les relacions comercials, la novetat més significativa és l’obligació de formalitzar per escrit en determinades casos, depenent de l’import i de la situació de desequilibri.

Aquesta obligació afecta a les relacions comercials dels operadores que realitzen transaccions comercials, continuades o periòdiques, el preu sigui superior a 2.500 euros. No obstant, quan el pagament es faci al comptat, no serà necessari subscriure un contracte, tenint les parts l’obligació d’identificar com a operadors i documentar les relacions comercials mitjançant la corresponent factura.

Finalment, es regulen les subhastes electròniques i l’obligació de conservació de documents que els operadors han de mantenir durant un període de dos anys.

Pràctiques comercials

El Projecte de Llei prohibeix les modificacions de les condicions contractuals establertes en el contracte, llevat que es realitzin per mutu acord de les parts. Respecte als pagaments comercials, es prohibeixen tots els pagaments addicionals més enllà del preu pactat, excepte en dos supòsits específics i sota condicions restrictives.

En relació amb la informació comercial sensible, no es pot exigir a un altre operador informació sobre els seus productes més enllà de la que resulti justificada en el context de la seva relació comercial. A més, la informació obtinguda només podrà destinar-se als fins per als quals va ser facilitada, respectant la confidencialitat de la informació.

Sobre gestió de marques, s’estableix l’obligació dels operadors de gestionar les marques de productes alimentaris que ofereixin al consumidor, tant les pròpies com d’altres operadors, evitant pràctiques contràries a la lliure competència o que constitueixin actes de competència deslleial.

Finalment, es prohibeix l’aprofitament indegut per part d’un operador i en benefici propi de la iniciativa empresarial aliena, així com les que constitueixin publicitat il · lícita o deslleial mitjançant la utilització, ja sigui en els envasos, en la presentació o en la publicitat del producte o servei de qualssevol elements distintius que provoquin risc d’associació o confusió amb els d’un altre operador o amb marques o noms comercials d’un altre operador.

Codi de Bones Pràctiques

L’autoregulació de les relacions comercials se centra en l’establiment d’un Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la contractació alimentària, que impulsarien el Ministeri i les organitzacions i associacions representatives de la producció, la indústria o la distribució, la adhesió és voluntària per part de els operadors de la cadena.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat i les comunitats autònomes, participaran, també, en l’acord per tal de promoure un codi d’aplicació uniforme en tot el territori espanyol.

A aquests efectes, s’ha previst crear un Registre estatal, com a instrument públic que agruparia tots aquells operadors de la cadena alimentària que s’adscriguin al Codi esmentat anteriorment. Els operadors adherits tindran l’obligació de sotmetre la resolució dels seus conflictes al sistema de resolució de conflictes que es designi en el Codi de Bones Pràctiques.

Tanmateix, el Projecte de Llei preveu la possibilitat que existeixin altres codis de bones pràctiques mercantils, impulsats pels propis operadors de la cadena, amb més nivell d’exigència per als operadors que el subscriguin, que el Codi promogut per les administracions i el sector.

Observatori de la Cadena Alimentària

El Projecte de Llei crea l’Observatori de la Cadena Alimentària, que a més de realitzar les funcions que ja tenia l’Observatori de Preus, assumeix altres noves com informar de la proposta de Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la Contractació Alimentària regulat en l’Avantprojecte, així com de les d’altres codis de bones pràctiques mercantils.

També durà a terme el seguiment i avaluació de les pràctiques comercials dels operadors de la cadena i ha de traslladar a l’autoritat competent, si detecta incompliments del que estableix la llei. També, entre les seves funcions, hi ha la de fomentar sistemes àgils en la resolució de conflictes en la negociació dels contractes relacionats amb la primera compra de productes peribles.

Agència d’Informació i Control Alimentaris

Així mateix es crea l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, com a modificació de l’organisme autònom Agència per a l’Oli d’Oliva, assumint a més de les funcions que exercia, altres noves relacionades amb el control del compliment del que estableix l’Avantprojecte de Llei

Entre les noves funcions, cal destacar que, l’Agència establirà i desenvoluparà el règim de control per comprovar el compliment del que disposa la llei, comprovarà les denúncies que els siguin presentades per incompliment del que disposa la llei i instruir el procediment sancionador per formular la proposta de resolució que procedeixi a l’autoritat competent del Ministeri d’Agricultura, o traslladar-les a la CNC.

La Comissió es felicita pel vot del Parlament Europeu a favor de la seva proposta d’una nova política comuna de pesca

La Comissió Europea es congratula per la votació del Parlament Europeu sobre la seva proposta d’una nova política comuna de pesca (PCP). Amb aquesta votació, el Parlament prepara el terreny per a les negociacions amb el Consell amb l’objectiu d’arribar a un acord sobre la nova política.

Maria Damanaki, comissària d’Afers Marítims i Pesca, ha declarat que “el Parlament Europeu ha mostrat el seu suport àmpliament majoritari a aquesta ambiciosa reforma de la PCP recolzant el plantejament presentat per la Comissió. Em felicito per aquest vot i em complau especialment el suport que el Parlament ofereix a una política basada en l’explotació sostenible dels recursos pesquers (segons el principi del rendiment màxim sostenible a partir del 2015), una política que estableix la prohibició dels rebuigs fixant unes dates precises per posar fi a unes pràctiques malgastadores que no podem seguir permetent-nos”.  Per afegir que “voldria felicitar el Parlament per aquest èxit i espero amb impaciència que tant aquest com el Consell s’arremanguin el més aviat possible per assolir l’adopció de la reforma de la PCP”.

2067763009_ef33014446

La proposta de reforma de la PCP del 2011 té com a finalitat crear les condicions perquè les flotes pesqueres de la UE siguin econòmicament viables i promoure l’aqüicultura a la Unió Europea, de manera que tot plegat afavoreixi tant els que depenen d’aquestes activitats, com els consumidors. La proposta de la Comissió de reformar les normes fonamentals de la política comuna de pesca es basa en la sostenibilitat.

La gestió de les pesqueries hauria de permetre restablir totes les poblacions fins a uns nivells saludables que facin possible que els pescadors obtinguin el màxim de captures. Pel seu caràcter antieconòmic, la pràctica de rebutjar peixos totalment comestibles ha d’eliminar-se gradualment, fixant-hi uns terminis i unes obligacions ben clares, i donant un temps d’adaptació als pescadors.

Les decisions sobre la gestió de les pesqueries han d’adoptar-se amb la participació dels pescadors i de les parts interessades i, en fer-ho, cal tenir en compte les característiques específiques de les conques marines.

Fires de febrer de 2013

untitled

CATALUNYA

 • Fira de la Tòfona del Berguedà, a Olvan, de l’1 al 3
 • Fira de la Candelera, a Molins de Rei, de l’1 al 3
 • Fira del Cítric i el Món Rural, a Xerta, de l’1 al 3
 • Fira de la Candelera, a Perafita i a La Pobla de Claramunt, el dia 2
 • Fira del Farro, a La Vall de Bianya, el 2 i 3
 • Fira del Primer Diumenge de Febrer, a Isona, el 3
 • Dijous Llarder, a Vic, el 7
 • Tecnotast, a Girona, del 8 al 10
 • Fira-Mercat de l’Arbre, la Planta, la Flor i el Jardí, a Mataró, el 9 i 10
 • Expro/Reus, els dies 9 i 10
 • Fira de productes alimentaris artesanals, a Bagà, el 10
 • Fira del Fajol, a Batet de la Serra, el 10
 • Fòrum Verd. Saló del Jardí, les Plantes i el Paisatge, a Girona, el 12 i 13
 • Forum Gastronòmic, a Girona, del 15 al 17
 • Fira de l’Embotit, a Olot, el 16 i 17
 • Fira de la Quaresma, a Tortellà, el 17
 • Fira del Formatge, la Mel i el Mató, a Vic, el 17 i 18
 • Fira de Biomassa Forestal de Catalunya, a Vic, del 21 i 23
 • Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, a Jesús, del 22 al 24
 • Fira de l’Aixada-Mercat Medieval, a Manresa, el 23 i 24
 • Agrauto, a Agramunt, el 23 i 24
 • Fira de la Mel, a Crespià, el 23 i 24

 RESTA DE L’ESTAT

 • Fira-Mercat de Vaques Frisones-Fira de la Candelera, a Saldaña (Palència), el 2
 • Fira i Exposició Ramadera, a Los Tojos-Hornedo (Cantàbria), el 2
 • Agrària-Fira de la Maquinària, a Valladolid, del 6 al 9
 • SANJA. Saló Internacional del Pernil, a Calamocha (Terol), del 8 al 10
 • AGROVEGA’2013, a Lora del Río (Sevilla), del 8 al 10
 • EXPOGARDEN. Trobada Professional dels Garden Center de l’Associació Espanyola de Centres de Jardineria, a Las Palmas de Gran Canària, del 8 al 10
 • Subhasta-Exposició Nacional de vaquí de Raça Pirenaica, a Ainsa (Osca), els dies 9 i 10. La Subhasta tindrà lloc el 10
 • EXPOCANINA, a Saragossa, el 9 i 10
 • ENOMAQ’2013. 20è Saló Internacional de Maquinària i Equips per a Cellers i per a l’Embotellat, a Saragossa, del 12 al 15
 • TECNOVID’2013. 9è. Saló de Tècniques i Equips per a la Viticultura, a Saragossa, del 12 al 15
 • OLEOMAQ/OLEOTEC. 4t. Saló de Maquinària i Equips per a Trulls, i 6è. Saló de Tècniques i Equips d’Olivicultura, a Saragossa, del 12 al 15
 • FRUYVER. 4t. Saló Internacional de Tècniques per al Sector de Fruites i Verdures, a Saragossa, del 12 al 15
 • Fira de la Tòfona, a Abejar (Sòria), el 16 i 17
 • Senda. Saló d’Ecologia i Medi Ambient, a Barbastro (Osca), el 16 i 17
 • Expo-Citfresa. VI Fira de la Maduixa i els Cítrics, a Cartaya (Huelva), del 20 al 23
 • Sabors i Sentits d’Espanya, a Talavera de la Reina (Toledo), del 22 al 24
 • FLORASUR’2013. Fira de la Floricultura, a Chipiona (Cadis) del 22 al 24
 • GENERA. Saló Internacional d’Energia i Medi Ambient, a Madrid, del 22 al 24.
 • SIMA Hivern, a Madrid, del 22 al 24
 • FIMASCOTA, a Valladolid, del 22 al 24
 • ECOFIRA. Fira de la Tecnologia Mediambiental, a València, del 27 de febrer al 2 de març

 ESTRANGER

 • CIFES, Fira Internacional d’Equipament per al Bestiar, a Toronto (Canadà), de l’1 al 3
 • Expo Flor. Saló d’Horticultura Ornamental, a Roma (Itàlia), de l’1 al 3
 • Agri Expo. Saló Internacional d’Agricultura, a Roma (Itàlia), de l’1 al 3
 • Pig, Poultry & Dairy Focus Asia 2013, a Bangkok (Tailàndia), del 6 al 8
 • Fruit Logistica. Fira Internacional per al Marquèting de Fruites i Hortalisses, a Berlín (Alemanya), del 6 al 8
 • AgroFarm, a Moscou (Rússia), del 7 al 9
 • Agroforestal. Saló Nacional d’Agricultura i Forestal, Equipament i Reforestació del Territori, a  Batalha (Portugal), del 8 al 10
 • Polagra Premiery. Fira de la Mecanització Agrícola, a Poznan (Polònia), del 8 al 10
 • PRO-HORTI. Fira de l’Horticultura i la seva Tecnologia, a Poznan (Polònia), del 8 al 10
 • Sifel Poland. Fira Internacional sobre Tecnologia per a Fruites i Hortalisses, a Varsòvia (Polònia), del 8 al 10
 • Expoagro Sinaloa.  Fira Agroalimentària, a Culiacan, Sinaloa (Mèxic), del 13 al 15
 • BIO-FACH’2013, Fira Internacional d’Aliments Ecològics i Productes Naturals, a Nüremberg (Alemanya), del 14 al 17
 • SIFEL FRANCE. Fira Internacional sobre Tecnologia per a Fruites i Hortalisses, a Agen (França), del 14 al 17
 • Kiev Agrihort. Fira de l’Agricultura i Horticultura, a Kiev (Ucraïna), del 15 al 17
 • Viisud’2013. Exposició Internacional de Vins Mediterranis, a Montpelier (França), del 15 al 17
 • IFE Hungary. Exhibició Internacional de l’Alimentació i Beguda, a Budapest (Hongria), del 15 al 17
 • Expoverd.  Saló de la Jardineria i l’Horticultura, a Mèxic, DF (Mèxic), del 15 al 17
 • Floramart-Miflor. Saló Internacional de Floricultura en Vivers i en Jardinería, a Padova (Itàlia), del 15 a 17
 • Australian Poultry Science Symposium, a Sydney (Austràlia), del 20 al 22
 • Saló Internacional d’Agricultura (SIA), a Paris (França), del 24 al 28
 • Vinex. Fira Internacional del Vi, a Brno (República Txeca), del 28 de febrer al 4 de març

Convocat el 42è Premi del Llibre Agrari

La Fira de Lleida ha convocat la 42a edició del Premi del Llibre Agrari, que té entre els seus objectius distingir aquelles obres recentment publicades que representin una aportació remarcable en l’àmbit agrari espanyol i estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sector agrari.

Poden optar al premi les obres que facin referència a temes relacionats amb la producció agrària i forestal, la veterinària, la indústria alimentària, els espais verds, la gestió del territori, la preservació ambiental i l’àmbit rural, en general. Es podrà presentar aquest any les obres publicades en format imprès o format digital.

Els autors i editorials interessades poden presentar les seves obres fins al 14 de juny. El lliurament del premi, dotat amb 6.000 euros, es realitzarà durant la celebració de la 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, que tindrà lloc a Lleida, del 26 al 29 de setembre d’aquest any.