Convocats els plans i els ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya 2012-2013

IMGP8076

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar el 18 de desembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’IOrdre per la qual es convoca els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2012-2013, s’estableix les bases reguladores dels ajuts corresponents, es convoquen aquests, i es deroga parcialment l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer.

El termini de presentació de la sol·licitud d’aprovació del pla és d’un mes des de la seva publicació, i el de sol·licituds d’ajut per a la campanya 2012-2013 és de quaranta dies naturals a comptar de la data de finalització del termini de sol·licitud per l’aprovació del pla. Els ajuts només seran aplicables a la vinya destinada a raïm per a vinificació.

El règim comunitari que regula el sector vitivinícola, establert per normativa, té per objectiu aconseguir l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. Per a aconseguir aquests objectius, cal augmentar la competitivitat dels productors, consolidar el prestigi assolit pels vins comunitaris com uns dels millors del món, mantenir les tradicions, respectar el medi ambient, i potenciar el teixit social de les zones vitícoles.

Augment de la competitivitat

Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a finalitat augmentar la competitivitat de les persones productores vitivinícoles, i afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector vitivinícola.

En l’àmbit de Catalunya, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, va representar la creació d’un marc per al sector vitivinícola, amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vitivinícoles, establir els procediments de control i ordenar els elements necessaris per assolir aquests objectius, així com desenvolupar i consolidar el teixit social de les zones vitícoles catalanes. Dintre d’aquest marc i per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives cal continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Mitjançant aquesta Ordre, per raons de racionalització normativa i claredat de cara a les persones destinatàries i a l’igual que es va fer per a la campanya anterior, s’ha reunit en una única disposició les especificitats de l’aprovació dels plans i l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria; alhora que s’ha revisat els terminis que per a la campanya 2011-2012 estableix l’Ordre AAM/4/2012 per a la realització de les actuacions subvencionables en el cas de sol·licitud de bestreta, per a adaptar-los al ritme de tramitació d’aquests ajuts.

A més, aquesta Ordre deroga articles de l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer, relatius a la possibilitat de presentar modificació als plans inicialment aprovats amb la finalitat de donar major celeritat la tramitació dels ajuts afectada per uns terminis ajustats en l’execució dels plans i els ajuts associats. Val a dir que en l’elaboració de l’Ordre publicada avui s’ha consultat les organitzacions representatives del sector membres de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

Compromís a presentar la DUN 2013

D’altra banda, podran ser beneficiàries d’aquests ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya les persones viticultores integrades en un pla col·lectiu o titulars d’un pla individual que ja hagi estat aprovat. Els viticultors/ores que durant la campanya 2012-2013 presentin una sol·licitud d’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, es comprometen a presentar la declaració única agrària (DUN) 2013.

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per: compensar a les persones productores participants en el pla, per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla; i per participar en les despeses de la reestructuració i/o reconversió de la vinya, i per a cada mesura, només seran auxiliables les accions previstes en el pla aprovat prèviament. El límit màxim de superfície per sol·licitud d’ajut i any serà de tres hectàrees. En el cas de sol·licitar bestreta, la superfície computa en l’any en què es fa la sol·licitud d’ajut per bestreta.

El panís, l’ús del nitrogen als cereals i els derivats del raïm, eixos de la investigació d’Agrotecnio

En la darrera reunió del Patronat de la Fundació Centre UdL-IRTA s’ha pres la decisió de realitzar un canvi en els estatuts per tal de donar el tret de sortida a la posta en marxa del Centre Agrotecnio, segons ha informat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

El president és el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, i el vicepresident, el director general de l’Institut de Recerca en Tecnologia Alimentària (IRTA) del DAAM,  Josep Maria Monfort.El director serà l’investigador l’ICREA associat a la UdL, Paul Christou, referent mundial en biotecnologia vegetal.

Agrotecnio dirigirà els seus esforços en el desenvolupament de tres grans projectes d’un gran valor afegit científic i social: Productes i ingredients industrials i nutricionals en base al panís, l’optimització de l’ús del nitrogen en el conreu de cereals en l’agricultura mediterrània i en productes derivats del raïm nous i saludables.

El centre és el resultat de l’acord entre la UdL,  la Direcció General de Recerca i l’IRTA, del Departament d’Agricultura, tot cercant un model de centre que permeti aprofitar tot el potencial de recerca actualment present a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL (ETSEA) i als grups de l’IRTA de l’entorn de Lleida. Aquest centre forma part del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya i ha estat una llarga aspiració dels grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de Lleida. Aplega els grups més competitius de l’ETSEA i neix amb la vocació de convertir-se en un referent mundial en recerca agroalimentària.

Un pol d’atracció de talent

En un futur, Agrotecnio espera ser un pol d’atracció de talent que permeti la incorporació de nous investigadors que complementin l’expertesa actual i permetin assolir fites ambicioses. Christou és llicenciat en Ciències per la Universitat de Londres i doctorat per l’University College. Ha treballat com a professor al Regne Unit i Alemanya. Està considerat una de les principals figures mundials en investigació sobre nous mètodes de transferència de gens a plantes cultivades.

Els grups implicats inicialment en el nou centre han participat i participen en un bon nombre de projectes nacionals i internacionals, i han estat molt ben avaluats en la recent convocatòria de centres d’excel·lència Severo Ochoa. Els investigadors principals dels grups que formen el nou centre són líders internacionals en les seves especialitats que abasten des de la biotecnologia fins a la tecnologia d’aliments, passant per l’optimització de recursos i conreus, la producció animal o la manipulació de productes. Partint d’aquesta realitat, un dels reptes del nou centre serà aconseguir una alta qualificació en els seus resultats de recerca per tal de ser reconegut com un dels centres punters en el seu àmbit i obrir-se a la incorporació de nous grups de recerca altament qualificats.

Una plataforma web simularà conreus virtualment i n’optimitzarà el reg

DSCF0058

IES (Irrigation Expert Simulator) és un projecte finançat per la Comissió Europea (CE) en el marc del programa LIFE+2011, format per un consorci de tres entitats: el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del DAAM, i el centre tecnològic Barcelona Digital.

IES serà un conjunt d’eines de decisió i simulació integrades en una plataforma web, que es comportarà com un expert per a oferir programes personalitzats i optimitzats de reg utilitzats pels agricultors.

El projecte consistirà en una plataforma virtual de reg, on els pagesos, els tècnics d’irrigació i els experts podran introduir les dades de la seva finca (terra, cultiu, etc). La plataforma simularà un cultiu virtual per a cada cas, en què els usuaris podran analitzar els efectes de les seves decisions de gestió, i obtenir recomanacions per a cada cas específic.

El principal objectiu d’aquest projecte és l’optimització de l’aigua utilitzada per a reg de camps. A més, el projecte testejarà, amb dades reals de diverses parcel·les i regants catalans, els models definits i la proximitat entre l’ús agronòmicament més eficient i el real. En concret, es disposarà de 3 àmbits de validació: una finca experimental de l’IRTA on es validarà els models de forma global, un conjunt de parcel·les d’un col·lectiu de regants on es mesurarà el consum real d’aigua in situ, i un gran volum de regants usuaris de Ruralcat, que subministraran les seves dades de consum d’aigua i producció al llarg d’una campanya.

El projecte IES serà accessible des del portal RuralCat (www.ruralcat.net), que té el suport del DAAM, tindrà una durada de tres anys, i compta amb un pressupost d’1 milió d’euros.

El nucli del sistema estarà format per tres mòduls:

  • el Cultiu Virtual: implementarà els diferents models agronòmics disponibles, tenint en compte totes les possibles variables d’entrada
  • el Programador de Reg: serà el responsable de generar recomanacions (programes de reg) utilitzant el model definit en el cultiu virtual
  • el sistema expert: serà l’encarregat de millorar els models en els cultius virtuals utilitzant una base de coneixements i les decisions preses pels experts i els agricultors.

Lliurats els premis PITA 2012, que enguany han estrenat la catejoria de jove emprenedor innovador

9ea60c7e-d897-486f-89d5-01f6c229a152El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en funcions, Josep Maria Pelegrí, va presidir el 12 de desembre, al Palau de la Generalitat,  a Barcelona, l’acte de lliurament del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) en les seves diverses variants, corresponent a l’any 2012, edició en la qual s’han presentat un total de 35 candidatures. Aquest guardó es va convocar per primera vegada l’any 2001. Una empresa agropecuària de la Selva, un celler del Baix Penedès  i un emprenedor del Berguedà han estat els guanyadors d’aquesta edició.

El conseller en funcions va dir que “felicito els premiats pel seu gran esforç en R+D+I i per idear nous processos  que els ajuden a obtenir uns resultats beneficiosos per a l’economia, la competitivitat, la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat de les produccions. Sou un exemple i un referent tant per al sector com per al model productiu català”. Segons Pelegrí, “volem que el nostre país disposi d’un sector cada vegada més enfortit, capaç de competir en els mercats i de contribuir a la generació d’ocupació, de benestar i d’equilibri territorial”.

El Premi PITA 2012 en la modalitat empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu. ha estat per a Agropecuària Mas Bes, SL, de Vilobí d’Onyar (Selva), per la posada en marxa d’innovacions en tota l’explotació lletera, orientada a la millora tècnica, econòmica, de qualitat i de seguretat alimentària, des del maneig i la informatització de la sala de munyir fins a l’aprofitament de les dejeccions ramaderes, per a l’obtenció de biogàs, passant per la projecció de tot el sistema d’explotació de manera docent mitjançant visites programades d’escoles.

En la mateixa modalitat, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu,  ha estat finalista l’empresa Ribero SAT, de Gerb (Noguera), per la innovació que comporta a una empresa de producció de cereals i farratges la incorporació d’una nova línia d’alimentació destinada a mascotes, amb una presentació dels productes orientada als diferents rosegadors i amb un disseny atractiu i original de les diferents gammes de producte acabat que comercialitzen, al qual incorporen diferents herbes medicinals en funció dels seus destinataris.

El Premi PITA 2012 en la modalitat d’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i conservació de productes agrari, ha estat per al Celler Domenys i Secció de Crèdit, SCCL, de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès),.per la implantació de les noves tecnologies en la gestió integral de les vinyes dels seus cooperativistes, tant tècnicament com administrativament, tot emmarcat en un model de gestió global mitjançant l’especialització dels diferents cellers que integren Celler Domenys.

En la mateix modalitat, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i  conservació de productes agraris, ha estat finalista Frigorífics Costa Brava, de Riudellots de la Selva (Selva), per la introducció d’una nova tecnologia consistent en l’automatització del procés de rentat, desinfecció, assecat i subministrament de caixes d’embalatge a la sala d’especejament, incorporant un sistema de comprovació higiènica mitjançant visió artificial de les caixes, examinant els diferents punts de cada caixa que surt del túnel de rentat, i rebutjant les que no tenen el nivell de qualitat higiènica requerit.

Creació d’una empresa de producció de tòfona negra

En la nova modalitat Premi al Jove Emprenedor Innovador, per la implantació d’innovacions en l’empresa agrària o l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un emprenedor innovador, el guanyador ha estat Pere Muixí Rubio, de Cal Rosal (Berguedà), per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se en tubericultura, amb l’objectiu final de fer realitat, partint de zero, la creació d’una empresa de producció de tòfona negra, tancant el cercle del productes des del seu cultiu fins a la seva comercialització, tant a nivell espanyol com per a l’exportació.

El finalista d’aquesta modalitat, per la implantació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un emprenedor innovador,  ha estat Basili Masclans Roselló, de Verdura Masclans, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se amb l’objectiu final de fer realitat el projecte d’incorporar a l’empresa fa militar agrària una planta de quarta gamma per al processat de verdures ecològiques, des de la seva producció al camp, passant per la seva preparació, tallat, rentat, assecat i envasat del productes en cru fins al consumidor.

ASAJA exigeix a Artur Mas i Oriol Junqueras que el Departament d’Agricultura sigui més eficaç i àgil

DSCF0002La presidenta d’ASAJA, Rosa Pruna, ha demanat, en roda de premsa, al candidat a la presidència de la Generalitat, Artur Mas (CiU), i al cap de l’oposició en el Parlament, Oriol Junqueras (ERC), que el Departament d’Agricultura tingui en la propera legislatura “un major poder de decisió, sigui més eficaç i, a la vegada més àgil i amb menys burocràcia”.

Per Pruna, “ara és un moment clau per al sector primari, que és líder en exportació, i necessitem una major agilitat”. Per tant “és urgent que la Llei Òmnibus funcioni bé, cosa que no ha fet fins ara, provocant problemes entre conselleries i amb ajuntaments per aplicar la normativa de benestar animal porcí”.

ASAJA també demana que s’aixequi l’afectació del quart cinturó al seu pas pel Vallès. En aquest sentit, Rosa Pruna ha recordat que “la Unió Europea ha demanat al Govern espanyol que no es malgasti ni un euro més en carreteres”. A més, “és molt greu que hi hagi ramaders que no poden adaptar les seves explotacions per culpa de que les seves finques estan afectades per una obra innecessària”.

La presidenta d’ASAJA ha denunciat pràctiques de comerç deslleials, sobretot en sectors com el lleter. Per això demana al govern que tregui una normativa “que penalitzi a qui ven per sota preu de cost com s’està fent a França amb les marques blanques”.

Rosa Pruna ha mostrat la seva preocupació per l’important descens d’explotacions lleteres en els darrers cinc anys, en que s’ha passat de 890 a 799.

Una altra queixa de la presidenta d’ASAJA són les oscil·lacions de preus dels cereals, “que poden fer perillar la viabilitat de la ramaderia i les fàbriques han de posar més subproductes per no pujar tant els preus”.

Aquesta situació és especialment greu a Catalunya “ja que s’ha malbaratat la terra i ara les explotacions no son autosuficients i els fa falta terra”. A més, “amb la nova reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) Catalunya som els grans perdedors, ja que ens manca terra”.

Quant al sector forestal, Pruna creu que “és necessari potenciar les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), ja que en cas d’incendi son les primeres en arribar i coneixen el territori”. Al mateix temps, “els propietaris forestals han de tenir més ajuda per netejar els boscos”.

La Fundació Antama treu una guia de butxaca sobre els conreus transgènics a la UE

Coincidint amb el compliment de 15 anys de sembra continuada de blat de moro modificat genèticament a Espanya, la Fundació Antama ha llançat un nou document de referència sobre biotecnologia agrària.

La guia de butxaca “Els cultius modificats genèticament en la Unió Europea (UE)” pretén donar resposta a les principals qüestions que envolten la biotecnologia agrària.

Es tracta d’un document, destinat a la societat en general, amb argumentacions científiques que pretén aclarir tots els dubtes que es puguin tenir sobre aquests cultius i a la qual els interessats puguln recórrer sempre que ho necessitin.

L’edició digital de la guia es pot descarregar en el següent link: http://goo.gl/9HJGr.

Entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2013 s’ha de comunicar el cens de les explotacions ramaderes

El director General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, ha enviat una carta  a les diferents Oficines Comarcals de la conselleria en la que recorda que, d’acord amb l’article 4.3 del RD 479/2004, de 26 de març, pel qual  s’estableix i regula el registre general d’explotacions ramaderes, les dades del cens de les explotacions ramaderes s’han de comunicar a l’autoritat competent  almenys una vegada a l’any.

Aquesta comunicació obligatòria s’ha de realitzar per part del titular de l’explotació ramadera entre l’1  de gener i el 28 de febrer de cada any, indicant el cens mig de l’any  anterior, o bé el cens a data 1 de gener de l’any en curs.

Des d’aquest any  2012, la declaració de cens de les explotacions ramaderes es pot fer, en aquest  període, al SIR via telemàtica, o comunicant-ho a l’Oficina Comarcal, o es  pot fer mitjançant la DUN (en aquest cas,cal recordar que s’ha de  comunicar en el termini abans esmentat i per a totes les espècies presents a  l’explotació, excepte en el cas de l’espècie bovina).