Convocats els plans i els ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya 2012-2013

IMGP8076

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar el 18 de desembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’IOrdre per la qual es convoca els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2012-2013, s’estableix les bases reguladores dels ajuts corresponents, es convoquen aquests, i es deroga parcialment l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer.

El termini de presentació de la sol·licitud d’aprovació del pla és d’un mes des de la seva publicació, i el de sol·licituds d’ajut per a la campanya 2012-2013 és de quaranta dies naturals a comptar de la data de finalització del termini de sol·licitud per l’aprovació del pla. Els ajuts només seran aplicables a la vinya destinada a raïm per a vinificació.

El règim comunitari que regula el sector vitivinícola, establert per normativa, té per objectiu aconseguir l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. Per a aconseguir aquests objectius, cal augmentar la competitivitat dels productors, consolidar el prestigi assolit pels vins comunitaris com uns dels millors del món, mantenir les tradicions, respectar el medi ambient, i potenciar el teixit social de les zones vitícoles.

Augment de la competitivitat

Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a finalitat augmentar la competitivitat de les persones productores vitivinícoles, i afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector vitivinícola.

En l’àmbit de Catalunya, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, va representar la creació d’un marc per al sector vitivinícola, amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vitivinícoles, establir els procediments de control i ordenar els elements necessaris per assolir aquests objectius, així com desenvolupar i consolidar el teixit social de les zones vitícoles catalanes. Dintre d’aquest marc i per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives cal continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Mitjançant aquesta Ordre, per raons de racionalització normativa i claredat de cara a les persones destinatàries i a l’igual que es va fer per a la campanya anterior, s’ha reunit en una única disposició les especificitats de l’aprovació dels plans i l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria; alhora que s’ha revisat els terminis que per a la campanya 2011-2012 estableix l’Ordre AAM/4/2012 per a la realització de les actuacions subvencionables en el cas de sol·licitud de bestreta, per a adaptar-los al ritme de tramitació d’aquests ajuts.

A més, aquesta Ordre deroga articles de l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer, relatius a la possibilitat de presentar modificació als plans inicialment aprovats amb la finalitat de donar major celeritat la tramitació dels ajuts afectada per uns terminis ajustats en l’execució dels plans i els ajuts associats. Val a dir que en l’elaboració de l’Ordre publicada avui s’ha consultat les organitzacions representatives del sector membres de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

Compromís a presentar la DUN 2013

D’altra banda, podran ser beneficiàries d’aquests ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya les persones viticultores integrades en un pla col·lectiu o titulars d’un pla individual que ja hagi estat aprovat. Els viticultors/ores que durant la campanya 2012-2013 presentin una sol·licitud d’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, es comprometen a presentar la declaració única agrària (DUN) 2013.

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per: compensar a les persones productores participants en el pla, per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla; i per participar en les despeses de la reestructuració i/o reconversió de la vinya, i per a cada mesura, només seran auxiliables les accions previstes en el pla aprovat prèviament. El límit màxim de superfície per sol·licitud d’ajut i any serà de tres hectàrees. En el cas de sol·licitar bestreta, la superfície computa en l’any en què es fa la sol·licitud d’ajut per bestreta.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: